Saltar al contingut principal

  Memòria anual

  La Memòria anual de l'Idescat dona compte de l'activitat de l'Idescat en l'exercici corresponent. Presenta de forma detallada les activitats dutes a terme en relació amb la producció estadística (demogràfica, econòmica, social i de síntesi), les tasques d'innovació, promoció i formació estadística i els serveis de difusió estadística (web, atenció personalitzada d'usuaris, publicacions de síntesi i edicions, i normalització lingüística).

  També recull les actuacions relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya en tres moments del temps: l'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE) de l'any en curs, el seguiment del Programa de l'any anterior i la proposta de Programa de l'any següent.

  Finalment, es detallen els recursos humans, tecnològics i econòmics emprats per l'Idescat per assolir aquestes activitats, que contribueixen a garantir la qualitat de l'estadística oficial.

  Anys anteriors

  Publicacions (2007–2011)