Saltar al contingut principal

  Convenis

  L'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

  Mitjançant la Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener, es disposen els mitjans de publicitat dels convenis i protocols subscrits pel Departament d'Economia i Coneixement i pels seus organismes i ens dependents.

  L'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, formalitza convenis de col·laboració amb l'Administració de la Generalitat, amb altres administracions públiques i amb organismes (nacionals i internacionals) especialitzats en matèria estadística, per a la promoció de l'activitat estadística.

  En aquest apartat es fan públics tots els convenis vigents subscrits per l'Idescat des de l'any 2012, ordenats cronològicament, en relació amb l'estadística, les activitats formatives i la gestió.

  2019

  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 25/09/2019 Fi de vigència: 31/12/2019
  Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra • Universitat Rovira i Virgili
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 17/07/2019 Fi de vigència: 30/12/2019
  Altres parts: Departament de Cultura
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 17/06/2019 Fi de vigència: 10/12/2019
  Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 14/05/2019 Fi de vigència: 14/05/2023
  Altres parts: Agència Tributària de Catalunya
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 29/04/2019 Fi de vigència: 16/07/2019
  Altres parts: Universitat de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 18/03/2019 Fi de vigència: 31/12/2019
  Altres parts: Departament de Cultura
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 11/03/2019 Fi de vigència: 24/05/2019
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona

  2018

  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 20/12/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
  Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra • Universitat Rovira i Virgili
  Conveni de gestió
  Formalització: 17/12/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
  Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 14/12/2018 Fi de vigència: 31/07/2019
  Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 14/12/2018 Fi de vigència: 31/07/2019
  Altres parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 10/12/2018 Fi de vigència: 30/12/2018
  Altres parts: Departament de Cultura
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 03/12/2018 Fi de vigència: 13/02/2019
  Altres parts: Universitat Oberta de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 30/11/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
  Altres parts: Autoritat del Transport Metropolità
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 05/10/2018 Fi de vigència: 10/12/2018
  Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 28/09/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 14/09/2018 Fi de vigència: 21/12/2018
  Altres parts: Universitat de Barcelona
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 14/09/2018 Fi de vigència: 12/09/2019
  Altres parts: Universitat de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 09/08/2018 Fi de vigència: 31/12/2018
  Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 30/05/2018 Fi de vigència: 29/05/2022
  Altres parts: Institut d'Economia i Governança Política
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 31/01/2018 Fi de vigència: 30/01/2022
  Altres parts: Fundació Barcelona Graduate School of Economics

  2017

  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 05/10/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 18/09/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  RESOLUCIÓ VEH/2200/2017, de 18 de setembre, per la qual es dona publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2016.
  Formalització: 19/07/2017 Fi de vigència: 30/09/2017
  Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 11/07/2017 Fi de vigència: 30/12/2017
  Altres parts: Departament de Cultura
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 16/06/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Centre d'Estudis d'Opinió
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 26/05/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 18/04/2017 Fi de vigència: 16/06/2017
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 09/02/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 02/02/2017 Fi de vigència: 30/04/2017
  Altres parts: Universitat de Barcelona
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 31/01/2017 Fi de vigència: 15/09/2017
  Altres parts: Universitat de Barcelona
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 31/01/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  RESOLUCIÓ VEH/1243/2017, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació de l'enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l'any 2017.
  Formalització: 31/01/2017 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 24/01/2017 Fi de vigència: 24/01/2018
  Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  2016

  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 13/10/2016 Fi de vigència: 10/12/2016
  Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
  Conveni en matèria estadística
  RESOLUCIÓ VEH/2740/2016, de 15 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015.
  Formalització: 13/09/2016 Fi de vigència: 15/10/2016
  Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 06/09/2016 Fi de vigència: 30/12/2016
  Altres parts: Departament de Cultura
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 06/09/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 30/06/2016 Fi de vigència: 26/09/2016
  Altres parts: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 07/06/2016 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Agència Catalana de la Joventut
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 18/04/2016 Fi de vigència: 17/06/2016
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 18/04/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
  Altres parts: Fundació Jaume Bofill
  Conveni en matèria estadística
  RESOLUCIÓ VEH/1437/2016, d'1 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització d'una ampliació per a Catalunya de l'enquesta de condicions de vida.
  Formalització: 31/03/2016 Fi de vigència: 31/05/2017
  Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 17/03/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
  Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 14/03/2016 Fi de vigència: 18/05/2016
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni de gestió
  Formalització: 02/03/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
  Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
  Conveni de gestió
  Formalització: 10/02/2016 Fi de vigència: 31/12/2016
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra

  2015

  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 08/10/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
  Altres parts: Departament d'Empresa i Ocupació
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 24/07/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
  Altres parts: Associació Sociedad Hispanoamericana de análisis input-output
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 25/06/2015 Fi de vigència: 31/12/2016
  Altres parts: Fundació Barcelona Graduate School of Economics
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 09/06/2015 Fi de vigència: 10/12/2015
  Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
  Conveni en matèria estadística
  RESOLUCIÓ ECO/1417/2015, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2014.
  Formalització: 24/04/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
  Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 24/04/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
  Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 22/04/2015 Fi de vigència: 31/12/2015
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat Pompeu Fabra
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 23/03/2015 Fi de vigència: 15/01/2016
  Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 20/03/2015 Fi de vigència: 25/05/2015
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona

  2014

  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 19/11/2014 Fi de vigència: 19/11/2015
  Altres parts: Ajuntament de Barcelona • Autoritat del Transport Metropolità • Àrea Metropolitana de Barcelona • Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 07/10/2014 Fi de vigència: 06/02/2015
  Altres parts: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 29/09/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 29/09/2014 Fi de vigència: 31/01/2015
  Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 22/09/2014 Fi de vigència: 31/12/2015
  Altres parts: Departament d'Interior
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 22/09/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 15/09/2014 Fi de vigència: 31/12/2017
  Altres parts: Departament d'Ensenyament • Universitat Internacional de Catalunya
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 30/07/2014 Fi de vigència: 31/03/2015
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 14/07/2014 Fi de vigència: 14/07/2017
  Altres parts: Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 14/07/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 04/07/2014 Fi de vigència: 10/12/2014
  Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 05/06/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Consorci del Centre de Terminologia
  Conveni de gestió
  Formalització: 19/05/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 17/02/2014 Fi de vigència: 09/04/2014
  Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 17/02/2014 Fi de vigència: 30/06/2014
  Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 03/02/2014 Fi de vigència: 30/06/2014
  Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 03/02/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 29/01/2014 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Universitat de Barcelona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Girona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 24/01/2014 Fi de vigència: 30/06/2014
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona

  2013

  Conveni de gestió
  Formalització: 30/12/2013 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Fundació Juvinter
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 23/12/2013 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 27/11/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
  Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Conveni de gestió
  RESOLUCIÓ ECO/2424/2013, de 13 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió.
  Formalització: 20/09/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
  Altres parts: Departament d'Economia i Coneixement • Entitat Autònoma de Jocs i Apostes • Servei Català de Trànsit • Sociedad Rectora de Productos Financieros derivados de Renta Fija, S.A
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 09/09/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
  Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 29/07/2013 Fi de vigència: 31/05/2014
  Altres parts: Universitat Autònoma de Barcelona
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 22/07/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
  Altres parts: Centre d'Estudis Demogràfics
  Conveni en matèria estadística
  RESOLUCIÓ ECO/1968/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
  Formalització: 17/07/2013 Fi de vigència: 28/02/2014
  Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
  Conveni en matèria estadística
  RESOLUCIÓ ECO/1966/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
  Formalització: 17/07/2013 Fi de vigència: 28/02/2015
  Altres parts: Institut Nacional d'Estadística
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 28/06/2013 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Departament de Cultura
  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 03/06/2013 Fi de vigència: 20/09/2013
  Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 10/05/2013 Fi de vigència: 31/12/2014
  Altres parts: Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona • Institut d'Assistència Sanitària de Girona
  Conveni de gestió
  Formalització: 16/04/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
  Altres parts: Fundació Juvinter
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 15/04/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
  Altres parts: Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat de Girona • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat de Lleida • Universitat Pompeu Fabra
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 18/03/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
  Altres parts: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  Conveni de gestió
  Formalització: 08/02/2013 Fi de vigència: 31/12/2013
  Altres parts: Societat Catalana d'Estadística

  2012

  Conveni d'activitats formatives
  Formalització: 11/12/2012 Fi de vigència: indefinida
  Altres parts: Fundació Universitat Pompeu Fabra
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 07/12/2012 Fi de vigència: indefinida
  Altres parts: Societat Catalana d'Estadística
  Conveni en matèria estadística
  Formalització: 02/10/2012 Fi de vigència: indefinida
  Altres parts: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Conveni de gestió
  Formalització: 08/02/2012 Fi de vigència: 31/12/2012
  Altres parts: Societat Catalana d'Estadística