idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2024

Les exportacions catalanes de productes industrials d’alt contingut tecnològic disminueixen un 15,8% interanual al primer trimestre del 2024.

Índex de preus industrials. 04/2024

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) disminueix un 0,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2024

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 7,7% interanual a Catalunya a l'abril del 2024, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 04/2024

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 10,3% interanual a Catalunya a l'abril del 2024 i se situa en 133,53 euros.

Infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)