idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Despesa del turisme estranger. 04/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.623 milions d'euros a l'abril del 2023, enfront dels 1.147 milions d'un any enrere.

Turisme estranger. 04/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,5 milions a l'abril del 2023, un 33,0% més que un any enrere.

Índex de comerç al detall. 04/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

Índex de preus industrials. 04/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 2,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)