idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de preus de consum. 06/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al juny del 2024 i la inflació subjacent és del 3,3%.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,1% interanual al juny del 2024 i creix a 40 comarques i a Aran. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a tot el territori, excepte a 1 comarca.

Indicadors de confiança empresarial. T3/2024

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,6% al tercer trimestre del 2024 respecte del trimestre anterior.

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2022

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 332.429 milions d'euros l'any 2022, un 18,3% més respecte a l'any anterior.

Infografies Més infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)