Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017
4t trimestre del 2017
var. entre 4t trim. 2017 i 2016
var. entre març del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (base 2015=100) creix un 6,9% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

| IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials (base 2015=100), excloent-hi l'energia, creix un 3,9% interanual a Catalunya al febrer del 2018.

| IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 02/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials (base 2015=100), excloent-hi l'energia, creix un 6,2% interanual a Catalunya al febrer de 2018.

| TURCAT

Turisme dels residents de Catalunya. T4/2017 i any 2017

El nombre de viatges dels catalans va augmentar un 10,8% interanual al quart trimestre de 2017. Els residents de Catalunya van fer 6.097,7 milers de viatges, que van suposar 18.839,7 milers de pernoctacions. L'any 2017, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 11,1% i la despesa total dels catalans en viatges va créixer un 8,1%.

| TURESP

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2017 i any 2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va disminuir un 9,2% interanual al quart trimestre de 2017, fet que va suposar un total de 973,2 milers de viatges i 4.021,2 milers de pernoctacions. Al 2017, el nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va disminuir un 0,5% i la despesa total dels residents de la resta de l'Estat a Catalunya en viatges va créixer un 2,4%.

| PHRE

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2018

El nombre de catalans que resideixen a l’estranger és de 302.525 persones a 1 de gener de 2018, xifra que representa una variació interanual del 6,4%, segons el Padró d’habitants residents a l’estranger. Els majors creixements s’observen a Osona (12,9%) i a la Garrotxa (12,0%).

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Activitat del sector serveis 02/18 6,9%
Volum de negoci de productes industrials 02/18 3,9%
Comandes de productes industrials 02/18 6,2%
Viatges dels residents de Catalunya T4/17 10,8%
Viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat T4/17 −9,2%
Població resident a l'estranger 2018 6,4%
Consum de ciment 09/17 2,8%
Espais naturals protegits 2017 31,8%
Licitació oficial d'obres (data obertura) 03/18 90,2%
Clima empresarial T1/18 18,6

Activitat del sector serveis 02/18

Variació interanual de l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN): 6,9%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017
4t trimestre del 2017
var. entre 4t trim. 2017 i 2016
var. entre març del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • 9è concurs Planter de Sondeigs i Experiments
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • Estadístiques georeferenciades
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat