idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Turisme estranger. 05/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,5 milions al maig del 2022, enfront dels 251,2 milers d'un any enrere.

Despesa del turisme estranger. 05/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.483 milions d'euros al maig del 2022, enfront dels 211 milions d'un any enrere.

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 12,2% al maig del 2022 respecte a un any enrere.

Sèries històriques demogràfiques. Activitat econòmica. 1960 i 1970

L'Idescat incorpora a les Sèries històriques demogràfiques les dades censals de la població segons la relació amb l'activitat econòmica dels censos de població dels anys 1960 i 1970.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)