Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Indicadors de confiança empresarial. T4/2019

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,9% al quart trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

Índex de preus de consum. 09/2019

L'índex de preus de consum augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al setembre del 2019.

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. T2/2019

L'Idescat difon el Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial corresponent al segon trimestre del 2019, sobre la millora de la productivitat i el finançament de l’activitat.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2017/18

En el curs 2017/2018, el 73,9% dels 161.810 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven fins a un dels 24 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)