idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Ucraïna

Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 10,2% interanual a Catalunya al març del 2022.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 19,8% interanual a Catalunya al març del 2022.

Productivitat total dels factors. 2021

L’aportació de la productivitat total dels factors al creixement del PIB de Catalunya va ser d'1,3 punts l’any 2021.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2022

Les exportacions catalanes de productes de contingut tecnològic mitjà baix són les que més augmenten al primer trimestre del 2022, un 29,9% interanual. Les vendes de productes d'alt contingut tecnològic augmenten un 20,2%.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)