Saltar al contingut principal

ENS Estadística de l'ensenyament

L'Idescat ofereix una selecció de resultats estadístics de l'ensenyament reglat.

Estadística corresponent a l'actuació 04 04 01 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques

Indicadors de la Unió Europea

Anuari estadístic de Catalunya