idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Productivitat total dels factors. 2019

L'aportació de la productivitat total dels factors al creixement de l'economia catalana va ser de –0,2 punts el 2019.

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d’actualitat empresarial. T1/2020

El Mòdul d'actualitat empresarial per al primer trimestre del 2020 mostra l'impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i les mesures aplicades per les empreses.

Índex de preus industrials. 04/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2020.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2020

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 17,4% interanual al primer trimestre del 2020.

Avís sobre la COVID-19

COVID-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la COVID-19

A conseqüència de l'emergència sanitària, les dates de difusió d'estadístiques poden experimentar canvis en relació amb la previsió feta a l'inici de l'any. Per aquest motiu, durant l'estat d'alarma, el Calendari de l'Idescat de difusió de resultats s'actualitzarà setmanalment.

D'altra banda, ara més que mai, l'Idescat agraeix la col·laboració en la resposta a les enquestes tant d’empreses com de llars, que és fonamental per reflectir la situació actual. Disculpeu les molèsties.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)