Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
2n trimestre del 2017
var. entre 1r trim. 2017 i 2016
var. entre juny del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
Enquesta de població activa (EPA). II/2017
L'atur disminueix a Catalunya en 106.200 persones al segon trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−17,6%) i se situa en 497.400 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 13,20%, segons l'EPA. La població ocupada augmenta en 89.200, un 2,8% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.270.500 persones; els sectors específics de la cultutra, el turisme i les TIC creixen per sobre de la mitjana catalana.
27.07.2017 (fa 1 dia) | Noves dades | Treball
Índexs de comerç al detall (ICD). Juny 2017
L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.
26.07.2017 (fa 2 dies) | Noves dades | Comerç · Serveis
Innovació (IN). 2015
La despesa en innovació tecnològica va ser de 3.324 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, un 6,6% superior respecte de l'any anterior.
26.07.2017 (fa 2 dies) | Noves dades | Recerca · Tecnologia
Recerca i desenvolupament (R+D). 2015
La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,52% a Catalunya l'any 2015, xifra superior en 0,3 punts a la de l'any anterior.
26.07.2017 (fa 2 dies) | Noves dades | Recerca · Tecnologia
Índex de preus industrials (IPRI). Juny 2017
L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2017.
25.07.2017 (fa 3 dies) | Noves dades | Preus
Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats territorials. 2016
L'any 2016, els majors percentatges de població que van declarar arribar amb dificultat a fi de mes van ser a les Terres de l’Ebre (74,5%), les Comarques Centrals (73,6%), l’Alt Pirineu i Aran (72,6%) i el Camp de Tarragona (71,5%), segons l’Enquesta de condicions de vida (Resultats territorials).
24.07.2017 (fa 4 dies) | Noves dades | Condicions de vida

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Taxa d'atur II/17 13,20%
Ocupats II/17 2,8%
Ocupats en el sector turístic II/17 11,9%
Ocupats en el sector TIC II/17 26,1%
Ocupats en el sector cultural II/17 13,5%
Ocupats en els serveis II/17 3,1%
Ocupats en la construcció II/17 11,5%
Ocupats en la indústria II/17 −2,2%
Hipoteques sobre habitatges maig/17 5,2%
Comerç al detall juny/17 2,4%

Taxa d'atur II/17

Població desocupada sobre la població activa: 13,20%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
2n trimestre del 2017
var. entre 1r trim. 2017 i 2016
var. entre juny del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat