idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de producció industrial. 2020. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials va disminuir un 9,6% a Catalunya l'any 2020, segons dades definitives.

Índex de producció industrial. 03/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 17,7% interanual a Catalunya al març del 2021.

Comptabilitat trimestral. T1/2021. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya ha mostrat una taxa interanual del −4,3% i intertrimestral del −0,4% el primer trimestre del 2021, segons l'estimació avançada.

Turisme estranger. 03/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 85,6 milers al març del 2021, un 78,5% menys que un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)