idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Despesa del turisme estranger. 05/2020

El flux de visitants internacionals per motius turístics ha estat nul al mes de maig, degut al tancament de les fronteres determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, les magnituds estimades associades a la despesa d'aquests visitants són zero.

Turisme estranger. 05/2020

El flux de visitants internacionals per motius turístics ha estat nul el mes de maig, degut al tancament de les fronteres determinat per l'estat d'alarma. Per aquest motiu, les magnituds associades a aquests visitants són zero.

Lliurament dels premis de l'11è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

El passat divendres 22 de juny es va celebrar de manera virtual l'acte de lliurament de premis i diplomes de l'11è concurs Planter de Sondeigs i Experiments.

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 24,9% al maig del 2020 respecte a un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)