idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 9,6% interanual a Catalunya al juliol del 2021.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 8,9% interanual a Catalunya al juliol del 2021.

Comerç amb l'estranger. 07/2021

Les exportacions creixen un 14,9% interanual a Catalunya al juliol del 2021 i les importacions un 13,3%.

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2021

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2021, que es duran a terme del 21 de setembre fins al mes de novembre.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)