idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. T2/2020

El producte interior brut de Catalunya mostra una variació interanual de –20,1% i intertrimestral de –15,6% el segon trimestre del 2020, segons l'estimació avançada.

Estadística de l'activitat en càmpings. T2/2020

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya diminueix un 90,5% interanual al segon trimestre del 2020.

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 6,7% al juny del 2020 respecte a un any enrere.

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2020

Les sessions tècniques i les activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2020 ja es poden consultar.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)