Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
3r trimestre del 2017
var. entre 3r trim. 2017 i 2016
var. entre nov. del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
| PIBT

Comptabilitat trimestral. III/2017

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,4% interanual i del 0,8% intertrimestral al tercer trimestre del 2017.

| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN). III/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,1% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,3% respecte a un any enrere.

| EAUVI

Estadística de l'audiovisual. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2015 va ser de 1.685 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, que és el mateix percentatge que el de l'any anterior.

| COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. III/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials han augmentat en tots els nivells tecnològics, encapçalats pel nivell mitjà baix, el tercer trimestre del 2017 en relació amb el mateix període de l’any anterior.

| IPC

Índex de preus de consum. Novembre 2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

| PENS

Estadística de pensions. 2016

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va augmentar un 6,6% en el període 2011-2016 i va arribar a 1.668.195 pensions a 31 de desembre de 2016, segons l’Estadística de pensions.

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Vehicles industrials matriculats nov/17 1,0%
Turismes matriculats nov/17 8,4%
PIB III/17 3,4%
Producció del sector serveis III/17 6,1%
Importacions alta tecnologia III/17 3,5%
Exportacions alta tecnologia III/17 3,3%
Preus de consum (IPC) nov/17 1,9%
Licitació oficial d'obres (data obertura) nov/17 70,9%
Facturació d'energia elèctrica nov/17 2,7%
Afiliacions a la Seguretat Social nov/17 3,4%

Vehicles industrials matriculats nov/17

Variació interanual: 1,0%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de clima empresarial
  • Estadística territorial TIC a les llars

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
3r trimestre del 2017
var. entre 3r trim. 2017 i 2016
var. entre nov. del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat