idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de producció industrial. 06/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari cau un 15,9% interanual a Catalunya al juny del 2020.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 07/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 de juliol de 2020 creix un 0,7% respecte al mes de juny i se situa en 3.346.957, segons dades provisionals.

Estadístiques de cost laboral. 2019

El cost total laboral brut per treballador va ser de 34.014,61 euros a Catalunya l'any 2019, amb un increment del 2,8% més respecte al 2018 segons l'Enquesta anual de cost laboral.

Turisme estranger. 06/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 76,6 milers al juny del 2020, un 96,5% menys que un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)