idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2018/19

En el curs 2018/2019, el 74,4% dels 163.710 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven fins a un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Enquesta de clima empresarial. T3/2020

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre del 2020 registra un saldo de -37,5 punts, mentre que el de les expectatives per al quart trimestre se situa en -35,3 punts.

Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS). 11/2019

L'Idescat publica, normalitzada en català, la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), corresponent al Reglament Delegat (UE) núm. 1755/2019 de la Comissió Europea, de 8 d'agost de 2019.

Estadística de matrimonis. 2019. Dades provisionals

El nombre de matrimonis de residents a Catalunya l'any 2019 va ser de 25.895, segons dades provisionals.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)