Saltar al contingut principal

EU Estadística de l'ensenyament universitari

Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes en relació amb la seva activitat docent. Fins al curs 2021-2022 aquesta recollida d’informació es feia únicament en matèria d'estudis oficials. A partir del curs 2022-2023 aquesta actuació estadística inclou també informació relativa als postgraus no oficials impartits a les universitats catalanes. La inclusió de les estadístiques de docència d'aquests tipus d'estudis permet quantificar i analitzar aquesta activitat, alhora que garanteix la comparabilitat internacional del sistema universitari de Catalunya, ja que la majoria d'indicadors internacionals de referència són en matèria d'educació superior o terciària, no distingeixen entre estudis oficials i no oficials. Les dades es van obtenint i publicant per blocs al llarg del curs, i el mes de juny ja es disposa de tota la informació.

Estadística corresponent a l'actuació 04 04 06 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat