Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre des. del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| CLEM

Enquesta de clima empresarial. T4/2018

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya en el quart trimestre del 2018 va registrar un saldo d'11,1 punts, dada que suposa un increment de 2,2 punts respecte a la situació del trimestre anterior.

| ICEH

Indicadors de confiança empresarial. T1/2019

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 0,2% al primer trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

| Notícia

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2019

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2019 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

| IPC

Índex de preus de consum. 12/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al desembre del 2018.

| IPI

Índex de producció industrial. 11/2018

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 4,3% interanual a Catalunya al novembre del 2018.

| IVGS

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 0,7% interanual a Catalunya al novembre del 2018.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Clima empresarial T4/2018 11,1
Confiança empresarial T1/2019 −0,2%
Licitació oficial d'obres (data obertura) 12/2018 61,6%
Afiliacions a la Seguretat Social 12/2018 3,1%
Vehicles industrials matriculats 12/2018 3,7%
Turismes matriculats 12/2018 −5,4%
Preus de consum (IPC) 12/2018 1,4%
Passatgers als aeroports 12/2018 9,2%

Clima empresarial T4/2018

Saldo de respostes de la marxa de negoci en el trimestre actual: 11,1

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre des. del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat