Preus

Estadístiques

Estadístiques
Codi Denominació Darrer període
IPRIÍndex de preus industrials10/2018

Informació relacionada

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ofereix àmplia informació sobre l'índex de preus de consum (IPC) i l'índex de cost laboral.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació publica l'índex de preus percebuts agraris, que mesura l'evolució dels preus de mercat dels productes agraris des de l'òptica del productor.

Les paritats de poder de compra (ppc) comparen el cost monetari d'un mateix cistell de consum en diferents territoris, normalment estats, en un moment concret del temps. La seva utilitat bàsica és homogeneïtzar el poder adquisitiu dels residents en cadascun dels estats, per tal d'eliminar, en les comparacions de macromagnituds, els efectes dels diferents nivells de preus. A Europa es fa servir un únic valor de ppc per a cada estat. Els valors del ppc d'Espanya, aplicable també a Catalunya amb el criteri d'Eurostat, es troben a la informació del PIB per habitant (vegeu en aquest web l'apartat Macromagnituds).

La informació sobre costos laborals i salaris apareix a l'apartat Treball.

Sou aquí: