RSS

Canal Novetats

RSS

Nous productes i serveis, noves estadístiques i notícies d'Idescat.cat, el lloc web de l'estadística oficial de Catalunya.

Canal Premsa

RSS

Darreres notes de premsa elaborades pel servei de premsa de l'Idescat.

Canals de Cerca de població

El servei Cerca de població permet subscriure-us a un canal per a cada cerca d'entitat territorial (Catalunya, províncies, àmbits territorials de planificació del Pla territorial general de Catalunya, comarques, municipis, àmbits territorials inframunicipals).

Canal Noms de la població

RSS

Rànquing dels noms més freqüents de la població de Catalunya. A més, el servei Noms de la població permet subscriure-us a un canal per a cada cerca de nom de la població.

Canal Cognoms de la població

RSS

Rànquing dels cognoms més freqüents de la població de Catalunya. A més, el servei Cognoms de la població permet subscriure-us a un canal per a cada cerca de cognom de la població.

Canal Noms dels nadons

RSS

Rànquing dels noms més freqüents dels nadons de Catalunya. A més, el servei Noms dels nadons permet subscriure-us a un canal per a cada cerca de nom de nadons.

Canal Rectificacions

RSS

Darreres entrades del registre de rectificacions, on consten les modificacions imprevistes que s'han produït en el lloc web de l'Idescat.

Canal Twitter

RSS

Darreres entrades publicades per l'Idescat a Twitter.

Canal API

RSS

Noves interfícies de programació d'aplicacions i modificacions dels serveis per a desenvolupadors de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Què és l'RSS?

L'RSS és un estàndard que facilita l'accés automatitzat a continguts d'actualització freqüent d'un lloc web.

Com utilitzar l'RSS?

Per llegir el contingut d'un canal RSS podeu utilitzar:

  • programari especialitzat en aquesta funció, anomenat lector o agregador d'RSS o de notícies
  • un navegador que suporti aquest format
  • un servei web (agregador web) que us permeti seguir els vostres canals preferits o incorporar-los a un portal

Per començar a llegir les notícies del canal cal que copieu la ubicació de l'enllaç de la icona RSS (botó dret del ratolí) i l'enganxeu en el vostre programa de lectura d'RSS.

Més informació

A Gencat.cat podeu trobar altres canals de la Generalitat de Catalunya.