Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
3r trimestre del 2018
var. entre 2n trim. 2018 i 2017
var. entre oct. del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2017-2018

En el curs 2017-2018 hi havia un 83,3% d'alumnes no universitaris que estudiaven al municipi on residien. Barcelona va ser, entre els municipis de més de 5.000 habitants, el que va retenir més alumnes residents (97,0%), seguit de Lleida (96,0%), la Seu d’Urgell (95,9%) i Mataró (95,0%).

| IPC

Índex de preus de consum. 10/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 2,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2018.

| IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2016

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2016, amb 25.598 i 24.319 euros, respectivament.

| IPI

Índex de producció industrial. 09/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,5% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

| PIBAVN

Avanç del PIB trimestral. T3/2018

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,7% al tercer trimestre del 2018, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.

| TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T3/2018

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 0,1% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Vehicles industrials matriculats 10/2018 9,9%
Turismes matriculats 10/2018 −3,9%
Alumnes no universitaris que estudien al mateix municipi Curs 2017-2018 83,3%
Preus de consum (IPC) 10/2018 2,4%
Afiliacions a la Seguretat Social 10/2018 2,7%
Licitació oficial d'obres (data obertura) 10/2018 83,2%

Vehicles industrials matriculats 10/2018

Variació interanual: 9,9%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària
  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
3r trimestre del 2018
var. entre 2n trim. 2018 i 2017
var. entre oct. del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat