Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
3r trimestre del 2017
var. entre 2n trim. 2017 i 2016
var. entre oct. del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. Setembre 2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 4,7% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

| IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. Setembre 2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,5% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

| IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. Setembre 2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 1,4% interanual a Catalunya al setembre del 2017.

| PMH

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2016

L'Idescat publica el mapa de les seccions censals o geometria del seccionat municipal de Catalunya en format shape corresponent al Padró continu de població de l'any 2016.

| TICLT

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2017

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars 2017. Aquest treball de camp es portarà a terme a partir del 13 de novembre del 2017 fins a finals d'any.

| EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2015-2016

En el curs 2015-2016, el 74,5% dels 154.907 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 23 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Activitat del sector serveis set/17 4,7%
Volum de negoci de productes industrials set/17 2,5%
Comandes de productes industrials set/17 1,4%
Licitació oficial d'obres (data obertura) oct/17 74,1%
Interrupcions voluntàries de l'embaràs 2016 0,7%
Vehicles industrials matriculats oct/17 5,3%
Turismes matriculats oct/17 7,1%

Activitat del sector serveis set/17

Variació interanual de l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN): 4,7%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Estadística territorial TIC a les llars

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
3r trimestre del 2017
var. entre 2n trim. 2017 i 2016
var. entre oct. del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat