Saltar al contingut principal
GitHub

Descarregueu-vos el codi d'aquest projecte a GitHub.

Visual és una biblioteca de Javascript per a la visualització de dades desenvolupada per l'Idescat. Es basa en solucions populars de codi obert. Visual ofereix una interfície senzilla que encapsula la complexitat d'aquestes solucions per al tipus de gràfics més comuns.

L'Idescat utilitza aquesta biblioteca en les visualitzacions de dades que publica al seu lloc web.

1. Codi amb llicència oberta

El codi font de Visual està publicat amb una llicència oberta a GitHub. Allà es pot descarregar lliurement per utilitzar-lo o modificar-lo. Si voleu contribuir a millorar la biblioteca, podeu bifurcar el projecte a GitHub, introduir-hi canvis i sol·licitar-ne l'actualització amb els vostres canvis.

2. Gràfics i mapes

Visual pot representar una gran varietat de visualitzacions, com ara mapes, gràfics de línies, de barres, de pastís, de dispersió i piràmides de població.

Catàleg de visualitzacions

Distribucions

Sèries temporals

Rànquings

Piràmides

Gràfics de dispersió

Mapes

Una de les funcionalitats de Visual és l'elaboració de mapes de coropletes. La biblioteca proporciona els mapes de Catalunya següents:

  • Catalunya per municipis
  • Catalunya per comarques
  • Catalunya per àmbits del Pla territorial
  • Catalunya per províncies
  • 42 comarques per municipis
  • 4 províncies per municipis

Visual també us permet incorporar els vostres propis mapes.

3. Instal·lació i ús

Per començar a provar Visual, descarregueu-vos el codi complet, consulteu els exemples de la carpeta test i llegiu la documentació.

Adapteu el fitxer de configuració d'acord amb les vostres característiques i necessitats.

4. Projectes relacionats

L'obertura del codi font de Visual complementa les iniciatives d'obertura de dades de l'Idescat, com ara l'exposició de part de les seves dades a través d'una col·lecció d'APIs o la posada a disposició d'altres webs d'un conjunt de ginys.