Saltar al contingut principal

Rectificacions

El registre de rectificacions és la llista de les modificacions imprevistes sobre resultats estadístics que s'han publicat al web. Es tracta d'un servei de l'Idescat que pretén facilitar als usuaris la consulta de les rectificacions.

L'Idescat produeix i difon milers de dades estadístiques cada any, amb la voluntat que sigui una informació de qualitat, rigorosa i fiable. Tanmateix, com en totes les activitats humanes, és inevitable que ocasionalment hi hagi modificacions imprevistes de les dades. En aquest cas, el compromís de la institució és rectificar-les i comunicar-les als usuaris al més aviat possible per mitjà d'aquest registre de rectificacions.

Filtrar per estadística
Rectificacions
Codi Estadística Informació afectada Tema Data publ. Data rect. descendent
ECL Cost laboral total. T1/2023 Treball 16/06/2023 15/09/2023
NAIX Naixements. 2002 Naixements i defuncions 23/10/2013 08/08/2023
EPA Població inactiva. T3/2021-T1/2023 Treball 27/07/2023 07/08/2023
MIOC Marc Input-Output. 2011 Macromagnituds 05/02/2021 01/08/2023
ECL Cost laboral per treballador i any. 2020-2021 Treball 16/06/2023 28/07/2023
EH Embassaments. 2020-2022 Agricultura · Ramaderia · Pesca 08/06/2023 20/07/2023
EP Població. Dones per cada 100 homes. 2022-2023 Població 08/06/2023 11/07/2023
EP Estimacions postcensals de població. 2021 Població 05/12/2022 11/07/2023
ECV Enquesta de condicions de vida. 2022 Condicions de vida 24/04/2023 21/06/2023
CAPESC Caça. Captures. 2021 Agricultura · Ramaderia · Pesca 02/12/2022 21/06/2023
JJUV Justícia juvenil. Intervencions efectuades. 2018 Justícia · Seguretat 25/05/2023 31/05/2023
PREC Població penitenciària. Altes i baixes. 2020-2021 Justícia · Seguretat 05/05/2022 25/05/2023
TUREST Turistes estrangers. Per país de residència habitual. T0/2016-T3/2023 Turisme 04/05/2023 24/05/2023
CENSAG Producció estàndard. 2020 Agricultura · Ramaderia · Pesca 08/11/2022 02/05/2023
FIRES Fires. 2021 Comerç · Serveis 27/08/2021 28/04/2023
  • Pàgina següent
La lletra m que a vegades acompanya el codi d'una rectificació indica que és una millora de les dades.