Saltar al contingut principal

Convenis

L'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

Mitjançant la Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener, es disposen els mitjans de publicitat dels convenis i protocols subscrits pel Departament d'Economia i Hisenda i pels seus organismes i ens dependents.

L'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom administratiu adscrit al Departament d'Economia i Hisenda, formalitza convenis de col·laboració amb l'Administració de la Generalitat, amb altres administracions públiques i amb organismes (nacionals i internacionals) especialitzats en matèria estadística, per a la promoció de l'activitat estadística.

En aquest apartat es fan públics tots els convenis vigents subscrits per l'Idescat des de l'any 2012, ordenats cronològicament, en relació amb l'estadística, les activitats formatives i la gestió.

2023

Conveni en matèria estadística
Formalització: 26/09/2023 Fi de vigència: 31/12/2023
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 18/09/2023 Fi de vigència: 21/12/2023
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 13/09/2023 Fi de vigència: 31/12/2023
Altres parts: Societat Espanyola de Biometria
Conveni en matèria estadística
Formalització: 27/07/2023 Fi de vigència: 31/12/2024
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni en matèria estadística
Formalització: 15/05/2023 Fi de vigència: 14/05/2027
Altres parts: Agència Tributària de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 23/01/2023 Fi de vigència: 23/01/2027
Altres parts: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

2022

Conveni en matèria estadística
Formalització: 27/12/2022 Fi de vigència: 31/12/2022
Altres parts: Societat Espanyola de Biometria
Conveni en matèria estadística
Formalització: 19/12/2022 Fi de vigència: 19/12/2026
Altres parts: Departament de Salut • Agència de Salut Pública de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 03/11/2022 Fi de vigència: 31/12/2022
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra • Universitat Rovira i Virgili
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/3161/2022, de 6 d'octubre, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'Institut Social de la Marina i la Generalitat de Catalunya en matèria estadística (codi núm. 2022/2/0010 del Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya).
Formalització: 15/09/2022 Fi de vigència: 14/09/2026
Altres parts: Institut Nacional de la Seguretat Social • Institut Social de la Marina
Conveni en matèria estadística
Formalització: 27/07/2022 Fi de vigència: 26/07/2026
Altres parts: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 06/07/2022 Fi de vigència: 28/07/2022
Altres parts: Departament d'Educació
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14/06/2022 Fi de vigència: 30/11/2022
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 22/04/2022 Fi de vigència: 18/07/2022
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 19/04/2022 Fi de vigència: 16/06/2022
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/939/2022, de 30 de març, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització de les enquestes estructurals dirigides a les empreses a Catalunya.
Formalització: 10/03/2022 Fi de vigència: 10/03/2026
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/416/2022, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'Enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat (curs 2020-2021) en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Formalització: 21/01/2022 Fi de vigència: 31/12/2022
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 20/01/2022 Fi de vigència: 21/04/2022
Altres parts: Universitat de Barcelona

2021

Conveni en matèria estadística
Formalització: 23/12/2021 Fi de vigència: 31/12/2022
Altres parts: Departament de Drets Socials • Agència Catalana de la Joventut
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/3718/2021, de 14 de desembre, per la qual es dona publicitat al Conveni entre la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Institut Social de la Marina i l'Institut d'Estadística de Catalunya en matèria estadística.
Formalització: 18/11/2021 Fi de vigència: 18/11/2025
Altres parts: Tresoreria General de la Seguretat Social • Institut Social de la Marina
Conveni en matèria estadística
Formalització: 10/11/2021 Fi de vigència: 31/12/2021
Altres parts: Societat Espanyola de Biometria
Conveni en matèria estadística
Formalització: 29/10/2021 Fi de vigència: 31/12/2021
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra • Universitat Rovira i Virgili
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/3535/2021, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'operació estadística Indicadors de confiança empresarial en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Formalització: 29/10/2021 Fi de vigència: 29/10/2025
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 29/09/2021 Fi de vigència: 15/09/2025
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/3256/2021, de 29 d'octubre, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Institut Nacional d'Estadística, l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la realització de les estadístiques del moviment natural de la població i de defuncions segons la causa de mort
Formalització: 25/09/2021 Fi de vigència: 29/09/2025
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística • Departament de Salut
Conveni en matèria estadística
Formalització: 22/09/2021 Fi de vigència: 10/12/2021
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/2102/2021, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació de l'enquesta de condicions de vida a Catalunya.
Formalització: 25/05/2021 Fi de vigència: 29/02/2024
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni de gestió
Formalització: 06/05/2021 Fi de vigència: 06/05/2025
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística

2020

Conveni en matèria estadística
Formalització: 29/12/2020 Fi de vigència: 30/12/2020
Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Conveni en matèria estadística
Formalització: 17/12/2020 Fi de vigència: 17/12/2024
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 17/12/2020 Fi de vigència: 15/07/2021
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 16/12/2020 Fi de vigència: 31/12/2020
Altres parts: Societat Espanyola de Biometria
Conveni en matèria estadística
Formalització: 13/11/2020 Fi de vigència: 13/11/2024
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 11/11/2020 Fi de vigència: 10/11/2024
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 17/09/2020 Fi de vigència: 31/12/2020
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra • Universitat Rovira i Virgili
Conveni en matèria estadística
Formalització: 15/09/2020 Fi de vigència: 31/12/2021
Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 14/09/2020 Fi de vigència: 13/11/2020
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/1495/2021, de 14 de maig, per la qual es dona publicitat al Conveni sobre cooperació estadística i intercanvi d'informació entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Formalització: 16/06/2020 Fi de vigència: 15/06/2024
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14/05/2020 Fi de vigència: 10/12/2020
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics

2019

Conveni d'activitats formatives
Formalització: 18/12/2019 Fi de vigència: 31/12/2019
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni de gestió
Formalització: 11/12/2019 Fi de vigència: 11/12/2023
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 25/09/2019 Fi de vigència: 25/09/2023
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra • Universitat Rovira i Virgili
Conveni en matèria estadística
Formalització: 17/07/2019 Fi de vigència: 30/12/2019
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni en matèria estadística
Formalització: 17/06/2019 Fi de vigència: 10/12/2019
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14/05/2019 Fi de vigència: 14/05/2023
Altres parts: Agència Tributària de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 29/04/2019 Fi de vigència: 16/07/2019
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 18/03/2019 Fi de vigència: 31/12/2019
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 11/03/2019 Fi de vigència: 24/05/2019
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona

2018

Conveni en matèria estadística
Formalització: 20/12/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra • Universitat Rovira i Virgili
Conveni de gestió
Formalització: 17/12/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14/12/2018 Fi de vigència: 31/07/2019
Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14/12/2018 Fi de vigència: 31/07/2019
Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Conveni en matèria estadística
Formalització: 10/12/2018 Fi de vigència: 30/12/2018
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 03/12/2018 Fi de vigència: 13/02/2019
Altres parts: Universitat Oberta de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 30/11/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
Altres parts: Autoritat del Transport Metropolità
Conveni en matèria estadística
Formalització: 05/10/2018 Fi de vigència: 10/12/2018
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 28/09/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 14/09/2018 Fi de vigència: 21/12/2018
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 14/09/2018 Fi de vigència: 12/09/2019
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 09/08/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 30/05/2018 Fi de vigència: 29/05/2022
Altres parts: Institut d'Economia i Governança Política
Conveni en matèria estadística
Formalització: 31/01/2018 Fi de vigència: 30/01/2022
Altres parts: Fundació Barcelona Graduate School of Economics

2017

Conveni en matèria estadística
Formalització: 05/10/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 18/09/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/2200/2017, de 18 de setembre, per la qual es dona publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2016.
Formalització: 19/07/2017 Fi de vigència: 30/09/2017
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 11/07/2017 Fi de vigència: 30/12/2017
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni en matèria estadística
Formalització: 16/06/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Centre d'Estudis d'Opinió
Conveni en matèria estadística
Formalització: 26/05/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 18/04/2017 Fi de vigència: 16/06/2017
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 09/02/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 02/02/2017 Fi de vigència: 30/04/2017
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 31/01/2017 Fi de vigència: 15/09/2017
Altres parts: Universitat de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 31/01/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/1243/2017, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació de l'enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l'any 2017.
Formalització: 31/01/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 24/01/2017 Fi de vigència: 24/01/2018
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

2016

Conveni en matèria estadística
Formalització: 13/10/2016 Fi de vigència: 10/12/2016
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/2740/2016, de 15 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015.
Formalització: 13/09/2016 Fi de vigència: 15/10/2016
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 06/09/2016 Fi de vigència: 30/12/2016
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 06/09/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 30/06/2016 Fi de vigència: 26/09/2016
Altres parts: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 07/06/2016 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Agència Catalana de la Joventut
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 18/04/2016 Fi de vigència: 17/06/2016
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 18/04/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
Altres parts: Fundació Jaume Bofill
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ VEH/1437/2016, d'1 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació per a Catalunya de l'enquesta de condicions de vida.
Formalització: 31/03/2016 Fi de vigència: 31/05/2017
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 17/03/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 14/03/2016 Fi de vigència: 18/05/2016
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni de gestió
Formalització: 02/03/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni de gestió
Formalització: 10/02/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra

2015

Conveni en matèria estadística
Formalització: 08/10/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
Altres parts: Departament d'Empresa i Ocupació
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 24/07/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
Altres parts: Associació Sociedad Hispanoamericana de análisis input-output
Conveni en matèria estadística
Formalització: 25/06/2015 Fi de vigència: 31/12/2016
Altres parts: Fundació Barcelona Graduate School of Economics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 09/06/2015 Fi de vigència: 10/12/2015
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1417/2015, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2014.
Formalització: 24/04/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 24/04/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 22/04/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 23/03/2015 Fi de vigència: 15/01/2016
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 20/03/2015 Fi de vigència: 25/05/2015
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona

2014

Conveni en matèria estadística
Formalització: 19/11/2014 Fi de vigència: 19/11/2015
Altres parts: Ajuntament de Barcelona • Autoritat del Transport Metropolità • Àrea Metropolitana de Barcelona • Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 07/10/2014 Fi de vigència: 06/02/2015
Altres parts: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 29/09/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 29/09/2014 Fi de vigència: 31/01/2015
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 22/09/2014 Fi de vigència: 31/12/2015
Altres parts: Departament d'Interior
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 22/09/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 15/09/2014 Fi de vigència: 31/12/2017
Altres parts: Departament d'Ensenyament • Universitat Internacional de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 30/07/2014 Fi de vigència: 31/03/2015
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14/07/2014 Fi de vigència: 14/07/2017
Altres parts: Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Conveni en matèria estadística
Formalització: 14/07/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 04/07/2014 Fi de vigència: 10/12/2014
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
Formalització: 05/06/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Consorci del Centre de Terminologia
Conveni de gestió
Formalització: 19/05/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 17/02/2014 Fi de vigència: 09/04/2014
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 17/02/2014 Fi de vigència: 30/06/2014
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 03/02/2014 Fi de vigència: 30/06/2014
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 03/02/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 29/01/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Universitat de Barcelona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 24/01/2014 Fi de vigència: 30/06/2014
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona

2013

Conveni de gestió
Formalització: 30/12/2013 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Fundació Juvinter
Conveni en matèria estadística
Formalització: 23/12/2013 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni en matèria estadística
Formalització: 27/11/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni de gestió
RESOLUCIÓ ECO/2424/2013, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió.
Formalització: 20/09/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
Altres parts: Departament d'Economia i Coneixement • Entitat Autònoma de Jocs i Apostes • Servei Català de Trànsit • Sociedad Rectora de Productos Financieros derivados de Renta Fija, S.A
Conveni en matèria estadística
Formalització: 09/09/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 29/07/2013 Fi de vigència: 31/05/2014
Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni en matèria estadística
Formalització: 22/07/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1968/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
Formalització: 17/07/2013 Fi de vigència: 28/02/2014
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
RESOLUCIÓ ECO/1966/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
Formalització: 17/07/2013 Fi de vigència: 28/02/2015
Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 28/06/2013 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Departament de Cultura
Conveni d'activitats formatives
Formalització: 03/06/2013 Fi de vigència: 20/09/2013
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 10/05/2013 Fi de vigència: 31/12/2014
Altres parts: Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona • Institut d'Assistència Sanitària de Girona
Conveni de gestió
Formalització: 16/04/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
Altres parts: Fundació Juvinter
Conveni en matèria estadística
Formalització: 15/04/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 18/03/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Conveni de gestió
Formalització: 08/02/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística

2012

Conveni d'activitats formatives
Formalització: 11/12/2012 Fi de vigència: 02/10/2020
Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
Conveni en matèria estadística
Formalització: 07/12/2012 Fi de vigència: 02/10/2020
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
Conveni en matèria estadística
Formalització: 02/10/2012 Fi de vigència: 02/10/2020
Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Conveni de gestió
Formalització: 08/02/2012 Fi de vigència: 31/12/2012
Altres parts: Societat Catalana d'Estadística