idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de comerç al detall. 08/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2023.

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023

L'Idescat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posen en marxa una nova edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, que es portarà a terme des de finals de setembre del 2023 fins a finals de març del 2024.

Turisme a Catalunya de residents de la resta de l'Estat. T2/2023

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat augmenta un 25,4% interanual al segon trimestre del 2022, fet que suposa un total d'1,8 milions de viatges.

Turisme de residents de Catalunya. T2/2023

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 7,5% interanual al segon trimestre del 2023, fet que suposa un total de 7,8 milions de viatges.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)