Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
2n trimestre del 2018
var. entre 2n trim. 2018 i 2017
var. entre agost del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,0% interanual a Catalunya al juliol del 2018.

| IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,0% interanual a Catalunya al juliol del 2018.

| IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 07/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 5,1% interanual a Catalunya al juliol de 2018.

| ECV

Inici del treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2018

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2018. Aquest treball de camp es realitzarà entre els mesos de setembre i desembre del 2018.

| PCSI

Posició competitiva del sector industrial. T1/2018

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al primer trimestre de 2018 assoleix el nivell de 105,5 punts; això suposa un empitjorament d'2,1 punts en termes interanuals.

| TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2017. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 8,2% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Inversió estrangera T2/2018 −16,0%
Activitat del sector serveis 07/2018 6,0%
Volum de negoci de productes industrials 07/2018 6,0%
Comandes de productes industrials 07/2018 5,1%
Competitivitat indústria (T1/1999=100) T1/2018 105,7
Migracions externes 2017 18,2%
Migracions internes 2017 2,1%
Cost laboral per treballador i mes T2/2018 1,1%
Consum de ciment 02/2018 −20,6%
Afiliacions a la Seguretat Social 08/2018 2,2%

Inversió estrangera T2/2018

Variació interanual: −16,0%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària
  • Enquesta de clima empresarial
  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
2n trimestre del 2018
var. entre 2n trim. 2018 i 2017
var. entre agost del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada
  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat