Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
4t trimestre del 2018
var. entre 4t trim. 2018 i 2017
var. entre febrer del 2019 i 2018

Novetats

RSS +novetats
| PIBA

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2018

El producte interior brut de Catalunya va assolir els 242.313 milions d'euros al 2018, xifra que representa un creixement anual del 2,6%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

| PIBT

Comptabilitat trimestral. T4/2018

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment de l'1,8% interanual i del 0,4% intertrimestral al quart trimestre del 2018.

| ECL

Estadístiques de cost laboral. T4/2018

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.880,31 euros a Catalunya al quart trimestre del 2018, un 1,8% més que al mateix trimestre del 2017.

| IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 01/2019

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 1,8% interanual a Catalunya al gener del 2019.

| IPC

Índex de preus de consum. 02/2019

L'índex de preus de consum augmenta un 1,1% interanual a Catalunya al febrer del 2019.

| Notícia

L'Idescat participa al congrés NTTS 2019 (Noves Tecnologies i Tècniques per a l’Estadística)

L'Idescat participa al congrés NTTS 2019, que se celebra a Brussel·les del 12 al 14 de març, amb una comunicació i dos pòsters.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Inversió estrangera T4/2018 1,4%
PIB 2018 2,6%
PIB T4/2018 1,8%
Cost laboral per treballador i mes T4/2018 1,8%
Població reclusa 2018 0,0%
Vehicles industrials matriculats 02/2019 −10,9%
Turismes matriculats 02/2019 −5,3%
Consum de ciment 08/2018 −11,3%
Vendes en grans superfícies 01/2019 1,8%

Inversió estrangera T4/2018

Variació interanual: 1,4%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de biblioteques

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
4t trimestre del 2018
var. entre 4t trim. 2018 i 2017
var. entre febrer del 2019 i 2018

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • 10è concurs Planter de Sondeigs i Experiments
  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat