idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Turisme estranger. 06/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 404,2 milers al juny del 2021.

Despesa del turisme estranger. 06/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 387 milions d'euros al juny del 2021.

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,7% al juny del 2021 respecte a un any enrere.

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2021

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya se situa en 2,9 milions al segon trimestre del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)