idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 1 del volum 45 corresponent al període gener-juny del 2021 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió d'un article convidat i quatre articles més.

Enquesta contínua de llars. 2020

L'any 2020 a Catalunya hi havia 3.029.300 llars. El nombre de llars unipersonals va representar el 26,0% del total.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2021

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) disminueix un 7,3% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2021.

Estadístiques de cost laboral. T1/2021

El cost laboral per treballador i mes és de 2.775,56 euros a Catalunya al primer trimestre del 2021, un 3,5% més que al mateix trimestre del 2020.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)