idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de producció industrial. 02/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,4% interanual a Catalunya al febrer del 2021.

Estadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat. 2020

El sistema de classes passives de l’Estat va abonar a Catalunya un total de 60.264 pensions a funcionaris civils (principalment, personal docent i sanitari) i militars al desembre del 2020, un 3,0% més que un any enrere.

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2020

El 23,0% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2020 (6,9 punts menys que un any enrere).

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 23,5% al febrer del 2021 respecte a un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)