idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Comptabilitat trimestral. T1/2024

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 2,5% i intertrimestral del 0,7% al primer trimestre del 2024.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2024

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) disminueix un 0,8% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2024.

Inici del treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T2/2024

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del segon trimestre del 2024 s'inicia el 14 de juny i finalitzarà el dia 4 de juliol.

Índex de preus de consum. 05/2024

L'índex de preus de consum augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al maig del 2024 i la inflació subjacent és del 3,1%.

Infografies Més infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)