idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2021. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 de març del 2021 augmenta un 1,4% respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.376.198 afiliacions, segons dades provisionals.

Índex de producció industrial. 02/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,4% interanual a Catalunya al febrer del 2021.

Estadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat. 2020

El sistema de classes passives de l’Estat va abonar a Catalunya un total de 60.264 pensions a funcionaris civils (principalment, personal docent i sanitari) i militars al desembre del 2020, un 3,0% més que un any enrere.

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2020

El 23,0% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2020 (6,9 punts menys que un any enrere).

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)