idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 16,2% interanual a Catalunya al novembre del 2021.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis va créxer un 22,2% interanual a Catalunya al novembre del 2021.

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2022

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2022 ja es poden consultar.

Indicadors de confiança empresarial. T1/2022

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 1,8% al primer trimestre del 2022 respecte del trimestre anterior.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)