Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Indicadors de benestar i progrés social. 2019. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social. En aquesta ocasió s'hi incorporen els valors per a l'any 2019 de19 indicadors i es completen i s'actualitzen les dades d'anys anteriors de 8 indicadors més.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2019 i any 2019. Dades provisionals

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 20,8% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2019. L' any 2019, el creixement de les vendes a l'estranger d'alta tecnologia va ser d'un 18,2%, segons dades provisionals.

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2019

La població estrangera resident a Catalunya és d'1.159.427 a 1 de gener de 2019 i representa el 15,1% de la població catalana. El nombre d'estrangers s'ha incrementat en 77.328 persones en relació amb un any enrere.

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2019. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2019, era de 7.675.217 habitants, segons dades definitives del Padró municipal d'habitants. Per lloc de naixement, el 64,3% han nascut a Catalunya, el 16,6% a la resta d'Espanya i el 19,1% a l'estranger.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)