idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Enquesta de població activa. T3/2021

La població ocupada a Catalunya creix un 4,7% interanual al tercer trimestre del 2021 i se situa en 3.479.400 persones. Si es compara amb el trimestre anterior, augmenta en 62.300 persones (1,8%).

Projeccions de població. Avanç. 2021–2071

Del 2021 al 2025 la població de Catalunya creixeria en gairebé 180.000 persones, segons l'escenari mitjà.

Estadística de matrimonis. 2020. Dades provisionals

El nombre de matrimonis de residents a Catalunya l'any 2020 va ser de 15.561, un 41,3% menys que al 2019, segons dades provisionals.

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2021

El 32,2% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària al tercer trimestre del 2021. 9 de cada 10 treballadors d'establiments que han tingut personal en ERTO ja s'han reincorporat a l’activitat del negoci.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)