idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 13,9% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 9,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

Canvi de denominació oficial del municipi de Masarac, que passa a dir-se Masarac i Vilarnadal

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 19 de juny la Resolució PRE/2200/2024, de 14 de juny, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Masarac, que passa a denominar-se Masarac i Vilarnadal.

Comerç amb l'estranger. 04/2024

Les exportacions creixen un 5,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2024 i les importacions un 18,3%.

Infografies Més infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)