idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Turisme estranger. 03/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 85,6 milers al març del 2021, un 78,5% menys que un any enrere.

Despesa del turisme estranger. 03/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 68 milions d'euros al març del 2021, un 82,9% menys que un any enrere.

Enquesta de clima empresarial. Mòdul sobre l'impacte de la covid-19 en l'activitat empresarial. T1/2021

El 55,3% dels establiments empresarials de Catalunya s'han declarat afectats per la crisi sanitària de la covid 19 al primer trimestre del 2021, 8,3 punts percentuals menys que al trimestre anterior.

Estadística de l'activitat en càmpings. T1/2021

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya diminueix un 12,1% interanual al primer trimestre del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)