idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de comerç al detall. 08/2020

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 9,7% interanual a Catalunya a l'agost de 2020.

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2020

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 91,1% interanual al segon trimestre del 2020, fet que suposa un total de 115,7 milers de viatges.

Turisme dels residents de Catalunya. T2/2020

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 85,5% interanual al segon trimestre del 2020, fet que suposa un total d'1,3 milions de viatges.

Índex de preus industrials. 08/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,4% interanual a Catalunya a l'agost del 2020.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)