idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2015-2019

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2015-2019. La TME de Catalunya va ser de 807 defuncions per 100.000 habitants.

Taula de vida 2015-2019

L'Idescat publica la taula de vida de la població de Catalunya, corresponent al període 2015-2019. Per a aquest període, l'esperança de vida en néixer era de 83,45 anys (80,62 anys per als homes i 86,16 anys per a les dones).

Turisme estranger. 01/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 85,3 milers al gener del 2021, un 90,2% menys que un any enrere.

Despesa del turisme estranger. 01/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 77 milions d'euros al gener del 2021, un 91,5% menys que un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)