idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex d'igualtat de gènere. 2018

L'Índex d'igualtat de gènere a Catalunya l'any 2018 va ser de 72,5 punts (la igualtat total se situa en 100) amb un augment d'1,6 punts en relació amb l'any 2017.

Indicadors de benestar i progrés social. 2020. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. En aquesta ocasió s'hi incorporen els valors per a l'any 2020 de 17 indicadors i es completen i s'actualitzen les dades d'anys anteriors de 8 indicadors més.

Índex de preus industrials. 01/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,4% interanual a Catalunya al gener del 2021.

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2020

La població estrangera resident a Catalunya va ser d'1.260.619 persones a 1 de gener de 2020, 101.192 persones més que un any enrere. Les majors proporcions de població estrangera es van trobar a la Segarra (27,8%) i l'Alt Empordà (24,7%).

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)