Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2019

La població estrangera resident a Catalunya és d'1.159.427 a 1 de gener de 2019 i representa el 15,1% de la població catalana. El nombre d'estrangers s'ha incrementat en 77.328 persones en relació amb un any enrere.

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2019. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2019, era de 7.675.217 habitants, segons dades definitives del Padró municipal d'habitants. Per lloc de naixement, el 64,3% han nascut a Catalunya, el 16,6% a la resta d'Espanya i el 19,1% a l'estranger.

Índex de preus industrials. 01/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 1,8% interanual a Catalunya al gener del 2020.

Comerç amb l'estranger. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

Les exportacions van créixer un 7,5% interanual i les importacions van decréixer un 5,1% a Catalunya al desembre del 2019. L'any 2019, les exportacions van créixer un 3,1% i les importacions un 2,5%, segons dades provisionals.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)