idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de preus industrials. 09/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al setembre del 2021.

Inici del treball de camp de l’Estadística del finançament i la despesa de l’ensenyament privat. Curs 2020-2021

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2020-2021. Aquest treball de camp es portarà a terme des del mes d'octubre de 2021 fins al mes de març de 2022.

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 166,8% interanual a Catalunya al setembre del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 09/2021

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 17,1% interanual a Catalunya al setembre del 2021 i se situa en 87,97 euros.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)