idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Ucraïna

Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Índex de preus de consum. 04/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 8,0% interanual a Catalunya a l'abril del 2022.

Estadística de prestacions per atur. 2021

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya va disminuir un 40,0% el 2021 i el volum econòmic ho va fer en un 25,0%.

Estadística de rendes d'inserció social. 2021

Durant l'any 2021 es va incrementar un 33,9% la mitjana mensual de prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania i un 19,1% en concepte de renda activa d'inserció.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 04/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya a l'abril del 2022 augmenta un 5,1% respecte a l'any anterior i creix a totes les comarques i Aran. La variació mensual és positiva al conjunt de Catalunya (1,5%) i a 37 comarques.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)