Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 12/2019

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va créixer un 2,6% interanual a Catalunya al desembre del 2019.

Posició competitiva del sector industrial. T3/2019

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 1 punt interanual al tercer trimestre del 2019.

Projeccions de població municipals. 2018-2033

La població augmentarà a 588 municipis catalans a l'horitzó del 2033, disminuirà a 354 i es mantindrà estable a 5, segons l'escenari padronal de les Projeccions de població municipals, que l'Idescat publica per primera vegada.

Índex de preus de consum. 01/2020

L'índex de preus de consum va augmentar un 1,2% interanual a Catalunya al gener del 2020.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)