idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Índex de producció industrial. 10/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté estable (variació interanual del 0,0%) a Catalunya a l'octubre del 2023.

Estadística del turisme estranger. 10/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,7 milions a l'octubre del 2023, un 12,2% més que un any enrere.

Estadística de la despesa del turisme estranger. 10/2023

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.909 milions d'euros a l'octubre del 2023, enfront dels 1.503 milions d'un any enrere.

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,0% a l'octubre del 2023 respecte a un any enrere.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)