idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística sobre activitats en R+D. 2021

La despesa en R+D interna feta a Catalunya va ser de 4.078,7 milions d'euros l'any 2021, un 12,7% més respecte de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,67% del PIB.

Índex de preus industrials. 02/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 30,4% interanual a Catalunya al febrer del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 17,3% interanual a Catalunya al gener del 2023.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)