Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
2n trimestre del 2018
var. entre 2n trim. 2018 i 2017
var. entre set. del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| CLEM

Enquesta de clima empresarial. T3/2018

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al quart trimestre del 2018 registren un saldo de 12,6 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.

| IPC

Índex de preus de consum. 09/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

| TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 2017. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van créixer un 3,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

| ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T4/2018

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,0% al quart trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.

| EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2016-2017

En el curs 2016-2017, el 74,9% dels 152.397 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

| IPI

Índex de producció industrial. 08/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté pràcticament estable a Catalunya respecte el mateix mes de l’any anterior (-0,1%) a l'agost del 2018.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Turismes matriculats 09/2018 −19,9%
Vehicles industrials matriculats 09/2018 −4,0%
Clima empresarial T3/2018 12,6
Passatgers als aeroports 09/2018 4,7%
Preus de consum (IPC) 09/2018 2,3%
Afiliacions a la Seguretat Social 09/2018 2,6%
Places en establiments hotelers 2017 0,9%

Turismes matriculats 09/2018

Variació interanual: −19,9%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària
  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
2n trimestre del 2018
var. entre 2n trim. 2018 i 2017
var. entre set. del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada
  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat