idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de comerç al detall. 04/2024

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 5,7% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T1/2024

El 87,7% dels establiments empresarials de Catalunya declaren al primer trimestre del 2024 que han implementat mesures de sostenibilitat social en el darrer any.

Estadística de rendes d'inserció social. 2023

Durant l'any 2023, va disminuir un 5,4% la mitjana mensual de prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania, i un 6,7% la mitjana de prestacions de renda activa d'inserció.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2024

Les exportacions catalanes de productes industrials d’alt contingut tecnològic disminueixen un 15,8% interanual al primer trimestre del 2024.

Infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)