Saltar al contingut principal

IPPA Estadística de preus agraris

Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als dels productes agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus percebuts i pagats pels pagesos i pageses, fent una operació de recollida d'informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives. La periodicitat és setmanal per als preus de llotges i mercats, i mensual per als preus percebuts i pagats als pagesos i pageses. Es planteja potenciar les estadístiques dels preus agroalimentaris i, per tant, la captació de nous preus d'alguns productes agraris que es considerin preus de referència per al sector amb la periodicitat diària, setmanal o mensual, segons es determini en cada cas.

Estadística corresponent a l'actuació 02 04 02 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat