idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Cens de població i habitatges. 2022-2023. Població estrangera

La població estrangera resident a Catalunya era d'1.361.981 persones a 1 de gener de 2023 i representava el 17,2% de la població catalana. El nombre d'estrangers va augmentar a Catalunya en relació amb un any enrere (10,2%) i també ho va fer a totes les comarques i a Aran.

Cens de població i habitatges. 2022-2023. Estructura de la població

L'Idescat amplia els resultats del Cens de població del 2022 i del 2023, amb informació de la població per sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat amb una desagregació territorial fins a secció censal.

Empreses i establiments. 01/01/2023

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya es va situar en 600.090 a 1 de gener del 2023, i el nombre d'empreses amb seu social a Catalunya va ser de 591.734.

Comerç amb l'estranger. 12/2023 i any 2023. Dades provisionals

Les exportacions van decréixer un 18,4% interanual a Catalunya al desembre del 2023 i les importacions, un 12,9%. El 2023, les exportaciones van crèixer un 6,1% i les importaciones van disminuir un 1,7%, segons dades provisionals.

Infografia

Enquesta de condicions de vida. Catalunya. 2023. Taxa Arope: 24,4%

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)