Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística sobre innovació a les empreses. Taules bàsiques. 2017

La despesa en innovació tecnològica realitzada per les empreses a Catalunya va ser de 3.766,4 milions d'euros l'any 2017, un 11,9% superior a l'any anterior.

Enquesta industrial de productes. 2018

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 98.084 milions d'euros l'any 2018, un 3,5% més que l'any anterior, segons dades provisionals.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2018/19

En el curs 2018/2019, hi havia 1.227.695 alumnes no universitaris que estudiaven i residien a Catalunya. D'aquests, el 83,1% estudiaven al mateix municipi on residien.

Avanç del PIB trimestral. T3/2019

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual de l'1,8% al tercer trimestre del 2019, segons l'Avanç del PIB.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)