Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2019

El 29,9% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2019 (3,1 punts més que al 2018).

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2019

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 0,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2019.

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2009-2018

L'Idescat publica, per primera vegada, dades del mercat de treball de les persones de 16 a 64 anys amb discapacitat legalment reconeguda. L'any 2018, la taxa d'activitat d'aquestes persones era del 35,0%, 46 punts més baixa que la de la població sense discapacitat.

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2019 i any 2019

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 14,7% interanual al quart trimestre del 2019 i la despesa, un 36,2%. L'any 2019, aquests viatges van créixer un 1,5% i la despesa total, un 6,1%.

Avís sobre la COVID-19

A conseqüència de l'emergència sanitària, les dates de difusió d'estadístiques poden experimentar canvis en relació amb la previsió feta a l'inici de l'any. Per aquest motiu, durant l'estat d'alarma, el Calendari de l'Idescat de difusió de resultats s'actualitzarà setmanalment.

D'altra banda, ara més que mai, l'Idescat agraeix la col·laboració en la resposta a les enquestes tant d’empreses com de llars, que és fonamental per reflectir la situació actual. Disculpeu les molèsties.

COVID-19Actualització diària de les dades estadístiques sobre la COVID-19

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)