idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Estadística de matrimonis. 2020. Dades provisionals

El nombre de matrimonis de residents a Catalunya l'any 2020 va ser de 15.561, un 41,3% menys que al 2019, segons dades provisionals.

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2021

El 32,2% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària al tercer trimestre del 2021. 9 de cada 10 treballadors d'establiments que han tingut personal en ERTO ja s'han reincorporat a l’activitat del negoci.

Índex de preus industrials. 09/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al setembre del 2021.

Inici del treball de camp de l’Estadística del finançament i la despesa de l’ensenyament privat. Curs 2020-2021

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2020-2021. Aquest treball de camp es portarà a terme des del mes d'octubre de 2021 fins al mes de març de 2022.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)