idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van disminuir un 84,0% interanual a Catalunya al desembre del 2020 i un 77,4% l'any 2020.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va disminuir un 23,4% interanual a Catalunya al desembre del 2020 i un 14,5% l'any 2020.

Enquesta de clima empresarial. T4/2020

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2020 va registrar un saldo de -26,0 punts, mentre que el de les expectatives per al primer trimestre del 2021 se situa en -30,5 punts.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci.11/2020

L'índex de volum de negoci del sector serveis va decréixer un 11,7% interanual a Catalunya al novembre del 2020.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)