idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T2/2021

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural se situa en 207,9 milers a Catalunya al segon trimestre del 2021.

Índex de comerç al detall. 06/2021

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 6,5% interanual a Catalunya al juny del 2021.

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T2/2021

El 42,7% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària al segon trimestre del 2021. Més del 80% dels establiments valoren força, a l'hora de contractar personal, les habilitats transversals, les socials i les cognitives, així com l'experiència professional.

Compliment del Programa anual d'actuació estadística 2020 (PAAE 2020)

Ja es pot consultar al web de l'Idescat el compliment de les actuacions estadístiques corresponents al PAAE 2020.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)