idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de preus de consum. 04/2021

L'índex de preus de consum augmenta un 2,0% interanual a Catalunya a l'abril del 2021.

Estadística de prestacions per atur. 2020

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya va créixer un 78% al 2020 i el volum econòmic ho va fer en un 135,4%.

Estadística de rendes d'inserció social. 2020

La mitjana mensual de prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania es va incrementar en un 20,6% durant l'any 2020, i en concepte de renda activa d'inserció va disminuir un 22,1%.

Estadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2020

El desembre del 2020 es van abonar a Catalunya un total de 60.580 pensions no contributives de la Seguretat Social, un 0,5% més respecte a l'any anterior.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)