Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
1r trimestre del 2017
var. entre 1r trim. 2017 i 2016
var. entre maig del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Maig 2017
La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 11,6% interanual a Catalunya al maig del 2017 i es situa en 94,66 euros.
23.06.2017 (fa 3 dies) | Noves dades | Turisme
Enquesta contínua de llars (ECLL). 2016
A Catalunya es van registrar 2.949.700 llars l'any 2016, segons els resultats de l’Enquesta contínua de llars. El tipus de llar més freqüent era el d'un sol nucli, que representava el 69,7%.
23.06.2017 (fa 3 dies) | Noves dades | Llars, famílies i matrimonis
Una delegació del sistema estadístic de Corea del Sud visita l’Idescat
El 22 i 23 de juny visita l'Idescat una delegació de l'Institut Nacional d'Estadística de Corea del Sud (KOSTAT) i d'altres organismes que integren el Sistema Estadístic d’aquell país.
22.06.2017 (fa 4 dies) | Notícia
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Abril 2017
L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 1,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.
21.06.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Abril 2017
L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 5,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.
21.06.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Abril 2017
L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueis un 4,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2017.
21.06.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Indústria · Energia
Projeccions de població en edat escolar (PROJPE). 2016-2026
La població en edat escolar (de 0 a 20 anys) es mantindrà estable a l'horitzó del 2021 a Catalunya en 1,60 milions de persones i disminuirà lleugerament en l'horitzó del 2026 (1,58 milions).
21.06.2017 (fa 5 dies) | Noves dades | Projeccions
Indicadors d'esperança de vida i salut de la població (IEV). Mortalitat estandarditzada. 2013 (2011-2015)
L'Idescat actualitza la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME), que es calcula a partir de la població estàndard europea de 2013. La dada de l'any 2013 s'ha calculat amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2011-2015.
20.06.2017 (fa 6 dies) | Noves dades | Salut
Indicadors d'esperança de vida i salut de la població (IEV). Taula de vida. 2013 (2011-2015)
L'Idescat publica la taula de vida 2013, calculada amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2011–2015. Aquesta estadística se suma a la sèrie de taules de vida elaborades a partir de mitjanes mòbils de cinc anys, que s'inicia el 1983 amb dades del període 1981–1985.
20.06.2017 (fa 6 dies) | Noves dades | Salut
Seguiment del Programa anual d'actuació estadística 2016 (PAAE 2016)
Ja es pot consultar al web de l'Idescat el seguiment de les actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2016.
20.06.2017 (fa 6 dies) | Notícia
Estadístiques de cost laboral (ECL). I/2017
El cost laboral per treballador i mes és de 2.590,80 euros a Catalunya al primer trimestre del 2017, un 1,2% menys que al mateix trimestre del 2016.
16.06.2017 (fa 10 dies) | Noves dades | Treball
Revista SORT: factor d’impacte 2016
Ha estat publicat el factor d’impacte oficial corresponent a 2016 de la revista SORT, el qual se situa en 0,812, d’acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).
16.06.2017 (fa 10 dies) | Notícia
Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2017
Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2017 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.
16.06.2017 (fa 10 dies) | Notícia
Publicació de la revista SORT
S'ha publicat el número 1 del volum 41 corresponent al període gener-juny del 2017 de la revista SORT amb la inclusió de vuit articles i un article convidat.
15.06.2017 (fa 11 dies) | Notícia
Comptabilitat trimestral (PIBT). Base 2010. I/2017
El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,6% interanual i del 0,8% intertrimestral al primer trimestre del 2017.
15.06.2017 (fa 11 dies) | Noves dades | Macromagnituds

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Licitació oficial d'obres (data publicació) abr/17 −22,9%
Facturació mitjana per habitació maig/17 94,66€
Llars 2016 2.949,7
Activitat del sector serveis abr/17 1,8%
Volum de negoci de productes industrials abr/17 −5,8%
Comandes de productes industrials abr/17 −4,5%
Inversió estrangera I/17 69,5%
Inversió a l'estranger I/17 118,4%

Licitació oficial d'obres (data publicació) abr/17

Variació interanual

Catalunya: −22,9%

Espanya: −17,3%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de clima empresarial
  • Enquesta de condicions de vida
  • Estadística de biblioteques

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
1r trimestre del 2017
var. entre 1r trim. 2017 i 2016
var. entre maig del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • Estadístiques georeferenciades
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat