Saltar al contingut principal

Memòria 2020

Com cada any ens plau presentar la memòria d'activitats de l'Idescat. Aquest any 2020 ha estat certament excepcional, per les raons que tots coneixem prou bé. La greu situació sanitària que hem viscut a tot el món, els enormes canvis que ha provocat en els hàbits de les nostres societats i la profunda crisi econòmica que tot plegat ha ocasionat han condicionat el contingut de les estadístiques i la forma de treballar de tots els instituts d'estadística del món i l'Idescat no n'ha estat l'excepció. Hem hagut d'adaptar tota la nostra organització per treballar des de casa la major part de temps, fent quasi totes les reunions de forma no presencial i multiplicant l'ús del correu electrònic. És de justícia agrair l'esforç que ha dut a terme durant tot l'any el magnífic equip de professionals que integra l'Idescat per mantenir les activitats de producció i difusió de les estadístiques del país amb plena normalitat. Així mateix, també volem agrair la generositat de tots els ciutadans i les institucions que han continuat col·laborant amb l'Institut en la recollida de les dades malgrat la difícil situació sanitària i social. La seva cooperació ha estat essencial per obtenir la informació de qualitat que permet l'elaboració de les estadístiques de forma acurada i eficient.

La situació de pandèmia ha impactat de manera notable en gran part de les activitats que es duen a terme des de l'Idescat. L'Institut ha hagut de donar resposta a necessitats d'informació emergents, indicadors nous i sovint d'alta freqüència, imprescindibles per gestionar de manera efectiva la situació de crisi sanitària, econòmica i social. En gran part s'ha fet a partir de la creació d'un nou apartat al web anomenat "Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la covid-19", que ha experimentat un gran nombre de visites. També els procediments de treball estadístic s'han vist alterats de forma substancial per culpa de la pandèmia, seguint les normes de les autoritats sanitàries locals i les directrius de les autoritats estadístiques europees. Els canvis han anat des de la recollida d'informació directa mitjançant enquestes, on ha calgut reduir al màxim els mètodes presencials, fins al tractament de les dades per a l'elaboració dels principals indicadors, on s'han hagut de revisar les especificacions d'alguns models estadístics.

El repte de la covid-19 ha afectat l'Idescat de la mateixa manera que la resta de la societat catalana. La memòria que presentem és el testimoni de la notable capacitat d'adaptació de la nostra institució, que ha permès la normal continuïtat de la nostra missió, el manteniment i la coordinació del sistema de producció i difusió de les estadístiques oficials de Catalunya. Com en altres àmbits, alguns dels aprenentatges d'aquests temps excepcionals de pandèmia ens seran útils el dia de demà per fer la nostra feina d'una manera més efectiva i, en definitiva, continuar treballant per tenir millors estadístiques per a una societat millor.

fotografia del director de l'Idescat
Xavier Cuadras Morató
Director