Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
3r trimestre del 2017
var. entre 2n trim. 2017 i 2016
var. entre oct. del 2017 i 2016

Novetats

RSS +novetats
| PMH

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2016

L'Idescat publica el mapa de les seccions censals o geometria del seccionat municipal de Catalunya en format shape corresponent al Padró continu de població de l'any 2016.

| TICL

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2017

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars 2017. Aquest treball de camp es portarà a terme a partir del 13 de novembre del 2017 fins a finals d'any.

| EMOUNIV

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2015-2016

En el curs 2015-2016, el 74,5% dels 154.907 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 23 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

| IPC

Índex de preus de consum. Octubre 2017

L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.

| IRPF

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2015

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2015, amb 24.728 i 23.553 euros, respectivament.

| EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2016-2017

En el curs 2016-2017 hi havia 1.208.318 alumnes que residien i estudiaven a Catalunya matriculats en ensenyaments no universitaris, segons l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. El 83,3% d'aquests alumnes estudiaven al mateix municipi on residien.

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Licitació oficial d'obres (data obertura) oct/17 74,1%
Interrupcions voluntàries de l'embaràs 2016 0,7%
Vehicles industrials matriculats oct/17 5,3%
Turismes matriculats oct/17 7,1%
Afiliacions a la Seguretat Social oct/17 3,6%
Preus de consum (IPC) oct/17 1,9%
Passatgers als aeroports oct/17 4,9%

Licitació oficial d'obres (data obertura) oct/17

Variació interanual: 74,1%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Estadística territorial TIC a les llars

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017 (prov.)
3r trimestre del 2017
var. entre 2n trim. 2017 i 2016
var. entre oct. del 2017 i 2016

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat