idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Revista SORT: factor d'impacte 2021

La Revista SORT assoleix un factor d'impacte de 1.759 el 2021, d'acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

Índex de producció industrial. 05/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al maig del 2022.

Estadística anual d'estructura salarial. 2020

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 27.100,11 euros l'any 2020, un 4,4% més que l'any anterior.

Turisme estranger. 05/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,5 milions al maig del 2022, enfront dels 251,2 milers d'un any enrere.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)