Saltar al contingut principal

Memòria 2022

La Memòria anual dona compte de l'activitat de l'Idescat, de forma detallada i exhaustiva. Per a una informació més resumida, consulteu la Memòria executiva.

Com cada any ens plau presentar la memòria d'activitats de l'Idescat, l'Institut d'Estadística de Catalunya. Hi trobareu un conjunt ingent d'actuacions estadístiques orientades a proporcionar la millor informació possible per entendre la realitat de la societat catalana i, d'aquesta forma, contribuir a fer-la més pròspera i inclusiva. He d'insistir, també aquest any, en l'agraïment que devem a tot el fenomenal equip de persones que integra l'Idescat pel magnífic treball que han dut a terme durant el 2022, sovint en circumstàncies molt difícils. Podeu assaborir-ne els fruits a la memòria que us presentem.

Vivim a la societat de la (des)informació. Rebem de manera contínua notícies, comunicats, dades, etc. dels mitjans de comunicació i, cada cop més, de les xarxes socials. Els instituts d'estadística oficial han passat d'ocupar la posició central, gairebé de monopoli, en la producció d'estadístiques econòmiques i socials, a compartir l'escenari amb moltes altres institucions, empreses i organitzacions que produeixen moltes dades i, cada cop més sovint, que fan esforços per difondre-les. Un excés d'informació? Potser sí. Sobretot, un increment de les dificultats per navegar en un mar que en va ple i on a vegades costa orientar-se per arribar a bon port.

Deixeu-me dir que, malgrat tot, els instituts d'estadística oficial continuen essent una peça cabdal dels sistemes d'informació dels països, perquè posen la qualitat de les seves tasques per damunt de qualsevol altra consideració. Tots els instituts europeus d'estadística oficial, i l'Idescat no n'és l'excepció, es regeixen pels principis que recull el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, un instrument d'autoregulació i compromís que garanteix el desenvolupament d'estadístiques de gran qualitat, amb la finalitat última d'aportar valor als seus usuaris.

El Codi estableix, en primer lloc, l'existència d'un entorn institucional que garanteix la independència i la credibilitat dels productors i difusors d'estadístiques oficials. Així mateix, el Codi també recull la necessitat que els treballs dels instituts es facin d'acord amb una metodologia sòlida i avalada per la investigació científica, i seguint els procediments adequats, aplicats des de la recollida de les dades fins a la validació d'aquestes i la difusió dels productes estadístics. Finalment, el Codi explicita la necessitat que totes les estadístiques produïdes responguin a les necessitats dels seus usuaris. En altres paraules, la nostra feina ha de ser rellevant per a la societat, fàcil i puntualment accessible per a tothom. A més, ha de complir amb els estàndards que vetllen perquè les estadístiques siguin coherents, comparables i produïdes amb continuïtat, per garantir que siguin útils per a tots els usuaris.

La legislació catalana ja es va fer ressò del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees a la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i el va adoptar de forma integral en el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Els principis que conté són el far que orienta totes les nostres activitats i també són la garantia que, malgrat totes les dificultats, volem continuar treballant per oferir millors estadístiques per a una societat millor.

fotografia del director de l'Idescat
Xavier Cuadras Morató
Director