Saltar al contingut principal

  Enquestes en curs

  Enquestes amb treball de camp previst el 2019
  Estat
  Dirigides a empreses i entitats
  Enquesta de biblioteques (BIB). 2018 Finalitzat
  Enquesta de clima empresarial (CLEM). Quart trimestre de 2019 No iniciat
  Enquesta de clima empresarial (CLEM). Tercer trimestre de 2019 Finalitzat
  Enquesta de clima empresarial (CLEM). Segon trimestre de 2019 Finalitzat
  Enquesta de clima empresarial (CLEM). Primer trimestre de 2019 Finalitzat
  Enquesta de clima empresarial (CLEM). Quart trimestre de 2018 Finalitzat
  Dirigides a persones i llars
  Enquesta de condicions de vida (ECV). 2019 En curs
  Enquesta territorial sobre TIC a les llars (TICLT). 2019 Finalitzat