idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 05/2024

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 4,1% interanual a Catalunya al maig del 2024.

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2024

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 0,4% interanual a Catalunya al maig del 2024.

Enquesta de clima empresarial. T2/2024

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2024 registra un saldo d'11,9 punts, i el de les expectatives per al tercer trimestre del 2024 se situa en 11,6 punts.

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 06/2024. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 3,7% interanual al juny del 2024 i el nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya, un 1,5%.

Infografies Més infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)