idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de preus industrials. 04/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 2,6% interanual a Catalunya a l'abril del 2023.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2023

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 26,2% interanual al primer trimestre del 2023.

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 17,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Mapes de les seccions censals de Catalunya. 2022

L'Idescat publica els mapes de les seccions censals de Catalunya en els formats Shape i WMS, corresponents al Padró continu de població de l'any 2022.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)