Saltar al contingut principal

Memòria 2018

Com és habitual, recollim aquí les grans línies d'actuació de l'Institut al llarg del 2018. Si del 2017 dèiem que havia sigut un any convuls al nostre país, no podem pas dir que el 2018 hagi recuperat la normalitat. No em pertoca recollir els incidents polítics més o menys disfressats de judicials per on hem passat, sobretot perquè puc afirmar que no han alterat substancialment la tasca bàsica de l'Idescat, especialment per la gran professionalitat dels membres de l'equip. Però tampoc puc negar que la manca de normalitat ha impedit que, en alguns aspectes, l'Institut pogués fer el salt endavant que seria desitjable per al país.

En aquest segon any del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, hem seguit desplegant els objectius que el Parlament ens va marcar en el Pla. L'aprofundiment i extensió de la informació estadística disponible s'ha concretat en totes les actuacions recollides en les pàgines que segueixen, si bé puc destacar, per l'esforç de coordinació entre administracions que representa, l'Enquesta de condicions de vida.

Com a tasca de profunditat que només indirectament esdevé visible, cal remarcar la construcció dels registres estadístics de població i de territori, i els treballs d'endreça de les bases de dades per permetre millor difusió de la informació.

Per incrementar la utilització de la informació administrativa amb finalitats estadístiques, s'ha treballat en l'elaboració d'un reglament que esperem veure aprovat en els primers mesos del 2019. També s'ha treballat en un altre reglament, sobre l'accés dels investigadors a la informació estadística per facilitar la recerca científica, amb la finalitat d'analitzar i millorar les polítiques públiques i el benestar general. Finalment, s'ha esmerçat esforços en la millora de la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, però en ser un treball d'ordre intern els resultats són encara poc visibles.

La producció i difusió estadística està canviant, a casa nostra i en el nostre entorn, en un aspecte, principalment: si en el passat cada actuació estadística tenia una única font d'informació (fos una enquesta o un registre administratiu), ara, i cada cop més, produir qualsevol resultat estadístic d'interès requereix l'ús simultani i integrat de fonts diverses.

Això comporta modificar substancialment la reglamentació de l'ús de la informació en la producció estadística, donant un paper central al govern de la informació per regular quines fonts d'informació es poden o s'han d'utilitzar, qui en té els drets d'accés i ús, com es pot induir els propietaris de la informació (siguin públics o privats) a permetre'n l'ús estadístic i amb quines garanties o retorns es pot fer. Posant per davant, per descomptat, la protecció de la privacitat, la confidencialitat i el secret estadístic, en el marc de la nova regulació de la protecció de les dades personals.

Aquests problemes de governança i regulació ens han ocupat durant el 2018 i s'han de veure reflectits en tota l'actuació i reglamentació futura del Sistema estadístic de Catalunya.

Us convido doncs a repassar l'activitat desplegada per l'Idescat el 2018, conduïda per un equip de professionals de gran nivell i amb un equip directiu al qual dec el reconeixement per la tasca desenvolupada amb tant èxit.

fotografia del director de l'Idescat
Frederic Udina
Director