Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre nov. del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| ECL

Estadístiques de cost laboral. T3/2018

El cost laboral per treballador i mes és de 2.597,56 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2018, un 2,3% més que al mateix trimestre del 2017.

| EAUVI

Estadística de l'audiovisual. 2016

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2016 va ser de 1.662 milions d'euros.

| EAS

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2016

El volum de negoci generat per les empreses de comerç a l'engròs de Catalunya va ser de 88.845 milions d'euros l'any 2016, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis. Del conjunt de sectors de serveis, el del comerç a l'engròs és el que va generar més volum de negoci i més valor afegit (12.371 milions d'euros).

| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2018

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 6,3% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2018. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 4,7% respecte a un any enrere.

| EIE

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2016

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 130.002 milions d'euros a Catalunya l'any 2016, segons l'Estadística estructural d’empreses del sector industrial. El nombre de persones ocupades en les empreses d’aquest sector va ser de 460.124, i el valor afegit brut que van generar va superar els 31.816 milions d’euros.

| AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2018

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,5% al setembre del 2018 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.253.644 persones. L’Idescat publica per primera vegada dades territorials de temporalitat i parcialitat de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Cost laboral per treballador i mes T3/2018 2,3%
Volum de negoci del comerç al detall 2016 39.360.517
Inversió industrial 2019 −9,7%
Consum de ciment 05/2018 0,0%
Producció del sector serveis T3/2018 6,3%
Volum de negoci en la indústria 2016 130.002.368
Turismes matriculats 11/2018 −5,4%
Vehicles industrials matriculats 11/2018 0,1%
Afiliats a la Seguretat Social 09/2018 2,5%
Preus de consum (IPC) 11/2018 1,9%

Cost laboral per treballador i mes T3/2018

Variació interanual: 2,3%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de clima empresarial
  • Enquesta de condicions de vida
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre nov. del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Estadístiques georeferenciades
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat