idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadístiques de cost laboral. T2/2020

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.553,59 euros a Catalunya al segon trimestre del 2020, un 11,2% menys que al mateix trimestre del 2019.

Treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial T3/2020

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del tercer trimestre del 2020 comença el 16 de setembre i finalitzarà el 5 d'octubre.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2020

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) disminueix un 35,3% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2020.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 08/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 d'agost de 2020 disminueix un 0,5% respecte al mes de juliol i se situa en 3.329.646, segons dades provisionals.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)