idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Turisme estranger. 04/2020

El flux de visitants internacionals per motius turístics ha estat nul el mes d'abril, degut al tancament de les fronteres determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, les magnituds associades a aquests visitants són zero.

Despesa del turisme estranger. 04/2020

El flux de visitants internacionals per motius turístics ha estat nul al mes d'abril, degut al tancament de les fronteres determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, les magnituds estimades associades a la despesa d'aquests visitants són zero.

Recerca i desenvolupament. 2018

La despesa en R+D interna realitzada a Catalunya va ser de 3.512,7 milions d'euros l'any 2018, un 7,2% més respecte l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,52% del PIB.

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2019

El Berguedà, el Ripollès i la Terra Alta eren les comarques amb una proporció més alta de pensionistes, gairebé el 30% de la població el 2019.

Avís sobre la COVID-19

COVID-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la COVID-19

A conseqüència de l'emergència sanitària, les dates de difusió d'estadístiques poden experimentar canvis en relació amb la previsió feta a l'inici de l'any. Per aquest motiu, durant l'estat d'alarma, el Calendari de l'Idescat de difusió de resultats s'actualitzarà setmanalment.

D'altra banda, ara més que mai, l'Idescat agraeix la col·laboració en la resposta a les enquestes tant d’empreses com de llars, que és fonamental per reflectir la situació actual. Disculpeu les molèsties.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)