idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2018

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 261.687 milions d'euros l'any 2018, un 6,0% més respecte a l'any anterior.

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2018

El Barcelonès (26.939€) i el Garraf (26.120€) són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'IRPF més elevada l'any 2018.

Índex de comerç al detall. 10/2020

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 3,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2020.

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2019-2020

El 26,9% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l’any 2019, 1,6 punts més que un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)