Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
1r trimestre del 2018
var. entre 4t trim. 2017 i 2016
var. entre abril del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 04/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 1,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2018 i se situa en 91,91 euros.

| PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. T4/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al quart trimestre de 2017 va assolir el nivell de 105,5 punts, això suposa un empitjorament d'1,3 punts en termes interanuals.

| IPC

Índex de preus de consum. 04/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 1,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

| IPI

Índex de producció industrial. 2017. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials va créixer un 3,6% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives.

| IPI

Índex de producció industrial. 03/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2015=100) augmenta un 6,0% interanual a Catalunya al març del 2018.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Licitació oficial d'obres (data publicació) 03/2018 56,3%
Clima exportador T1/2018 13,1
Facturació mitjana per habitació 04/2018 91,91€
Competitivitat indústria (1999=100) T4/2017 105,5
Afiliacions a la Seguretat Social 04/2018 2,5%
Consum de ciment 10/2017 21,2%

Licitació oficial d'obres (data publicació) 03/2018

Variació interanual: 56,3%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
1r trimestre del 2018
var. entre 4t trim. 2017 i 2016
var. entre abril del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • 9è concurs Planter de Sondeigs i Experiments
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • Estadístiques georeferenciades
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat