Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

S'han publicat els Indicadors municipals de Catalunya a la plataforma Google Public Data Explorer

L'any 2011, l'Idescat ha continuat la política de donar prioritat a Internet com a principal mitjà de difusió dels resultats estadístics, i ha aconseguit un increment en el nombre de visites al web www.idescat.cat d'un 16% respecte al 2010.

La potenciació d'Internet com a canal essencial de difusió s'ha realitzat a partir de l'actuació en dues línies estratègiques. La primera ha estat millorar el contingut i l'accessibilitat del web de l'Idescat, amb un pla de redisseny de les seccions i serveis, línia que ha quedat reforçada en el 2011 pels resultats dels serveis remodelats l'any anterior, com en el cas d'El municipi en xifres, el qual va duplicar el nombre de visites.

La segona línia estratègica ha estat potenciar la reutilització de la informació d'Idescat.cat ampliant el seu catàleg d'APIs i de ginys, que permeten a tercers programar l'obtenció d'informació de l'Idescat sense passar pel nostre web.

Dins d'aquesta línia cal destacar la implantació del conjunt de dades dels Indicadors municipals de Catalunya a la plataforma Google Public Data Explorer, on també es poden consultar les estadístiques d'Eurostat, de l'OCDE, del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional. Aquesta eina permet la visualització de dades d'una manera flexible i amb una complexitat gràfica que es pot adaptar a les diferents necessitats de cada usuari.

L'atenció personalitzada i orientada a l'usuari completa la proposta de l'Idescat en relació amb els serveis de difusió estadística, adreçats als diferents tipus d'usuaris (gestors públics, empreses, investigadors, estudiants, etc.) i que volen donar resposta a les seves necessitats.

El servei de demandes a mida ha estat valorat pels usuaris amb un 8,2 sobre 10

El servei d'atenció de demandes a mida dóna resposta a l'explotació que no està disponible al web, i cada any millora tant en el temps de resposta com en la satisfacció dels usuaris, l'opinió dels quals es coneix gràcies a l'enquesta anual que l'Idescat fa als seus usuaris. L'any 2011, el servei ha estat valorat amb un 8,2 sobre 10 (i millora en 2 dècimes la nota de l'any anterior).

La biblioteca de l'Idescat ha continuat treballant en el seguiment i tractament dels resultats estadístics de l'estadística oficial, i s'ha convertit en el centre d'atenció dels usuaris, tant presencials com per via telefònica, i dels suggeriments o queixes que es reben. Durant l'any 2011, s'han atès 1.781 demandes d'informació.

S'han incrementat en un 28% les notes de premsa i en 8% els impactes a la premsa escrita

Dins el servei d'atenció als mitjans de comunicació s'elaboren notes de premsa i es dóna suport personalitzat als periodistes i professionals dels mitjans. L'any 2011, s'han incrementat en un 28% les notes de premsa i en un 8% els impactes a la premsa escrita.

Finalment, cal destacar el paper que està tenint el canal a Twitter de l'Idescat, inaugurat el darrer trimestre del 2010, que ha publicat 551 piulades i ha aconseguit 1.574 seguidors, xifra molt superior a la d'altres òrgans estadístics autonòmics.

7.1. Difusió per Internet

L'Idescat va superar per primer cop el milió de visites l'any 2011

El web de l'Idescat és el principal mitjà de difusió de la informació estadística oficial, que l'any 2011 va superar el milió de visites.

Web Idescat
2010 2011
Total
Visites 914.3461.059.950
Visites català 623.763808.277
Visites castellà 137.560224.588
Visites anglès 19.30127.246
Visites a pàgines de dades 488.068686.061
Visites de trànsit directe 295.786347.874
Visitants 621.324738.542
Pàgines visitades 8.658.6158.528.462
Productes més visitats (nombre de visites)
Banc d'estadístiques municipals i comarcals 253.820245.723
El municipi en xifres 49.854163.204
Anuari estadístic digital 101.832151.953
Cercador 51.08971.453
Noms del nadons 51.08966.900
Indicadors de conjuntura econòmica 53.96364.166
Demografia i qualitat de vida 47.37553.841
Novetats 30.18346.093
Indicadors d'estructura econòmica 35.14939.536
Indicadors de la Unió Europea 28.83533.525
Noms de la població 36.73230.667

Amb l'objectiu de facilitar als usuaris l'accés i la interpretació de la informació estadística municipal i comarcal de Catalunya, l'Idescat va incorporar l'any 2011 els indicadors municipals de Catalunya a la plataforma Google Public Data Explorer. Aquesta eina facilita l'exploració i visualització de grans conjunts de dades amb l'ús de gràfics i mapes animats que poden ser inserits a qualsevol lloc web.

L'Idescat, per tal d'oferir una estadística de qualitat, treballa per minimitzar els errors i les modificacions imprevistes de les dades difoses en el web. Però si es produeixen, també es compromet amb els seus usuaris a rectificar-los i comunicar-los de manera pública, per tal que l'estadística oficial a Catalunya garanteixi qualitat i confiança.

Registre de rectificacions
2010 2011
(*) Canvis en les dades no previstos —i, per tant, no anunciats amb anterioritat— que han sobrevingut perquè es disposa de nova informació i que milloren les estimacions inicials.
Rectificacions 5131
Millores (*) 411
Total 5542

L'any 2011 ha continuat augmentant la presència de l'Idescat a Twitter. El seguiment de les entrades de l'Idescat i l'activitat de l'Idescat en aquest mitjà social es pot consultar en el lloc web de l'Institut, dins l'apartat L'Idescat a Twitter.

Seguiment a Twitter

Gràfic
Altres actuacions de comunicació
Tipus 2009 2010 2011
Novetats web 218213228
Notes de premsa 262532
Redifusió novetats de l'INE 4.0324.1654.501
Sumaris revistes 1.5191.3131.147
Novetats biblioteca 249230228

7.2. Atenció d'usuaris

Durant l'any 2011, s'han rebut 2.693 demandes d'informació procedents majoritàriament d'empreses i particulars (65%), seguits de l'Administració (25%) i les universitats (10%).

Pel que fa a les demandes rebudes via formulari web, la qualitat del servei ha seguit creixent, igual com l'apreciació dels usuaris, que han donat una puntuació global del 8,2 al servei, segons l'enquesta realitzada.

Nombre de demandes rebudes
2009 2010 2011
Via formulari web 1.3861.207969
Via telèfon 1.6411.5611.480
Via presencial (biblioteca) 267260244
Total 3.2943.0282.693

Demandes rebudes per tipus d'usuari

Gràfic
Avaluació del servei de demandes via formulari web
Indicadors 2009 2010 2011
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual qualitat del servei) 7,88,08,2
Demandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 90,7%93,1%95,8%
Demandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 56,0%53,3%60,7%
Suggeriments
2010 2011
Suggeriments rebuts 5347

7.3. Premsa i comunicació

L'any 2011 l'Idescat ha difós 32 notes de premsa i ha estat present a la premsa escrita en 569 ocasions. El nombre més alt d'impactes s'ha registrat als mesos de març i juny, amb 74 i 79 impactes, respectivament.

Pel que fa a les notes de premsa sobre resultats conjunturals, cal destacar la posada en marxa de l'indicador de posició competitiva de la indústria, des del quart trimestre del 2010. D'altra banda, s'ha mantingut la difusió específica a premsa d'altres indicadors: IPRI, IVGS, comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic i PIB trimestral.

Totes les notes de premsa han tingut una bona acollida per part dels mitjans, i destaquen els resultats d'estadístiques estructurals consolidades, com per exemple el padró d'habitants residents a l'estranger, la renda municipal i comarcal o la distribució del risc a la pobresa. Pel que fa a les notes conjunturals, el PIB lidera els impactes a la premsa, seguit de l'IVGS.

Notes de premsa difoses / Impactes a premsa. 2011

Gràfic

7.4. Productes de síntesi

El 54% de les visites al web són per consultar productes de síntesi

L'Idescat elabora un conjunt de productes de síntesi que estan dirigits a uns usuaris que necessiten una informació estadística de caràcter bàsic sobre la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya.

Un ampli conjunt d'indicadors donen resposta a aquestes necessitats. Durant l'any 2011, el web de l'Idescat ha rebut 572.616 visites que han consultat productes de síntesi, amb un increment respecte a l'any anterior del 56,5%. La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que té en les visites al web de l'Idescat: un 54% de les visites es fan per consultar productes de síntesi.

Indicadors
Tipus Nombre Actualitzacions
Indicadors de conjuntura econòmica 74571
Indicadors d'estructura econòmica 115118
Demografia i qualitat de vida 12371
Indicadors de la Unió Europea 69858
Indicadors demogràfics territorials 4743
Indicadors socials territorials 11939
Informes de conjuntura econòmica 1515
Total 5621.715
Productes de síntesi
Títol Actuació
Anuari estadístic de Catalunya (AEC) L'AEC digital recull quasi 5.000 taules constantment actualitzades de l'estadística bàsica de Catalunya. L'any 2011 va rebre 151.953 visites al web de l'Idescat.
El municipi en xifres Recull quasi 200 indicadors dels 947 municipis de Catalunya i de les 41 comarques. L'any 2011 va rebre 163.204 visites al web de l'Idescat.
Dossiers Idescat És una col·lecció d'informació sobre l'estadística oficial. A cada número es destaquen les principals conclusions d'una operació estadística o l'estat de situació d'un tema. L'any 2011 es van publicar tres Dossiers Idescat.
Xifres de Catalunya Aquest desplegable ofereix dades comparatives amb les d'Espanya i la Unió Europea referides a temes de població, medi ambient, treball, condicions de vida, economia, agricultura, indústria i R+D, energia, transport, turisme, TIC, educació i salut. Està disponible en nou idiomes: català, occità, castellà, anglès, francès, alemany, italià, xinès i àrab.

7.5. Biblioteca, fons bibliogràfic

La biblioteca segueix augmentant el seu fons bibliogràfic, malgrat fer-ho a un ritme més lent que anys anteriors.

Actuacions
2009 2010 2011
Catalogació
Llibres 1.2071.0901.023
Revistes 1.9911.6781.294
Adquisició
Comandes 776891334
Llibres arribats 9501.139 986

7.6. Publicacions

SORT (Statistics and Operations Research Transactions)
Títol Data
SORT. 2011. Statistics and Operations Research Transactions. Volume 35 Number 1, January-June 2011 Juny 2011
SORT. 2011. Statistics and Operations Research Transactions. Special issue: Privacy in statistical databases. Setembre 2011
SORT. 2011. Statistics and Operations Research Transactions. Volume 35 Number 2 Desembre 2011

Novè any de la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT). La revista apareix indexada des de setembre del 2007 a les bases de dades del Science Citation Index Expanded, i el seu factor d'impacte s'ha situat en 0,250. S'han publicat els dos números corresponents al volum 35 i un d'especial sobre privacitat de les dades. D'altra banda, SORT ha obtingut la certificació d'excel·lència de la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT) en superar el procés corresponent d'avaluació de qualitat d'entre centenars de revistes científiques estatals.

Aquest any, el nombre de pàgines publicades, així com el d'articles sotmesos al procés de revisió, ha estat dels més elevats des de l'inici de la revista, de resultes de l'edició d'un tercer número especial i el progressiu reconeixement del factor d'impacte des de l'any 2009.

Articles sotmesos al procés de revisió. 2005–2011

Gràfic
Dossiers Idescat
Títol Data
Dossiers Idescat. 2011 Núm. 7 Els productes industrials fabricats a Catalunya (2009) Febrer 2011
Dossiers Idescat. 2011 Núm. 8 La nupcialitat a Catalunya 2009 Juny 2011
Dossiers Idescat. 2011 Núm. 9 El cost del factor treball (2001-2010) Desembre 2011
Publicacions temàtiques
Títol Data
Moviment natural de la població 2009 Gener
Moviments migratoris 2009 Gener
Comerç amb l'estranger 2009 Març
Memòria 2010 Octubre
Projeccions de població activa 2021–2041 Novembre
Projeccions de llars de Catalunya 2010–2021 Desembre
Moviments migratoris 2010 Desembre
Moviment natural de la població 2010 Desembre
Estimacions de població 2010 Desembre
Tríptic presentació Idescat (anglès) Desembre
Tríptic anglès, revista SORT Desembre
Xifres de Catalunya Desembre

7.7. Web educatiu

3.611 usuaris registrats en el web educatiu per a alumnes de secundària

L'any 2011 ha estat el segon any de funcionament del web aprenestadistica.gencat.cat, dirigit als alumnes de secundària, i s'ha treballat fonamentalment per potenciar-lo i recollir-ne les incidències en l'ús. El web escolar de secundària té registrats 3.611 usuaris a 31 de desembre.

D'altra banda, durant l'any 2011 s'ha treballat en un nou web educatiu destinat als alumnes de primària que complementarà el d'aprenestadistica.gencat.cat de secundària.

La novetat d'aquest recurs serà la creació d'un cens escolar, inspirat en el Census at School del Canadà, a partir del qüestionari que es planteja com a activitat inicial del web.

La difusió del web educatiu de primària està prevista per al curs 2012-2013.

Indicadors d'utilització del web educatiu de secundària
Indicadors 2010 2011
Nombre de visites 38.17735.165
Nombre d'usuaris registrats 1.6253.611
Nombre d'activitats realitzades per usuaris registrats 3.4154.173
Activitats promocionals del web educatiu
INNED 2 - La innovació metodològica 25 i 26 de novembre del 2011
Jornades de matemàtiques OLOT 10 de juliol del 2011