idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2021

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2021, que es duran a terme del 21 de setembre fins al mes de novembre.

Estadístiques de cost laboral. T2/2021

El cost laboral per treballador i mes és de 2.967,78 euros a Catalunya al segon trimestre del 2021, un 16,2% més que al mateix trimestre del 2020.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2021

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) creix un 38,2% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2021.

Treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial T3/2021

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del tercer trimestre del 2021 comença el 15 de setembre i finalitzarà el 6 d'octubre.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)