idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 111,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 08/2021

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers augmenta un 10,1% interanual a Catalunya a l'agost del 2021 i se situa en 105,93 euros.

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 9,6% interanual a Catalunya al juliol del 2021.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 07/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 8,9% interanual a Catalunya al juliol del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)