Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
1r trimestre del 2018
var. entre 1r trim. 2018 i 2017
var. entre maig del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| IBI

Impost sobre béns immobles. 2017

L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles, de naturalesa urbana i rústica, de l'any 2017, a partir de la informació què disposa la Direcció General del Cadastre.

| ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2018

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 5,0% interanual a Catalunya al maig del 2018 i se situa en 88,90 euros.

| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

| IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 14,3% interanual a Catalunya a l'abril del 2018.

| IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 04/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 14,8% interanual a Catalunya a l'abril de 2018.

| ECV

Enquesta de condicions de vida. 2017

L'any 2016 els ingressos mitjans nets anuals dels catalans van ser de 31.411 euros per llar i de 12.712 euros per persona, un 0,2% i un 0,4% més en relació amb l’any anterior. La taxa de risc de pobresa es va situar en el 20,0% l’any 2017, vuit dècimes superior a la de l'any anterior.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Licitació oficial d'obres (data publicació) 04/2018 −90,1%
Facturació mitjana per habitació 05/2018 88,9€
Activitat del sector serveis 04/2018 6,6%
Volum de negoci de productes industrials 04/2018 14,3%
Comandes de productes industrials 04/2018 14,8%
Població en risc de pobresa 2017 20,0%
Índex de Gini 2017 31,8
Renda anual 2017 12.712€
Licitació oficial d'obres (data obertura) 05/2018 −34,4%
Productivitat dels factors 2017 1,2%

Licitació oficial d'obres (data publicació) 04/2018

Variació interanual: −90,1%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de clima empresarial
  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
1r trimestre del 2018
var. entre 1r trim. 2018 i 2017
var. entre maig del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat