idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadística de defuncions. 2021

L’any 2021 es van registrar a Catalunya 69.342 defuncions, un 13,1% menys respecte al 2020.

Índex de comerç al detall. 10/2022

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 8,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022.

Enquesta industrial de productes. 2021

El valor de les vendes de producció pròpia de productes industrials de Catalunya va ser de 106.392 milions d'euros l'any 2021, segons dades provisionals.

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2021-2022

El 36,8% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l’any 2021, 6,3 punts més que un any enrere.

Informació destacada

Covid-19 Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Ucraïna Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)