idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Enquesta de clima empresarial. T4/2021

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2021 registra un saldo de 5,6 punts, i el de les expectatives per al quart trimestre se situa en −4,2 punts.

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 16,2% interanual a Catalunya al novembre del 2021.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis va créxer un 22,2% interanual a Catalunya al novembre del 2021.

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2022

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2022 ja es poden consultar.

Properes actualitzacions Calendari de difusió

Properes actualitzacions

ADR 12/2021

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

ADR 2021

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

IPRI 12/2021

Índex de preus industrials

IPRI 2021

Índex de preus industrials. Dades provisionals

TURHOT 12/2021

Estadística de l'activitat hotelera

TURHOT 2021

Estadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals

COMEST 11/2021

Comerç amb l'estranger

MTPD 2020

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)