idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2019

El volum de negoci del sector cultural de Catalunya va ser de 12.230 milions d'euros l'any 2019, un 1,7% menys respecte a l'any anterior.

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2019

El volum de negoci de les empreses turístiques va ser de 39.210 milions d’euros l'any 2019, amb un increment del 9,2% respecte a l'any anterior.

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2019

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 20.903 milions d'euros l'any 2019, amb un augment del 8,2% respecte a l'any anterior.

Índex de comerç al detall. 10/2021

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,4% interanual a Catalunya a l’octubre del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)