idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 24,9% al maig del 2020 respecte a un any enrere.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2018

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2018 .

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T1/2020

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 32,9% interanual al primer trimestre del 2020, fet que suposa un total de 623,9 milers de viatges.

Turisme dels residents de Catalunya. T1/2020

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 30,3% interanual al primer trimestre del 2020, fet que suposa un total de 5,1 milions de viatges.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)