idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2021-2022

El 36,8% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l’any 2021, 6,3 punts més que un any enrere.

Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat . Curs 2020-2021

Els centres d'ensenyament privat reglat van generar uns ingressos de 3.429 milions d’euros i unes despeses de 3.190 milions el curs 2020/2021.

Índex de preus industrials. 10/2022

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 12,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

Estimacions de població estacional. 2021

19 comarques i Aran tenien població estacional de signe positiu el 2021. El Tarragonès va ser la comarca amb més població estacional en termes absoluts amb 23.749 persones ETCA, seguida del Baix Empordà amb 22.546.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)