Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Moviments migratoris. 2018

El saldo migratori de Catalunya amb la resta d'Espanya l'any 2018 va ser negatiu (-2.689 persones), després de quatre anys de saldos positius.

Treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial T3/2019

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del tercer trimestre del 2019 comença el 16 de setembre i finalitza el 3 d’octubre.

Comptabilitat trimestral. T2/2019

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,0% interanual i del 0,5% intertrimestral al segon trimestre del 2019.

Índex de preus de consum. 08/2019

L'índex de preus de consum augmenta un 0,6% interanual a Catalunya a l'agost del 2019.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)