idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de preus industrials. 06/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 7,3% interanual a Catalunya al juny del 2021.

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers al juny del 2021 se situa en 2,2 milions a Catalunya, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 06/2021

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers a Catalunya se situa en 82,67 euros al juny del 2021.

Indicadors de benestar i progrés social. 2020

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. S'ofereixen les dades de l'any 2020 en 24 indicadors.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)