idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2019. Dades definitives

L'any 2019, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 18,2% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Comerç amb l'estranger. 2019. Dades definitives

L'any 2019, les exportacions van créixer un 3,8% i les importacions un 1,9% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Índex de preus industrials. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials es va mantenir pràcticament estable (0,1%) a Catalunya al desembre del 2020, així com també la mitjana anual del 2020, segons dades provisionals.

Comerç amb l'estranger. 11/2020

Les exportacions van créixer un 5,5% interanual a Catalunya al novembre del 2020 i les importacions van disminuir un 6,4%.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)