Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
2n trimestre del 2018
var. entre 1r trim. 2018 i 2017
var. entre juny del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| IPI

Índex de producció industrial. 06/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,5% interanual a Catalunya al juny del 2018.

| ECL

Estadístiques de cost laboral. 2017

El cost total laboral brut per treballador va ser de 32.374,69 euros a Catalunya l'any 2017, xifra que representa un decrement del 0,3% respecte al 2016 segons l'Enquesta anual de cost laboral.

| TURUR

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2018

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural disminueix un 2,0% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2018, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

| IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 2,9% interanual a Catalunya al juny del 2018.

| TURDEST

Despesa del turisme estranger. 06/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.402 milions d'euros al juny del 2018, xifra que suposa un increment del 13,6% respecte el mateix període de l'any anterior.

| TUREST

Turisme estranger. 06/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 3,2% interanual al juny del 2018.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Producció industrial 06/2018 4,5%
Mercaderies als ports 06/2018 −1,2%
Deutors concursats T2/2018 3,3%
Atur registrat 07/2018 −4,7%
Pernoctacions en turisme rural T2/2018 −2,0%
Vendes en grans superfícies 06/2018 2,9%

Producció industrial 06/2018

Variació interanual de l'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari: 4,5%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
2n trimestre del 2018
var. entre 1r trim. 2018 i 2017
var. entre juny del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada
  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat