idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2020

La població estrangera resident a Catalunya va ser d'1.260.619 persones a 1 de gener de 2020, 101.192 persones més que un any enrere. Les majors proporcions de població estrangera es van trobar a la Segarra (27,8%) i l'Alt Empordà (24,7%).

Padró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població. 2020

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2020.

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2020. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2020, era de 7.780.479 habitants. Per lloc de naixement, el 63,6% han nascut a Catalunya, el 16,0% a la resta d'Espanya i el 20,4% a l'estranger.

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 85,5% interanual a Catalunya al gener del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)