idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de preus industrials. 05/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 7,1% interanual a Catalunya al maig del 2021.

Estadística de l'activitat hotelera. 05/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers al maig del 2021 se situa en 1.063,5 milers a Catalunya, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 05/2021

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers a Catalunya se situa en 77,00 euros al maig del 2021.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 04/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis creix un 56,8% interanual a Catalunya a l'abril del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)