idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2020

La taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda va augmentar un 0,7% i es va situar en el 28,5% el 2020.

Comerç amb l'estranger. 11/2021

Les exportacions van créixer un 15,4% interanual a Catalunya al novembre del 2021 i les importacions un 27,3%.

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 363,0% interanual a Catalunya al desembre del 2021 i un 90,2% l'any 2021.

Índex de preus industrials. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 10,4% interanual a Catalunya al desembre del 2021. La mitjana anual del 2021 va augmentar un 6,6% respecte l'any anterior, segons dades provisionals.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)