idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Indicadors de confiança empresarial. T2/2021

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 7,7% al segon trimestre del 2021 respecte del trimestre anterior.

Índex de preus de consum. 03/2021

L'índex de preus de consum augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al març del 2021.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2021. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 de març del 2021 augmenta un 1,4% respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.376.198 afiliacions, segons dades provisionals.

Índex de producció industrial. 02/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,4% interanual a Catalunya al febrer del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)