idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Ucraïna

Informació estadística sobre ucraïnesos a Catalunya

Estadística de pensions no contributives. 2021

El desembre del 2021 es van abonar a Catalunya un total de 60.263 pensions no contributives de la Seguretat Social, un 0,5% menys respecte a l'any anterior.

Estimacions de població. 2022. Avanç. Dades provisionals

La població de Catalunya a 1 de gener de 2022 és de 7.758.615 habitants, segons dades provisionals de les Estimacions de població.

Índex de preus de consum. 04/2022

L'índex de preus de consum (base 2021=100) augmenta un 8,0% interanual a Catalunya a l'abril del 2022.

Estadística de prestacions per atur. 2021

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya va disminuir un 40,0% el 2021 i el volum econòmic ho va fer en un 25,0%.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)