idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 345,3% interanual a Catalunya al maig del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2022

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 43,3% interanual a Catalunya al maig del 2022 i se situa en 110,03 euros.

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 14,9% interanual a Catalunya a l'abril del 2022.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2022

L'índex de volum de negoci del sector serveis augmenta un 21,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2022.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)