Saltar al contingut principal

Memòria 2016

Per a l'estadística oficial de Catalunya, l'any 2016 serà, sens dubte, el de l'aprovació del Pla estadístic 2017–2020 i de les modificacions substancials de la Llei d'estadística de Catalunya. Va ser el Parlament de Catalunya qui va aprovar aquestes normes el 22 de desembre, però cal que mirem enrere per recordar que ja al 2013 vam iniciar els treballs preparatoris que van portar el Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya i el Consell Català d'Estadística a aprovar una primera proposta de la Llei, que el Govern va trametre al Parlament (vegeu l'apartat 11.2 d'aquesta memòria).

Crec que l'aprovació d'aquesta Llei és rellevant sobretot perquè defineix clarament els objectius principals de l'activitat estadística oficial i perquè atorga a l'Idescat tant el dret a utilitzar la informació d'origen administratiu disponible a la Generalitat de Catalunya, com el deure de proporcionar-la per planificar, executar i avaluar millor les polítiques públiques, així com per fer recerca.

L'activitat de l'Institut al llarg del 2016 queda molt ben recollida en les pàgines següents. Només ens falta ressaltar la bona feina feta pels professionals que conformen l'equip de l'Idescat. Malgrat les èpoques de recursos minvants que hem viscut, han sigut capaços de mantenir el bon nivell d'activitat estadística, alhora que han fet importants innovacions internes per fer possible el necessari canvi de paradigma que defineixen les institucions internacionals de referència: ús de múltiples fonts d'informació (dades ja disponibles, dades d'origen administratiu, dades d'altres entitats públiques o privades de les xarxes, etc.), organització i ús integrat de la informació estadística, obtenció d'estimacions via models estadístics avançats, reutilització de resultats per a altres estadístiques, etc.

Així doncs, ara afrontem un nou període, el del Pla estadístic 2017–2020, en què, si arriben els recursos imprescindibles, l'Institut podrà fer el salt endavant per situar-se al nivell que necessita un país que ambiciona un estat propi.

fotografia del director de l'Idescat
Frederic Udina
Director