Saltar al contingut principal

Rectificacions

El registre de rectificacions és la llista de les modificacions imprevistes sobre resultats estadístics que s'han publicat al web. Es tracta d'un servei de l'Idescat que pretén facilitar als usuaris la consulta de les rectificacions.

L'Idescat produeix i difon milers de dades estadístiques cada any, amb la voluntat que sigui una informació de qualitat, rigorosa i fiable. Tanmateix, com en totes les activitats humanes, és inevitable que ocasionalment hi hagi modificacions imprevistes de les dades. En aquest cas, el compromís de la institució és rectificar-les i comunicar-les als usuaris al més aviat possible per mitjà d'aquest registre de rectificacions.

Filtrar per estadística
Rectificacions
Codi Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect. descendent
CENSPH Població segons nacionalitat. 2021 Població estrangera 30/03/2023 29/02/2024
EESP Espais esportius. 2009-2019 Cultura · Llengua 13/02/2020 09/02/2024
CENSPH Població segons relació amb l'activitat. 2011 Població 30/06/2014 01/02/2024
IPC IPC subjacent. 01/2002-12/2023 Preus 12/01/2024 19/01/2024
XARXAV Xarxa viària (Kilòmetres). 2021 Transport 26/10/2022 19/12/2023
PRESGEN Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2022 Finances públiques 29/08/2022 05/12/2023
- Indicadors demogràfics: Nupcialitat. 2012-2021 Població 11/01/2023 21/11/2023
EPC Procediment concursal. T1/2022 Empreses · Finances 13/05/2022 17/11/2023
PROAGR Superfícies i produccions agrícoles. 2021 Agricultura · Ramaderia · Pesca 09/06/2022 10/11/2023
- Pernoctacions de turistes per habitant i en percentatge. 2021-2022 Turisme 15/03/2023 09/11/2023
CENSPH Dades de població i migracions per àmbits territorials. 2021 Censos i enquestes demogràfiques 30/03/2023 26/10/2023
CENSPH Dades de població encreuades per edat. 2021 Censos i enquestes demogràfiques 30/03/2023 26/10/2023
- Indicadors demogràfics: fecunditat i mortalitat. 2012-2021 Naixements i defuncions 01/12/2022 20/10/2023
EP Creixement total de la població. 2021 Població 20/07/2023 18/10/2023
- Proporció del PIB generada pel treball assalariat. 2010-2020 Condicions de vida 20/01/2023 11/10/2023
  • Pàgina següent
La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades.