Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017
3r trimestre del 2017
var. entre 3r trim. 2017 i 2016
var. entre des. del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
| CLEM

Enquesta de clima empresarial. IV/2017

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2018 registren un saldo d'11,7 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

| ICEH

Indicadors de confiança empresarial. I/2018

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,3% al primer trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.

| Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2018

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2018 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

| MCVL

Estadística longitudinal de vides laborals. 2016

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.189.325 a Catalunya l'any 2016. Un total de 3.664.700 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 3,2% més que l'any anterior.

| IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. Novembre 2017

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 1,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.

| IPC

Índex de preus de consum. Desembre 2017

L'IPC augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Consum de ciment juny/17 14,1%
Clima empresarial IV/2017 11,7
Títols editats 2015 10,9%
Espais esportius 2017 15,8%
Confiança empresarial I/18 −2,3%
Licitació oficial d'obres (data obertura) des/17 223,1%

Consum de ciment juny/17

Variació interanual: 14,1%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Estadística territorial TIC a les llars

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017
3r trimestre del 2017
var. entre 3r trim. 2017 i 2016
var. entre des. del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat