Saltar al contingut principal

ILGUEstadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Aquesta estadística és nova i encara no disposa de resultats.

Implementar la metodologia estudiada per estimar taxes d'ocupació i altres indicadors d'interès els anys que no es du a terme l'Enquesta, atès el seu caràcter triennal. Per al càlcul d'aquests indicadors és fonamental l'ús de registres administratius, com el fitxer d'estudiants universitaris, el Registre d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social, la Base de dades de persones demandants inscrites al SOC i el fitxer de contractació laboral registrada als serveis públics d'ocupació.