Educació

Dades bàsiques

Indicadors destacats
Indicadors destacats Període Valor
Ensenyament privat no superior2009/102.216.584 €
Ingressos (milers)
Nivell d'instrucció201120,3 %
Població amb nivell d'instrucció de tercer grau sobre el total
Taxa d'escolarització de 3 anys2014/1593,4 %
Població escolaritzada de 3 anys sobre la població de 3 anys
Alumnes universitaris2013/14−0,9 %
Variació anual d'alumnes matriculats
Indicadors anuals
Informació anual dels principals indicadors de Catalunya i la seva comparació amb Espanya.
Indicadors de la Unió Europea
Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.
Indicadors socials territorials
Informació estructural dels principals indicadors que descriuen l'evolució temporal i territorial de Catalunya.
Anuari estadístic de Catalunya
Informació de síntesi de les estadístiques bàsiques de Catalunya.

Sou aquí: