idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va augmentar un 12,4% interanual al quart trimestre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 36,1%, segons dades provisionals.

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va registrar un increment anual d'un 5,5% el 2022, segons l'estimació avançada.

Comptabilitat trimestral. T4/2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va mostrar un creixement interanual del 3,3% al quart trimestre del 2022 segons l'estimació avançada, i la taxa intertrimestral es va situar en el 0,3%.

Despesa del turisme estranger. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 61,7% interanual al desembre del 2022 i, en el conjunt de l'any 2022, un 198,0%, segons dades provisionals.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)