idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de comerç al detall. 10/2021

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,4% interanual a Catalunya a l’octubre del 2021.

Accés a dades confidencials de l'Idescat amb finalitats científiques

L’Idescat actualitza i fa públic el procediment que han de seguir els investigadors i centres d'investigació acreditats per accedir a dades confidencials amb finalitats científiques.

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2019

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 276.011 milions d'euros l'any 2019, un 5,5% més respecte a l'any anterior.

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2020-2021

El 30,5% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre, a través de comerç electrònic l’any 2020, 3,6 punts més que un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)