idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de comerç al detall. 10/2020

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 3,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2020.

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2019-2020

El 26,9% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l’any 2019, 1,6 punts més que un any enrere.

Índex de preus industrials. 10/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) es manté pràcticament estable amb una disminució d'un 0,1% interanual a Catalunya a l'octubre del 2020.

Estimacions de població estacional. 2019

El Tarragonès és la comarca que va tenir més població estacional el 2019 (41.536 persones equivalents a temps complet), tot i que la va reduir un 7% en relació amb l'any anterior.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)