Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre des. del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2019

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2019 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

| IPC

Índex de preus de consum. 12/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al desembre del 2018.

| IPI

Índex de producció industrial. 11/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 4,3% interanual a Catalunya al novembre del 2018.

| IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 0,7% interanual a Catalunya al novembre del 2018.

| MAT

Estadística de matrimonis. 2017. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2017. Aquest any es van registrar a Catalunya 29.335 matrimonis. En relació amb el 2016, els matrimonis van disminuir un 0,07%.

| DEF

Estadística de defuncions. 2017

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de defuncions de l'any 2017. Aquest any es van registrar a Catalunya 66.165 defuncions. En relació amb el 2016, les defuncions van augmentar un 4,54%.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Afiliacions a la Seguretat Social 12/2018 3,1%
Vehicles industrials matriculats 12/2018 3,7%
Turismes matriculats 12/2018 −5,4%
Preus de consum (IPC) 12/2018 1,4%
Passatgers als aeroports 12/2018 9,2%
Producció industrial 11/2018 −4,3%
Vendes en grans superfícies 11/2018 −0,7%
Defuncions 2017 4,5%
Taxa de mortalitat infantil 2017 2,43‰
Importacions 10/2018 12,7%

Afiliacions a la Seguretat Social 12/2018

Variació interanual: 3,1%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre des. del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat