idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2019

El Barcelonès (27.681€) i el Garraf (27.033€) són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'IRPF més elevada l'any 2019.

Índex de preus industrials. 10/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2021.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2021

Les exportacions catalanes de productes d'alt contingut tecnològic augmenten un 9,3% interanual al tercer trimestre del 2021.

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 389,0% interanual a Catalunya a l'octubre del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)