idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 10,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2020.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2020

L'índex de volum de negoci del sector serveis decreix un 15,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2020.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2018/19

En el curs 2018/2019, el 74,4% dels 163.710 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven fins a un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Enquesta de clima empresarial. T3/2020

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre del 2020 registra un saldo de -37,5 punts, mentre que el de les expectatives per al quart trimestre se situa en -35,3 punts.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)