idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Estadístiques de cost laboral. 2019

El cost total laboral brut per treballador va ser de 34.014,61 euros a Catalunya l'any 2019, amb un increment del 2,8% més respecte al 2018 segons l'Enquesta anual de cost laboral.

Turisme estranger. 06/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 76,6 milers al juny del 2020, un 96,5% menys que un any enrere.

Despesa del turisme estranger. 06/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 39 milions d'euros al juny del 2020, un 98,5% menys que un any enrere.

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. T2/2020

El producte interior brut de Catalunya mostra una variació interanual de –20,1% i intertrimestral de –15,6% el segon trimestre del 2020, segons l'estimació avançada.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)