idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2021

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers a Catalunya se situa en 77,00 euros al maig del 2021.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 56,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2021.

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 68,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2021.

Comerç amb l'estranger. 04/2021

Les exportacions creixen un 72,4% interanual a Catalunya a l'abril del 2021 i les importacions un 54,4%.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)