idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Enquesta de població activa. T4/2020

La població ocupada a Catalunya va decréixer un 4,0% interanual al quart trimestre del 2020 i es va situar en 3.340.600 persones. Si es compara amb el trimestre anterior va augmentar en 16.700 persones (0,5%).

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2019. Dades definitives

L'any 2019, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 18,2% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Comerç amb l'estranger. 2019. Dades definitives

L'any 2019, les exportacions van créixer un 3,8% i les importacions un 1,9% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Índex de preus industrials. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials es va mantenir pràcticament estable (0,1%) a Catalunya al desembre del 2020, així com també la mitjana anual del 2020, segons dades provisionals.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)