idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2022 i any 2022

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 18,5% interanual al quart trimestre del 2022 i la despesa per persona, un 9,1%. L'any 2022, aquests viatges van augmentar un 36,0% i la despesa total, un 55,9%.

Turisme dels residents de Catalunya. T4/2022 i any 2022

El nombre de viatges dels catalans es va mantenir estable al quart trimestre del 2022 i la despesa per persona va augmentar un 17,7%. L'any 2022, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 19,8% i la despesa total, un 55,7%.

Estadística sobre activitats en R+D. 2021

La despesa en R+D interna feta a Catalunya va ser de 4.078,7 milions d'euros l'any 2021, un 12,7% més respecte de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,67% del PIB.

Índex de preus industrials. 02/2023

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al febrer del 2023.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)