Àrea de desenvolupadors

Interfície de programació d'aplicacions (API)

Les APIs de l'Idescat ofereixen mètodes perquè els programes de tercers puguin obtenir informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya i integrar-la en altres serveis.

Codi

Visual
Visual és una biblioteca de Javascript per a la visualització de dades desenvolupada per l'Idescat.

Temes relacionats

L'Idescat ofereix ginys que permeten incorporar a qualsevol pàgina web informació actualitzada simplement copiant un parell de línies de codi.

També ofereix diferents canals en format RSS, un estàndard que facilita l'accés automatitzat a continguts d'actualització freqüent d'un lloc web.