idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2020

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2020. Aquest treball de camp es realitzarà entre els mesos d'octubre i desembre del 2020.

Índex de volum de negoci a la indústria. 08/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 10,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2020.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2020

L'índex de volum de negoci del sector serveis decreix un 15,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2020.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2018/19

En el curs 2018/2019, el 74,4% dels 163.710 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven fins a un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)