Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Comptabilitat trimestral. T2/2019

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,0% interanual i del 0,5% intertrimestral al segon trimestre del 2019.

Índex de preus de consum. 08/2019

L'índex de preus de consum augmenta un 0,6% interanual a Catalunya a l'agost del 2019.

Índex de producció industrial. 07/2019

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,2% interanual a Catalunya al juliol del 2019.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2019

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 20,5% interanual al segon trimestre del 2019.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)