idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Turisme estranger. 01/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 85,3 milers al gener del 2021, un 90,2% menys que un any enrere.

Despesa del turisme estranger. 01/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 77 milions d'euros al gener del 2021, un 91,5% menys que un any enrere.

Índex d'igualtat de gènere. 2018

L'Índex d'igualtat de gènere a Catalunya l'any 2018 va ser de 72,5 punts (la igualtat total se situa en 100) amb un augment d'1,6 punts en relació amb l'any 2017.

Indicadors de benestar i progrés social. 2020. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. En aquesta ocasió s'hi incorporen els valors per a l'any 2020 de 17 indicadors i es completen i s'actualitzen les dades d'anys anteriors de 8 indicadors més.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)