idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Compte de fluxos de materials. 2019-2020

El consum domèstic de materials de l’economia catalana va ser de 48,1 milions de tones l'any 2020, xifra que representa 6,2 tones per habitant, és a dir, una disminució del 15,3% respecte a un any enrere.

Cens de població i habitatges 2021. Estructura de la població

El 23% dels 7.749.896 habitants de Catalunya a 1 de gener de 2021 va fixar la residència a Catalunya després de l'any 2000. D'aquests el 78,5% eren nascuts a l'estranger, l'11,7% a la resta d'Espanya i el 9,8% a Catalunya.

Índex de comerç al detall. 02/2023

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 11,6% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2022 i any 2022

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 18,5% interanual al quart trimestre del 2022 i la despesa per persona, un 9,1%. L'any 2022, aquests viatges van augmentar un 36,0% i la despesa total, un 55,9%.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)