idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Comptabilitat trimestral. T1/2021

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del –4,0% i intertrimestral del –0,1% al primer trimestre del 2021.

Índex de preus de consum. 05/2021

L'índex de preus de consum augmenta un 2,6% interanual a Catalunya al maig del 2021.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2021–05/2021. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 de maig, ha augmentat un 3,3% respecte a l'any anterior. L'augment es produeix a totes les comarques i Aran, excepte a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta.

Índex de producció industrial. 04/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 52,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2021.

Avís

Per un problema tècnic, les estadístiques Turisme estranger, Despesa del turisme estranger, Turisme dels residents de Catalunya i Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat no són consultables en aquests moments. S'està treballant per solucionar-ho al més aviat possible. Disculpeu les molèsties.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)