idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Enquesta de població activa. T4/2021

La població ocupada a Catalunya va créixer un 4,7% interanual al quart trimestre del 2021. La taxa d'atur es va situar en el 10,16%, per sota de la del quart trimestre del 2019 (10,45%) i la més baixa des del 2008.

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2020

La taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda va augmentar un 0,7% i es va situar en el 28,5% el 2020.

Comerç amb l'estranger. 11/2021

Les exportacions van créixer un 15,4% interanual a Catalunya al novembre del 2021 i les importacions un 27,3%.

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 363,0% interanual a Catalunya al desembre del 2021 i un 90,2% l'any 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)