idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 85,5% interanual a Catalunya al gener del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2021

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers disminueix un 26,6% interanual a Catalunya al gener del 2021 i se situa en 63,83 euros.

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2020 i any 2020. Dades provisionals

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van disminuir un 4,2% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2020. L'any 2020, les exportacions catalanes d'alta tecnologia van augmentar un 3,4%, segons dades provisionals.

Comerç amb l'estranger. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

Les exportacions van créixer un 6,5% interanual a Catalunya al desembre del 2020 i les importacions, un 0,1%. L'any 2020, les exportacions van decréixer un 10,3% i les importacions un 18,2%, segons dades provisionals.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)