Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017
4t trimestre del 2017
var. entre 3r trim. 2017 i 2016
var. entre gener del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

| IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2017

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 3,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

| IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 12/2017

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 8,8% interanual a Catalunya al desembre del 2017.

| PCSI

Posició competitiva en el sector industrial. T3/2017

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al tercer trimestre de 2017 va assolir el nivell de 105,8 punts, això suposa un empitjorament d'1,1 punts en termes interanuals.

| IPC

Índex de preus de consum. 01/2018

L'índex de preus de consum (IPC) augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2018.

| PHRE

Dossier: "Els catalans residents a l'estranger. 2017"

L'Idescat publica el dossier "Els catalans residents a l'estranger. 2017" (PDF), que és el número 22 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

+ novetats

Indicadors al dia

RSS
Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Consum de ciment 07/17 10,0%
Activitat del sector serveis 12/17 2,2%
Comandes de productes industrials 12/17 8,8%
Volum de negoci de productes industrials 12/17 3,2%
Competitivitat indústria (1999=100) T3/17 105,8
Preus de consum (IPC) 01/18 0,9%

Consum de ciment 07/17

Variació interanual: 10,0%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Estadística territorial TIC a les llars

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017
4t trimestre del 2017
var. entre 3r trim. 2017 i 2016
var. entre gener del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • Estadístiques georeferenciades
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat