idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de producció industrial. 04/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari cau un 31,7% a Catalunya a l'abril del 2020.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2020. Dades definitives

L'Idescat fa públics els resultats definitius dels afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat a 31 de març de 2020.

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 33,4% a l'abril del 2020 respecte a un any enrere.

Turisme estranger. 04/2020

El flux de visitants internacionals per motius turístics ha estat nul el mes d'abril, degut al tancament de les fronteres determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, les magnituds associades a aquests visitants són zero.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)