idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Indicadors de confiança empresarial. T1/2022

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 1,8% al primer trimestre del 2022 respecte del trimestre anterior.

Estadística de naixements. 2020. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2020. Aquell any es van registrar a Catalunya 58.464 nascuts vius. En relació amb el 2019, els nascuts vius van disminuir un 5,0%.

Estadística de matrimonis. 2020. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2020. Aquell any es van registrar a Catalunya 15.662 matrimonis. En relació amb el 2019, els matrimonis van disminuir un 41,9%.

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents va augmentar un 19,6% al novembre del 2021 respecte a un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)