idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Enquesta de clima empresarial. T2/2020

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre de 2020 registra un saldo de -62,9 punts i les expectatives per al tercer trimestre, un saldo de -46,1 punts.

Índex de preus de consum. 06/2020

L'índex de preus de consum disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al juny del 2020.

Indicadors de confiança empresarial. T3/2020

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 1,1% al tercer trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior.

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 30 de juny de 2020 disminueix un 5,5% respecte a un any enrere, amb una davallada de 194.957, i se situa en 3.324.941 afiliacions, segons dades provisionals.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)