idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2022

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2022 ja es poden consultar.

Indicadors de confiança empresarial. T1/2022

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 1,8% al primer trimestre del 2022 respecte del trimestre anterior.

Estadística de naixements. 2020. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2020. Aquell any es van registrar a Catalunya 58.464 nascuts vius. En relació amb el 2019, els nascuts vius van disminuir un 5,0%.

Estadística de matrimonis. 2020. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2020. Aquell any es van registrar a Catalunya 15.662 matrimonis. En relació amb el 2019, els matrimonis van disminuir un 41,9%.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)