Saltar al contingut principal

8. Promoció de l'estadística

8.1. Cursos i seminaris

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant diferents activitats dirigides al perfeccionament professional del personal estadístic i als usuaris de la informació estadística durant l'any 2018, amb un volum xifrat en 3.670,1 assistents-hora. Aquestes activitats s'han distribuït de la manera següent:

 • 20,49%: seminaris i cursos d'organització pròpia
 • 25,53%: sessions tècniques de l'Idescat
 • 53,98%: visites col·lectives

El 31,9% dels assistents-hora ha estat personal de l'Idescat i el 68,1% ha correspost a personal aliè a l'Idescat.

El programa de formació ha inclòs múltiples modalitats formatives per atendre diversos àmbits temàtics i destinataris. L'oferta del 2018 ha estat constituïda per les accions següents:

 • Organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris
 • Coorganització o suport a activitats alienes
 • Visites col·lectives a la seu de l'Idescat
 • Estades de pràctiques tutelades per personal de l'Idescat

Amb relació a les activitats formatives de cooperació educativa amb estudis universitaris, durant l'any 2018 l'Idescat ha tingut 2 estudiants de pràctiques (476 hores en total), que han estat tutelats per personal de l'Idescat:

 • Grau en Estadística, interuniversitari entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, de 366 hores
 • Màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data, de la Universitat Oberta de Catalunya, de 110 hores

L'avaluació dels assistents, en relació amb els cursos i seminaris organitzats per l'Idescat, ha donat un resultat de 8,27 de mitjana (sobre 10) de satisfacció global.

Nombre, hores lectives i assistents al programa de formació. Per tipus d'activitat. 2018
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques i tallers 14 23,5 531
Cursos i seminaris 5 59 63
Cooperació educativa (estades) 2 476 :
Sessions adreçades al sector educatiu 36 64,7 1.097
Total 57 623,2 1.691
Hores lectives i assistents per hora al programa de formació. Per tipus d'activitat. 2016–2018
Tipus d'activitat Hores lectives Assistents per hora
2018
Sessions tècniques i tallers 23,5 937
Cursos i seminaris 59 752
Visites col·lectives a l'Idescat 64,7 1.981,1
Subtotal 147,2 3.670,1
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 476 :
Total 623,2 :
2017
Sessions tècniques 24 859,5
Cursos i seminaris 66 874
Visites col·lectives a l'Idescat 54 1.927,5
Subtotal 144 3.661
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 300 :
Total 444 :
2016
Sessions tècniques i tallers 21 714
Cursos i seminaris 34 442
Visites col·lectives a l'Idescat 66,25 2.248
Subtotal 121,25 3.404
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 255 :
Total 376,25 :

Cursos d'organització pròpia

Curs sobre anàlisis de sèries temporals múltiples: models factorials dinàmics

Data: 5 de juny de 2018

Destinataris: Idescat i SEC

Ponent:

 • Enrique M. Quilis (director de la divisió d'Anàlisi Econòmic de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal)

Llengua: castellà

Curs d'econometria bàsica

Data: 16, 18, 23 i 25 d'abril i 2 de maig de 2018

Destinataris: Idescat i SEC

Ponent:

 • Josep Lluís Carrión (Universitat de Barcelona)

Llengua: català

Curs d'introducció a R

Data: 1, 6, 8, 15 i 19 de març de 2018

Destinataris: Idescat i SEC

Ponent:

 • Klaus Langorh (Universitat Politècnica de Catalunya)

Llengua: català

Cursos organitzats amb l'EAPC

Curs de mostreig aplicat a l'auditoria

Data: 2, 9, 16 i 23 d'octubre de 2018

Destinataris: Intervenció General

Ponent:

 • Mònica Gasulla

Llengua: català

Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya

Data: 4, 11, 18 i 25 d'abril de 2018

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració local

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Carme Saborit
 • Pere Orriols
 • Mireia Farré
 • Josep Maria Martínez

Llengua: català

Sessions tècniques

La nova gramàtica normativa de l'Institut d'Estudis Catalans

Data: 2 de febrer de 2018

Ponent:

 • Mariona Ferret

La nova Administració electrònica

Data: 16 de febrer de 2018

Ponent:

 • Miquel Vecino (Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda)

IPUMS i la revolució de les microdades globals

Data: 23 de febrer de 2018

Ponent:

 • Albert Esteve (Centre d'Estudis Demogràfics)

Visor + Visual: novetats

Data: 2 de març de 2018

Ponent:

 • Xavier Badosa

El servei dades obertes de la Generalitat de Catalunya

Data: 16 de març de 2018

Ponents:

 • Àngels Vidal (Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència)
 • Xavier Puig (Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència)

Ús eficient i segur dels sistemes de dades i de comunicacions de l'Idescat

Data: 13 i 27 d'abril de 2018

Ponents:

 • Estela Tonzan
 • Francesc Ruiz
 • Marià Herrero
 • Josep Gil

Enquesta sociodemogràfica de Barcelona 2017

Data: 11 de maig de 2018

Ponent:

 • Màrius Boada (Ajuntament de Barcelona)

Envelliment de la població i població centenària

Data: 28 de setembre de 2018

Ponents:

 • Mireia Farré
 • Josep Anton Sánchez

Taller Visual: gràfics per a les estadístiques de la Base de dades multitemàtica

Data: 19 d'octubre de 2018

Ponent:

 • Roser Condal

Compte de fluxos de materials per a Catalunya

Data: 26 d'octubre de 20187

Ponents:

 • Sergio Sastre (ENT Environment & Management)
 • Carme Saborit
 • Jordi Galter

Taller L'analítica web a l'Idescat

Data: 9 de novembre de 2018

Ponent:

 • Xavier Badosa

Mètodes estadístics de nowcasting per a l'economia (PIB)

Data: 16 de novembre de 2018

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Jesús Muñoz
 • Mònica Gasulla

Taller de xifratge d'arxius

Data: 23 de novembre de 2018

Ponent:

 • César González

Competències lingüístiques i transmissió intergeneracional de la llengua

Data: 30 de novembre de 2018

Ponents:

 • Ramon Caminal (IAE-CSIC i Barcelona GSE)
 • Lorenzo Cappellari (Universitat Catòlica de Milà)
 • Antonio Di Paolo (AQR-IREA, Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola, Universitat de Barcelona)

8.2. Participació en activitats externes

Activitats de foment de l'estadística

IX Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Col·laboració: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (1 de juny de 2018)

Objectiu: Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (5 d'octubre de 2018)

Objectiu: Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística i Universitat Autònoma de Madrid

Objectiu: Fomentar la col·laboració editorial amb la revista des de l'any 2003 per part de l'Idescat.

Enguany s'ha publicat una monografia sobre fonts estadístiques oficials: "Estadísticas Salariales" Octubre 2018. Núm. 71

Publicacions

"Cambios demográficos de la población de Cataluña 2015–2030–2050" (pàg. 57–74), dins d'"El envejecimiento de la población trabajadora"

Organisme responsable: Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación, 2018.

Autors:

 • Mireia Farré
 • Josep Anton Sánchez

Ponències i presentacions

Anàlisi i consideracions sobre la implementació del Registre estadístic de territori

Data: 31 de maig

Esdeveniment: XI Jornades d'Estadística Pública (SEIO)

Lloc: Campus de Toledo de la Universitat de Castella-la Manxa. Avda. Carlos III. Toledo

Ponents:

 • Daniel Ibáñez
 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

Les projeccions de la població escolar de Catalunya en l'horitzó de l'any 2026

Data: 14 de maig 2018

Esdeveniment: Jornada Demografia i Educació, Escenaris de Futur, organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions

Lloc: Auditori del Liceu. Carrer Nou de la Rambla, 88. Barcelona

Ponent:

 • Mireia Farré

Llengua: català

Anàlisi i consideracions sobre la implementació del Registre estadístic de territori

Data: 7 de juny de 2018

Esdeveniment: 12es Jornades SIG Lliure

Lloc: Universitat de Girona. Plaça Josep Ferrater i Móra, 1. Girona

Ponents:

 • Eduard Suñé
 • Daniel Ibáñez

Llengua: castellà

La construcció del Registre estadístic territorial: control de qualitat de les dades administratives geocodificades

Data: 26, 27, 28 i 29 de juny de 2018

Esdeveniment: European Conference on Quality in Official Statistics

Lloc: Cracòvia. Polònia

Ponent:

 • Cristina Rovira

Llengua: anglès

Metodologia per calcular l'Índex d'igualtat de gènere de Catalunya

Data: 17 de juliol de 2018

Esdeveniment: Observatori d'Igualtat de Gènere (Institut Català de les Dones)

Lloc: Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau. Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167. Barcelona

Assistent:

 • Frederic Udina

Llengua: català

Ponència de Frederic Udina, "Administració Oberta", al Taller sobre Ètica i Dades (Big Data Coe i Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de Catalunya)

Data: 4 d'octubre de 2018

Lloc: Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Estimacions de població centenària

Data: 4 i 5 d'octubre de 2018

Esdeveniment: XX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Palau de Congressos i Auditori de La Rioja (RIOJAFORUM). Carrer San Millán, 23. Logroño

Ponent:

 • Josep Anton Sánchez

Llengua: castellà

Elaboració del Compte de fluxos de materials de Catalunya

Data: 4 i 5 d'octubre de 2018

Esdeveniment: XX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Palau de Congressos i Auditori de La Rioja (RIOJAFORUM). Carrer San Millán, 23. Logroño

Ponent:

 • Carme Saborit

Llengua: castellà

Anàlisis i consideracions sobre la implementació del Registre estadístic de territori

Data: 4 i 5 d'octubre de 2018

Esdeveniment: XX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Palau de Congressos i Auditori de La Rioja (RIOJAFORUM). Carrer San Millán, 23. Logroño

Ponent:

 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

Les metadades en el model de difusió de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Data: 4 i 5 d'octubre de 2018

Esdeveniment: XX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Palau de Congressos i Auditori de La Rioja (RIOJAFORUM). Carrer San Millán, 23. Logroño

Ponents:

 • Estela Tonzán
 • Josep Jiménez

Llengua: castellà

Projecte Qualitas: aplicació tecnològica per a la gestió de processos estadístics

Data: 4 i 5 d'octubre de 2018

Esdeveniment: XX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Palau de Congressos i Auditori de La Rioja (RIOJAFORUM). Carrer San Millán, 23. Logroño

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Josep Maria Martínez

Llengua: castellà

L'ajust estacional basat en models: procediments, eines, limitacions i alternatives

Data: 4 i 5 d'octubre de 2018

Esdeveniment: XX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Palau de Congressos i Auditori de La Rioja (RIOJAFORUM). Carrer San Millán, 23. Logroño

Ponent:

 • Mònica Gasulla

Llengua: castellà

Canvi demogràfic i evolució de la població en edat escolar a Catalunya

Data: 6 de desembre 2018

Esdeveniment: Seminari Permanent de Gestió de Xarxes Escolars

Lloc: Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Carrer Àngels, 18. Barcelona

Ponent:

 • Mireia Farré

Llengua: català

8.3. Web educatiu

Durant l'any 2018 s'ha seguit divulgant el web educatiu Aprenestadistica, tant l'apartat adreçat al cicle de primària com al de secundària.

A banda del web de l'Idescat, l'eina de divulgació principal han estat les visites a l'Idescat que han fet els centres educatius, de secundària i universitaris.

En aquestes visites s'explica què és l'Idescat, què és l'estadística oficial, quines són les funcions de l'Institut d'Estadística de Catalunya i quins serveis s'ofereixen. També es presenta el web Aprenestadistica i les activitats didàctiques que s'hi proposen.

Al 2018 s'han fet 31 sessions de l'Aprenestadistica adreçades a alumnes de centres escolars. En total hi ha hagut 1.275 assistents. S'han fet piulades a Twitter de cada sessió per promocionar i incentivar l'ús del web Aprenestadistica entre el professorat.

Indicadors d'ús del web Aprenestadistica. 2016–2018
2018 2017 2016
Visites 32.124 26.112 30.954
Usuaris registrats (a 31 de desembre) 13.142 12.073 11.026
Activitats realitzades per usuaris registrats 2.139 1.829 2.306