Dades bàsiques de Catalunya Cercadors Principals novetats Més novetats Properes actualitzacions Evolució dels principals indicadors Destaquem Temes Institut d'Estadística de Catalunya

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Publicació de la revista SORT

S'ha publicat el número 2 del volum 43 corresponent al període juliol-desembre del 2019 de la revista estadística internacional SORT amb la inclusió de vuit articles.

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2017

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 18.325 milions d'euros l'any 2017, amb un augment del 9,9% respecte a l'any anterior.

Estadística de l'audiovisual. 2017

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2017 va ser de 1.646 milions d'euros.

Estadística longitudinal de vides laborals. 2018

Un total de 3.844.225 persones van estar almenys un dia en alta laboral a Catalunya l’any 2018, un 1,7% més que un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)