Saltar al contingut principal

8. Promoció de l'estadística

8.1. Cursos i seminaris

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant diferents activitats dirigides al perfeccionament professional del personal estadístic i als usuaris de la informació estadística durant l'any 2019, amb un volum xifrat en 3.228,6 assistents/hora. Aquestes activitats s'han distribuït de la manera següent:

 • 41,94%: seminaris i cursos d'organització pròpia
 • 19,05%: sessions tècniques de l'Idescat
 • 39,01%: visites col·lectives

El 50,04% dels assistents/hora ha estat personal de l'Idescat i el 49,96% correspon a personal extern.

El programa de formació ha inclòs múltiples modalitats formatives per atendre diversos àmbits temàtics i destinataris. L'oferta del 2019 ha estat constituïda per les accions següents:

 • Organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris
 • Coorganització o suport a activitats alienes
 • Visites col·lectives a la seu de l'Idescat
 • Estades de pràctiques tutelades per personal de l'Idescat

Amb relació a les activitats formatives de cooperació educativa amb estudis universitaris, durant l'any 2019 l'Idescat ha tingut 3 estudiants de pràctiques (515 hores en total), que han estat tutelats per personal de l'Idescat:

 • Màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data, de la Universitat Oberta de Catalunya, de 115 hores
 • Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 100 hores
 • Grau en Estadística de la Universitat de Barcelona, de 300 hores

L'avaluació dels assistents en relació amb els cursos i seminaris organitzats per l'Idescat ha donat un resultat de 8,43 de mitjana (sobre 10) de satisfacció global.

Nombre, hores lectives i assistents al programa de formació. Per tipus d'activitat. 2019
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques i tallers 16 23,5 411
Cursos i seminaris 6 81 90
Cooperació educativa (estades) 3 515 :
Sessions adreçades al sector educatiu 21 39 685
Total 46 658,5 1.186
Hores lectives i assistents per hora al programa de formació. Per tipus d'activitat. 2017–2019
Tipus d'activitat Hores lectives Assistents per hora
2019
Sessions tècniques i tallers 23,5 615,1
Cursos i seminaris 81 1354
Visites col·lectives a l'Idescat 39 1.259,5
Subtotal 143,5 3.228,6
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 515 :
Total 658,5 :
2018
Sessions tècniques i tallers 23,5 937
Cursos i seminaris 59 752
Visites col·lectives a l'Idescat 64,7 1.981,1
Subtotal 147,2 3.670,1
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 476 :
Total 623,2 :
2017
Sessions tècniques 24 859,5
Cursos i seminaris 66 874
Visites col·lectives a l'Idescat 54 1.927,5
Subtotal 144 3.661
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 300 :
Total 444 :

Cursos d'organització pròpia

Curs de tractament de GDB amb POSTGRESQL / POSTGIS i el model SFSQL i explotació amb clients SIG

Data: 30 de gener, 6, 13, 19 i 26 de febrer de 2019

Destinataris: Idescat

Ponent:

 • Ignacio Ferrero, Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (UAB)

Curs de nivell intermedi d'R

Data: 7, 12, 14, 19 i 21 de març de 2019

Destinataris: Idescat i Sistema estadístic de Catalunya

Ponent:

 • Klaus Langohr (Universitat Politècnica de Catalunya)

Curs d'estadística per a la presentació de dades I

Data: 11 i 16 d'abril de 2019

Destinataris: Idescat i Sistema estadístic de Catalunya

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Josep Maria Martínez

Taller de codificació amb classificacions estadístiques

Data: 14 i 21 de maig de 2019

Destinataris: Idescat

Ponent:

 • Josep Maria Martínez

Curs d'introducció al disseny de mostres

Data: 19, 26 de setembre i 3 d'octubre de 2019

Destinataris: Idescat i Sistema estadístic de Catalunya

Ponents:

 • Manuela Alcañiz (Universitat de Barcelona)
 • Montserrat Guillén (Universitat de Barcelona

Curs de sèries temporals

Data: 20, 27 de novembre i 4, 11 i 18 de desembre de 2019

Destinataris: Idescat i Sistema estadístic de Catalunya

Ponent:

 • Lesly Acosta (Universitat Politècnica de Catalunya)

Sessions tècniques

Taller d'iniciació a la programació SQL per consultar bases de dades relacionals

Data: 25 i 29 de gener de 2019

Ponent:

 • Roser Condal

Sessió sobre l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2017

Data: 15 de febrer de 2019

Ponents:

 • Mireia Sala (Observatori Català de la Joventut)
 • Pau Serracant (Observatori Català de la Joventut)

Sessió sobre criteris lingüístics i ortotipogràfics de l'Idescat

Data: 1 de març de 2019

Ponents:

 • Mariona Ferret
 • Núria Guasch

Sessió sobre l'Enquesta de participació cultural

Data: 22 de març de 2019

Ponents:

 • Javier Redondo (Departament de Cultura)
 • Neus Ríos (Departament de Cultura)
 • Josep Maria Codinach (Aplica)
 • Marina Iemes (Aplica)

Sessió sobre el desenvolupament dels registres estadístics de població i territori

Data: 5 d'abril de 2019

Ponents:

 • Eduard Suñé
 • Josep Anton Sánchez
 • Miquel Delgado
 • Roser Condal

Sessió sobre el catàleg de variables

Data: 26 d'abril de 2019

Ponents:

 • Josep Maria Martínez
 • Estela Tonzán

Taller sobre l'aplicació de càrrega de dades a la Base de dades multitemàtica

Data: 17 de maig de 2019

Ponents:

 • Josep Aparicio
 • Juanjo Píriz

Taller de xifratge d'arxius

Data: 31 de maig de 2019

Ponent:

 • Cèsar González

Sessió sobre Projeccions de població de Catalunya base 2018

Data: 14 de juny de 2019

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Mireia Farré
 • Josep Anton Sánchez

Sessió sobre el Programa anual d'actuació estadística: marc legal i característiques

Data: 5 de juliol de 2019

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Josep Maria Martínez

Taller sobre les noves funcionalitats de càrrega de la Base de dades multitemàtica

Data: 27 de setembre de 2019

Ponent:

 • Juanjo Píriz

Sessió sobre la Classificació catalana d'educació

Data: 11 d'octubre de 2019

Ponent:

 • Josep Maria Martínez

Taller sobre l'analítica web de l'Idescat

Data: 25 d'octubre de 2019

Ponent:

 • Xavier Badosa

Sessió sobre l'anàlisi de l'ús del temps amb perspectiva de gènere a Catalunya (2002-2003, 2010-2011)

Data: 8 de novembre de 2019

Ponents:

 • Marta Curull (Universitat Pompeu Fabra)
 • Laia Maynou (Universitat Pompeu Fabra)

Taller de xifratge d'arxius

Data: 15 de novembre de 2019

Ponent:

 • Cèsar González

Taller sobre les novetats implementades a Visual i la seva aplicació a la Base de dades multitemàtica

Data: 29 de novembre de 2019

Ponent:

 • Roser Condal

8.2. Participació en activitats externes

Activitats de foment de l'estadística

X Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Col·laboració: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (31 de maig de 2019)

Objectiu: Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (4 d'octubre de 2019)

Objectiu: Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística i Universitat Autònoma de Madrid

Objectiu: Fomentar la col·laboració editorial amb la revista des de l'any 2003 per part de l'Idescat.

Enguany s'han publicat quatre monografies sobre fonts estadístiques oficials:

 • "Cambio climático". Gener 2019. Núm. 72
 • "Estadísticas de la educación". Abril 2019. Núm. 73
 • "Demografía". Juliol 2019. Núm. 74
 • "Georreferenciación (I)". Octubre 2019. Núm. 75

Ponències i presentacions

Mètodes estadístics de Nowcasting per a l'economia (PIB)

Data: 28 de febrer de 2019

Esdeveniment: AQR-Lab Master Classes

Lloc: Universitat de Barcelona, Barcelona

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Mònica Gasulla
 • Jesús Muñoz
 • Sergio Plaza

Llengua: català

Implementació del Registre estadístic de territori

Data: 12 de març de 2019

Esdeveniment: Congrés Noves Tècniques i Tecnologies per a Estadístiques (NTTS 2019) d'Eurostat

Lloc: Comissió Europea, Brussel·les

Ponent:

 • Cristina Rovira

Llengua: anglès

Sostenibilitat, consum, productivitat dels recursos: comptes regionals de fluxos de materials

Data: 12–14 de març de 2019

Esdeveniment: Congrés Noves Tècniques i Tecnologies per a Estadístiques (NTTS 2019) d'Eurostat

Lloc: Comissió Europea, Brussel·les

Ponents:

 • Carme Saborit
 • Jordi Galter
 • Cristina Rovira

Llengua: anglès

Avenços en l'Índex d'igualtat de gènere

Data: 10 de juliol de 2019

Esdeveniment: 4t Plenari de l'Observatori d'Igualtat de Gènere

Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Ponent:

 • Cristina Rovira

Llengua: català

Projeccions de població de Catalunya. Una perspectiva de gènere

Data: 10 de juliol de 2019

Esdeveniment: 4t Plenari de l'Observatori d'Igualtat de Gènere

Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Ponent:

 • Cristina Rovira

Llengua: català

Demostració pràctica de consulta de dades de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya 2018

Data: 12 de juliol de 2019

Esdeveniment: VII Jornada sobre llengua i societat als territoris de parla catalana

Lloc: Ateneu Barcelonès, Barcelona

Ponent:

 • Carme Luna

Llengua: català

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018

Data: 3–6 de setembre de 2019

Esdeveniment: XXXVIII Congrés Nacional d'Estadística i Investigació Operativa i XII Jornades d'Estadística Pública

Lloc: Universitat Politècnica de València, Alcoi

Ponent:

 • Carme Luna (Autors: Carme Luna, Pere Orriols i Cristina Rovira)

Llengua: castellà

Sobre la utilització de mètodes espacials en el Registre estadístic de territori

Data: 5 de setembre de 2019

Esdeveniment: XXXVIII Congrés Nacional d'Estadística i Investigació Operativa i XII Jornades d'Estadística Pública

Lloc: Universitat Politècnica de València , Alcoi

Ponent:

 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

Sostenibilitat, consum, productivitat material: el Compte de fluxos de materials de Catalunya

Data: 11–13 de setembre de 2019

Esdeveniment: VIII Jornades d'Anàlisi Input-Output

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Santiago de Compostel·la

Ponent:

 • Jordi Galter

Llengua: castellà

Presentació del pòster sobre GDP Nowcasting i Quarterly National Accounts – GDP Flash

Data: 26–27 de setembre de 2019

Esdeveniment: Time Series Workshop OCDE

Lloc: seu de l'OCDE, París

Ponents:

 • Mònica Gasulla
 • Jesús Muñoz

Llengua: anglès

Projeccions de població de Catalunya (base 2018)

Data: 22 d'octubre de 2019

Esdeveniment: Sessió formativa al Departament d'Educació

Lloc: Barcelona

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Mireia Farré
 • Josep Anton Sánchez

Llengua: català

Perspectives de l'envelliment demogràfic a Catalunya

Data: 26 de novembre de 2019

Esdeveniment: Acte de celebració del vint-i-cinquè aniversari de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

Lloc: Barcelona

Ponent:

 • Cristina Rovira

Llengua: català

8.3. Web educatiu

Durant l'any 2019 s'ha seguit divulgant el web educatiu Aprenestadistica, tant l'apartat adreçat al cicle de primària com al de secundària.

A banda del web de l'Idescat, l'eina de divulgació principal han estat les visites a l'Idescat que han fet els centres educatius, de secundària i universitaris.

En aquestes visites s'explica què és l'Idescat, què és l'estadística oficial, quines són les funcions de l'Institut d'Estadística de Catalunya i quins serveis s'ofereixen. També es presenta el web Aprenestadistica i les activitats didàctiques que s'hi proposen.

Al 2019 s'han fet 20 sessions de l'Aprenestadistica adreçades a alumnes de centres escolars. En total hi ha hagut 654 assistents. S'han fet piulades a Twitter de cada sessió per promocionar i incentivar l'ús del web Aprenestadistica entre el professorat.

Indicadors d'ús del web Aprenestadistica. 2017–2019
2019 2018 2017
Visites 32.451 32.124 26.112
Usuaris registrats (a 31 de desembre) 14.139 13.142 12.073
Activitats realitzades per usuaris registrats 1.644 2.139 1.829