Saltar al contingut principal

Memòria 2011

Presentem en aquesta memòria les activitats fetes a l'Institut d'Estadística de Catalunya durant l'any 2011. Hem fet un esforç per presentar-la de manera sintètica i ordenada per tal de facilitar la consulta tant al ciutadà interessat en el tema, o interessat a veure el destí dels recursos que ens ha confiat, com al professional de l'estadística, de l'Administració o de la gestió pública que vulgui conèixer al detall la nostra activitat.

La tasca de l'Institut comprèn la producció de la informació estadística en diverses formes i la seva difusió per fer-la útil al Govern de la Generalitat, a l'Administració i a la societat. Aquest procés inclou la planificació i coordinació amb la resta d'organismes que produeixen estadística oficial i l'administració dels recursos necessaris per fer possibles aquestes tasques: recursos humans, econòmics i materials. Esperem que trobeu ben reflectida aquesta realitat en aquests fulls. És la feina de l'equip humà de l'Institut, que mereix un reconeixement.

La consulta al nostre web us proporcionarà el complement dels resultats estadístics obtinguts gràcies a aquesta feina, mentre que el seguiment a través de les xarxes socials pot facilitar-vos el coneixement de les novetats en la marxa quotidiana de l'Institut.

L'any 2011 ha significat per a l'Institut un moment de frontissa, d'impuls sobre la sòlida base de la tasca desenvolupada pels seus professionals, des de la creació de l'organisme l'any 1989, per iniciar el salt en la direcció que ha de prendre l'estadística pública en una societat del segle XXI. La possibilitat d'accés a importants registres administratius durant el 2011 ens marca la direcció correcta: la utilització estadística de la informació administrativa ha de convertir-se progressivament en el nucli al voltant del qual construirem la producció estadística dels propers anys, en plena coordinació amb els altres organismes productors, coordinació que s'haurà de visualitzar a través del futur portal de l'estadística pública de Catalunya.

Frederic Udina
Director