idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de comerç al detall. 12/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 7,5% interanual a Catalunya al desembre del 2022.

Enquesta de població activa. T4/2022

La població ocupada a Catalunya va créixer un 0,6% interanual al quart trimestre del 2022. La taxa d'atur es va situar en el 9,91%, amb un total de 387.200 persones desocupades (8.200 persones menys que l’any anterior, amb una disminució del 2,1%).

Índex de preus industrials. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 9,6% interanual a Catalunya al desembre del 2022. La mitjana anual del 2022 va augmentar un 12,5% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals.

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 32,1% interanual a Catalunya al desembre del 2022 i un 107,6% l'any 2022.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)