Preus

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Preus de consum (IPC)maig/172,1 %
Variació interanual de l'índex de preus de consum
Preus dels productes industrialsabr/172,6 %
Variació interanual de l'índex de preus de productes industrials (IPPRI)
Indicadors de conjuntura econòmica
Informació de periodicitat inferior a l'any dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors anuals
Informació anual dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Informació relacionada

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ofereix àmplia informació sobre l'índex de preus de consum (IPC) i l'índex de cost laboral.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació publica l'índex de preus percebuts agraris, que mesura l'evolució dels preus de mercat dels productes agraris des de l'òptica del productor.

Les paritats de poder de compra (ppc) comparen el cost monetari d'un mateix cistell de consum en diferents territoris, normalment estats, en un moment concret del temps. La seva utilitat bàsica és homogeneïtzar el poder adquisitiu dels residents en cadascun dels estats, per tal d'eliminar, en les comparacions de macromagnituds, els efectes dels diferents nivells de preus. A Europa es fa servir un únic valor de ppc per a cada estat. Els valors del ppc d'Espanya, aplicable també a Catalunya amb el criteri d'Eurostat, es troben a la informació del PIB per habitant (vegeu en aquest web l'apartat Macromagnituds).

La informació sobre costos laborals i salaris apareix a l'apartat Treball.

Sou aquí: