idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2020

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 80,7% interanual a Catalunya al setembre del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 09/2020

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 26,4% interanual a Catalunya al setembre del 2020 i se situa en 75,72 euros.

Treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2020

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2020. Aquest treball de camp es realitzarà entre els mesos d'octubre i desembre del 2020.

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 10,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2020.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)