idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 363,0% interanual a Catalunya al desembre del 2021 i un 90,2% l'any 2021.

Índex de preus industrials. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 10,4% interanual a Catalunya al desembre del 2021. La mitjana anual del 2021 va augmentar un 6,6% respecte l'any anterior, segons dades provisionals.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 21,3% interanual a Catalunya al desembre del 2021 i un 2,6% l'any 2021.

Enquesta de clima empresarial. T4/2021

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2021 registra un saldo de 5,6 punts, i el de les expectatives per al quart trimestre se situa en −4,2 punts.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)