idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2021. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya és de 7.756.928 habitants a 1 de gener del 2021, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants.

Comerç amb l'estranger. 02/2021

Les exportacions creixen un 6,4% interanual a Catalunya al febrer del 2021 i les importacions disminueixen un 4,6%.

Enquesta de clima empresarial. T1/2021

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre del 2021 registra un saldo de -20,3 punts, mentre que el de les expectatives per al segon trimestre se situa en -9,7 punts.

Indicadors de confiança empresarial. T2/2021

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 7,7% al segon trimestre del 2021 respecte del trimestre anterior.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)