Dades bàsiques de Catalunya Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Cercadors Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística de pensions contributives. Pensionistes de la Seguretat Social. 2018

Al mes de desembre del 2018, residien a Catalunya 1.498.196 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, això és, el 19,7% de la població.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2019

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 2,6% interanual a Catalunya al maig del 2019.

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2019

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,1% interanual a Catalunya al maig del 2019.

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 05/2019

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 3,3% interanual a Catalunya al maig de 2019.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)