idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2021

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya se situa en 2,9 milions al segon trimestre del 2021.

Comptabilitat trimestral. T2/2021. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya mostra un creixement interanual del 19,1% el segon trimestre del 2021, segons l'estimació avançada i la taxa intertrimestral s'ha situat en el 4,1%.

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2021

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural se situa en 207,9 milers a Catalunya al segon trimestre del 2021.

Índex de comerç al detall. 06/2021

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 6,5% interanual a Catalunya al juny del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)