Saltar al contingut principal

PSAE Estadística del personal al servei de l'Administració educativa

Aprofitament estadístic de la informació disponible en els sistemes d'informació del Departament amb l'objectiu de quantificar els recursos humans de l'Administració educativa.

Estadística corresponent a l'actuació 04 04 02 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable