Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
2n trimestre del 2017
var. entre 2n trim. 2017 i 2016
var. entre agost del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). 2016
L’Idescat publica, per primera vegada, els Indicadors de benestar i progrés social, que mostren la informació disponible i significativa sobre l’estat i l’evolució del benestar i progrés social a Catalunya. Aquesta estadística ha estat dissenyada per les direccions generals de Pressupostos i d’Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i per l’Idescat.
20.09.2017 (fa 11 h 36 min) | Noves dades | Condicions de vida
Estadístiques de cost laboral (ECL). II/2017
El cost laboral per treballador i mes és de 2.773,08 euros a Catalunya al segon trimestre del 2017, un 0,1% menys que al mateix trimestre del 2016.
15.09.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Treball
Moviments migratoris (MM). 2016
A l'any 2016 es van registrar 230.171 canvis de residència entre municipis de Catalunya, amb una disminució del 5,8% respecte de l’any 2015, segons l'Estadística de moviments migratoris. El 56,5% d'aquests canvis van ser intercomarcals i van donar com a resultat un saldo migratori de signe positiu a 23 comarques i a Aran.
15.09.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Migracions
Comptabilitat trimestral (PIBT). II/2017
El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,0% i de l’1,1% intertrimestral al segon trimestre del 2017.
14.09.2017 (fa 6 dies) | Noves dades | Macromagnituds
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN). II2017
L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,5% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,4% respecte a un any enrere.
13.09.2017 (fa 7 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de preus de consum (IPC). Agost 2017
L'IPC augmenta un 2,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.
13.09.2017 (fa 7 dies) | Noves dades | Preus

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Inversió estrangera II/17 −10,2%
Inversió a l'estranger II/17 430,5%
Cost laboral per treballador i mes II/17 −0,1%
Licitació oficial d'obres (data obertura) ago/17 111,1%
Migracions externes 2016 12,7%
Migracions internes 2016 −6,5%
Vehicles industrials matriculats ago/17 13,7%
Turismes matriculats ago/17 13,9%
PIB II/17 3,0%
Afiliacions a la Seguretat Social ago/17 3,7%

Inversió estrangera II/17

Variació interanual: −10,2%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de clima empresarial

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
2n trimestre del 2017
var. entre 2n trim. 2017 i 2016
var. entre agost del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat