Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Enquesta de població activa. T4/2019

La taxa d’atur a Catalunya es va situar en el 10,45% el quart trimestre de 2019, amb una disminució interanual del 10,1% de la població desocupada.

Índex de preus industrials. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2019 i la mitjana anual del 2019 ho va fer en un 0,5%, segons dades provisionals.

Comerç amb l'estranger. 11/2019

Les exportacions han disminuït un 0,6% interanual a Catalunya al novembre del 2019 i les importacions un 8,4%.

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2019 i un 2,6% l'any 2019.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)