Saltar al contingut principal

ED Enquesta demogràfica

L'Enquesta demogràfica 2007 té dos objectius principals: d'una banda, actualitzar la informació de les principals variables demogràfiques referides a la població, a les llars i famílies i a l'habitatge; d'altra banda, aprofundir en el coneixement de les causes i les conseqüències de l'actual canvi demogràfic a través de les causes de la migració, la fecunditat de les generacions, la constitució de la descendència, la formació i la dissolució de les parelles, l'emancipació dels joves, la incidència de les noves formes familiars i la participació de la població en el treball domèstic no remunerat.

L'Enquesta proporciona informació per a les 41 comarques, les capitals de província i els municipis de més de 100.000 habitants. Els resultats més detallats només es poden obtenir per a Catalunya, el municipi de Barcelona i els set àmbits del Pla territorial.

L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, que és una enquesta per mostreig dirigida a les llars catalanes i a les persones que hi resideixen.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic