idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,1% interanual al març del 2024 i creix a tot el territori, excepte a 2 comarques. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a totes les comarques i a Aran.

Índex de preus de consum. 03/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,1% interanual a Catalunya al març del 2024 i la inflació subjacent és del 3,4%.

Nomenclatura territorial d'agrupacions censals 2023

L'Idescat publica la nomenclatura territorial d'agrupacions censals per a l'any 2023.

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 5,8% al febrer del 2024 respecte a un any enrere.

Infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)