Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
4t trimestre del 2018
var. entre 4t trim. 2018 i 2017
var. entre gener del 2019 i 2018

Novetats

RSS +novetats
| PCSI

Posició competitiva del sector industrial. T3/2018

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats assoleix el nivell de 105,1 punts al tercer trimestre de 2018; això suposa una millora de 0,5 punts respecte al tercer trimestre de 2017.

| IPC

Índex de preus de consum. 01/2019

L'índex de preus de consum augmenta un 1,0% interanual a Catalunya al gener del 2019.

| PENS

Estadística de pensions contributives. Pensions de classes passives de l'Estat. 2018

El sistema de classes passives de l’Estat va abonar a Catalunya un total de 56.610 pensions a funcionaris civils (fonamentalment, personal docent i sanitari) i militars a desembre del 2018, un 3,2% més que un any enrere.

| EPA

Enquesta de població activa. 2018

La taxa d'atur es va situar en el 11,5% de mitjana a Catalunya el 2018, amb un total de 436.400 persones desocupades, un 14,0% menys que al 2017. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 130.700 llars, fet que representa un decrement del 16,6% anual.

| IPI

Índex de producció industrial. 12/2018 i any 2018. Dades provisionals

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va disminuir un 10,8% interanual a Catalunya al desembre del 2018. L'any 2018, la mitjana anual de l'índex de producció industrial va créixer un 0,8%, segons dades provisionals.

| PMH

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya. 2018

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2018, que permet la consulta de la població per sexe de les entitats de població inframunicipals de Catalunya.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Infants adoptats 2018 −45,8%
Consum de ciment 07/2018 −0,4%
Competitivitat indústria (T1/1999=100) T3/2018 105,1
Afiliacions a la Seguretat Social 01/2019 2,8%
Preus de consum (IPC) 01/2019 1,0%
Mercaderies als ports 12/2018 9,1%

Infants adoptats 2018

Variació anual de l'adopció internacional: −45,8%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
4t trimestre del 2018
var. entre 4t trim. 2018 i 2017
var. entre gener del 2019 i 2018

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat