idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Turisme estranger. 06/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 76,6 milers al juny del 2020, un 96,5% menys que un any enrere.

Despesa del turisme estranger. 06/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 39 milions d'euros al juny del 2020, un 98,5% menys que un any enrere.

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. T2/2020

El producte interior brut de Catalunya mostra una variació interanual de –20,1% i intertrimestral de –15,6% el segon trimestre del 2020, segons l'estimació avançada.

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2020

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya diminueix un 90,5% interanual al segon trimestre del 2020.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)