idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2021-11/2021. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 30 de novembre, augmenta un 3,7% respecte a l'any anterior i creix a totes les comarques i Aran. La variació mensual és positiva a més de la meitat de les comarques.

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 0,4% a l'octubre del 2021 respecte a un any enrere.

Turisme estranger. 10/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 855,2 milers a l'octubre del 2021, un 270,2% més que un any enrere.

Despesa del turisme estranger. 10/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 754 milions d'euros a l'octubre del 2021, un 451,1% més que un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)