idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2021

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat creix un 470,9% interanual al segon trimestre del 2021, fet que suposa un total de 660,3 milers de viatges.

Turisme dels residents de Catalunya. T2/2021

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 403,3% interanual al segon trimestre del 2021, fet que suposa un total de 6,6 milions de viatges.

Índex de preus industrials. 08/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya a l'agost del 2021.

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 111,8% interanual a Catalunya a l'agost del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)