idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2020. Dades definitives

L'any 2020, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 4,0% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Comerç amb l'estranger. 2020. Dades definitives

L'any 2020, les exportacions van decréixer un 10,0% i les importacions un 18,1% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Enquesta de població activa. T4/2021

La població ocupada a Catalunya va créixer un 4,7% interanual al quart trimestre del 2021. La taxa d'atur es va situar en el 10,16%, per sota de la del quart trimestre del 2019 (10,45%) i la més baixa des del 2008.

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2020

La taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda va augmentar un 0,7% i es va situar en el 28,5% el 2020.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)