idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va augmentar un 19,6% al novembre del 2021 respecte a un any enrere.

Índex de preus de consum. 12/2021

L'índex de preus de consum va augmentar un 6,1% interanual a Catalunya al desembre del 2021.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.12/2021. Dades provisonals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya el desembre del 2021 va augmentar en 124.184 afiliats respecte a un any enrere, i en 61.253 en relació amb el desembre del 2019, abans de la pandèmia.

Índex de producció industrial. 11/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 5,9% interanual a Catalunya al novembre del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)