Anar a:

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Posició competitiva del sector industrial. T4/2018

La competitivitat en preus de la indústria catalana va millorar 0,9 punts interanuals al quart trimestre del 2018.

Productivitat total dels factors. 2018

La productivitat total dels factors no va contribuir al creixement de l'economia catalana l'any 2018.

Índex de preus de consum. 04/2019

L'índex de preus de consum augmenta un 1,7% interanual a Catalunya a l'abril del 2019.

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2018

La pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social a Catalunya va ser de 1.008 euros al desembre de 2018, un 3,7% més que l'any anterior.

Evolució dels principals indicadors +

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)