Saltar al contingut principal

Memòria 2019

Com cada any ens plau presentar la memòria d'activitats de l'Idescat. Sovint ens queixem que les dades estadístiques sobre la nostra societat es presenten de manera impersonal i insubstancial, gairebé frívola (deu ser per això que de vegades es parla, de manera inexplicable, d'"estadístiques fredes"). Semblaria com si les estadístiques no tinguessin res a veure amb cadascun de nosaltres. Res més lluny de la veritat. Les dades estadístiques, i més concretament les dades sobre les que versa la present memòria de l'Idescat, ens parlen de persones, de la seva vida (i la seva mort), de quins són els seus projectes i quina és la llengua que fan servir, i ens parlen de com és la societat catalana i de quins són els seus principals problemes. Les dades que produeix i publica l'Idescat ens permeten aprofundir en l'anàlisi de qüestions tan importants per al futur del nostre país com el creixement econòmic, la igualtat de gènere o el nivell de pobresa que afecta una part dels nostres conciutadans. Produir i publicar més i millors estadístiques és la contribució de l'Idescat a la millora de la nostra societat.

Les estadístiques també les fan les persones i des d'aquest punt de vista és molt important agrair la tasca que ha desenvolupat durant tot l'any el magnífic equip de professionals que integra l'Idescat, encapçalat fins al mes de juny pel seu director, Frederic Udina i Abelló. L'etapa de l'Institut que s'ha tancat amb el seu relleu ha estat plena de dificultats de tot tipus, però això no fa més que engrandir els nombrosos èxits que s'han aconseguit i el mèrit de totes les persones que han treballat de valent per assolir-los. En particular, és de justícia reconèixer la gran feina realitzada per la professora Anna Cabré Pla com a presidenta del Consell Català d'Estadística fins al mes d'octubre de 2019.

El relleu a la direcció obre una nova etapa a l'Idescat, que vindrà caracteritzada també per la futura posada en marxa del setè Pla estadístic de Catalunya (PEC). L'elaboració d'aquesta disposició, que té rang de llei i ha de ser aprovada pel Parlament de Catalunya, permetrà obrir un període de reflexió estratègica sobre les necessitats d'informació estadística oficial que té la nostra societat i el paper central que hi ha d'ocupar l'Idescat com a òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i coordinador del Sistema estadístic de Catalunya. El nou PEC ha de garantir que es continuarà treballant en els projectes ja iniciats i que estan reflectits a la memòria que us fem a mans, com ara que es garanteix l'aprofitament de les dades de registres administratius per elaborar estadístiques de forma acurada i eficient. Alhora, el nou PEC ha de permetre iniciar noves línies d'activitat que ajudin a enfortir el sistema de producció i difusió d'estadístiques oficials per adequar-lo a les necessitats d'una societat moderna i complexa com la catalana.

fotografia del director de l'Idescat
Xavier Cuadras Morató
Director