Saltar al contingut principal

ECVHP Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població

L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població és una enquesta a les llars de Catalunya i als membres que en formen part. Els objectius principals de l'Enquesta són conèixer la renda, les condicions de vida i els hàbits de la població. També en són objectius l'estudi de les diferències socials i territorials, i l'evolució de les formes de vida de la població, entre d'altres.

Es tracta d'una enquesta de periodicitat quinquennal amb una desagregació territorial per àmbits, províncies i el municipi de Barcelona.

L'Idescat és el responsable d'aquesta Enquesta, juntament amb l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic

En altres seccions

Taules bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya