idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 30 de juny de 2020 disminueix un 5,5% respecte a un any enrere, amb una davallada de 194.957, i se situa en 3.324.941 afiliacions, segons dades provisionals.

Estadística anual d'estructura salarial. 2018. Dades provisionals

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 25.552,84 euros l'any 2018, un 1,5% més que l'any anterior, segons dades provisionals.

Índex de producció industrial. 05/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari cau un 25,6% interanual a Catalunya al maig del 2020.

Despesa del turisme estranger. 05/2020

El flux de visitants internacionals per motius turístics ha estat nul al mes de maig, degut al tancament de les fronteres determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, les magnituds estimades associades a la despesa d'aquests visitants són zero.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)