idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 05/2024

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,5% interanual al maig del 2024 i creix a 39 comarques i a Aran. Pel que fa a la variació mensual, és positiva a 40 comarques i a Aran.

Índex de producció industrial. 04/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2024.

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,4% a l'abril del 2024 respecte a un any enrere.

Participació de l'Idescat en l'11a Conferència Europea sobre la Qualitat en les Estadístiques Oficials

L'Idescat participa en la 11a Conferència Europea sobre la Qualitat en les Estadístiques Oficials, que se celebra a Estoril (Portugal) entre els dies 4 i 7 de juny.

Infografies Més infografies

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)