Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
2n trimestre del 2018
var. entre 2n trim. 2018 i 2017
var. entre agost del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| PCSI

Posició competitiva del sector industrial. T1/2018

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al primer trimestre de 2018 assoleix el nivell de 105,5 punts; això suposa un empitjorament d'2,1 punts en termes interanuals.

| TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2017. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 8,2% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

| TURCAM

Estadística de l'activitat en càmpings. 2017. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 7,1% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

| EESAD

Inici del treball de camp de l'Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària 2017

L'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posen en marxa la primera edició de l’Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària. El treball de camp es realitzarà entre els mesos de setembre i desembre del 2018.

| MM

Moviments migratoris. 2017

L'any 2017 es van registrar 236.694 canvis de residència entre municipis de Catalunya, amb un increment del 2,8% respecte de l'any 2016, segons l'Estadística de moviments migratoris. El saldo migratori total de Catalunya l'any 2017 va ser de 61.512 entrades netes, com a resultat de l'aportació de la migració procedent de la resta d'Espanya (4.216) i la migració de l'estranger (57.296).

| ECL

Estadístiques de cost laboral. T2/2018

El cost laboral per treballador i mes és de 2.804,74 euros a Catalunya al segon trimestre del 2018, un 1,1% més que al mateix trimestre del 2017.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Competitivitat indústria (T1/1999=100) T1/2018 105,7
Migracions externes 2017 18,2%
Migracions internes 2017 2,1%
Cost laboral per treballador i mes T2/2018 1,1%
Consum de ciment 02/2018 −20,6%
Afiliacions a la Seguretat Social 08/2018 2,2%
Turismes matriculats 08/2018 24,5%
Vehicles industrials matriculats 08/2018 34,0%
Esperança de vida (anys) 2016 83,63

Competitivitat indústria (T1/1999=100) T1/2018

Índex de competitivitat en preus de la indústria: 105,7

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària
  • Enquesta de clima empresarial
  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
2n trimestre del 2018
var. entre 2n trim. 2018 i 2017
var. entre agost del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada
  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat