Saltar al contingut principal

8. Promoció de l'estadística

8.1. Cursos i seminaris

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant diferents activitats dirigides al perfeccionament professional del personal estadístic i als usuaris de la informació estadística durant l'any 2016, amb un volum xifrat en 3.403,8 assistents-hora. Aquestes activitats s'han distribuït de la manera següent:

 • 28,04%: seminaris i cursos d'organització pròpia
 • 17,32%: sessions tècniques de l'Idescat
 • 54,64%: visites col·lectives

El 16% dels assistents-hora ha estat personal de l'Idescat i el 84% ha correspost a personal aliè a l'Idescat.

El programa de formació ha inclòs múltiples modalitats formatives per atendre diversos àmbits temàtics i destinataris. L'oferta del 2016 ha estat constituïda per les accions següents:

 • organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris
 • coorganització o suport a activitats alienes
 • visites col·lectives a la seu de l'Idescat
 • estades de pràctiques tutelades per personal de l'Idescat

Amb relació a les activitats formatives de cooperació educativa amb estudis universitaris, durant l'any 2016 l'Idescat ha tingut dos alumnes de pràctiques i les seves estades, amb un total de 255 hores, han estat tutelades per personal de l'Idescat:

 • Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 150 hores.
 • Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic, de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 105 hores.

L'avaluació dels assistents, en relació amb els cursos i seminaris organitzats per l'Idescat, ha donat un resultat de 8,83 de mitjana (sobre 10) de satisfacció global.

Nombre, hores lectives i assistents al programa de formació. 2016. Per tipus d'activitat
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques i tallers 13 21 478
Cursos i seminaris 3 34 45
Cooperació educativa (estades) 2 255 :
Sessions adreçades al sector educatiu 35 66,25 1.115
Total 53 376,25 1.638
Hores lectives i assistents per hora al programa de formació. 2014–2016. Per tipus d'activitat
Tipus d'activitat Hores lectives Assistents per hora
2016
Sessions tècniques i tallers 21 714
Cursos i seminaris 34 442
Visites col·lectives a l'Idescat 66,25 2.248
Subtotal 121,25 3.404
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 255 :
Total 376,25 :
2015
Sessions tècniques i tallers 37,5 1.109,5
Cursos i seminaris 105 1.307,0
Visites col·lectives a l'Idescat 31,4 914,4
Subtotal 173,9 3.330,9
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 105 :
Total 273,9 :
2014
Sessions tècniques 40 1.338,00
Cursos i seminaris 89,5 1.485,50
Visites col·lectives a l'Idescat 39 1.246,00
Subtotal 168 4.069,50
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 3.522,00 :
Total 3.690,00 :

Seminaris generals

Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals

Data: 15 i 30 de juny de 2016

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració local amb responsabilitats en fitxers amb dades sotmeses al secret estadístic

Ponents:

 • Josep Maria Martínez
 • Vicenç Meléndez
 • Mònica Gasulla
 • Joana Marí (Autoritat Catalana de Protecció de Dades)

Llengua: català

Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya

Data: 6, 13, 20 i 27 d'abril del 2016

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que utilitza habitualment informació estadística

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Carme Saborit
 • Pere Orriols
 • Mireia Farré
 • Josep Maria Martínez

Llengua: català

Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes

Data: Del 29 de març al 17 de maig de 2016

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Departament de Salut

Ponents:

 • Marcos Pardal
 • Javier Mariscal

Llengua: català

Sessions tècniques

Sessió sobre la territorialització de la informació estadística

Data: 5 de febrer de 2016

Ponent:

 • Ernest Ruiz, Àrea Metropolitana de Barcelona

Sessió sobre la base de dades de codis territorials i d'entitats

Data: 19 febrer de 2016

Ponent:

 • Joan Serra

Sessió sobre el projecte T-Mobilitat

Data: 15 abril de 2016

Ponent:

 • Ramon Bacardí, Autoritat del Transport Metropolità

Sessió sobre projeccions de població activa 2015–2051

Data: 29 abril de 2016

Ponents:

 • Mireia Farré
 • Josep Anton Sánchez

Sessió sobre la utilització de quadtrees en la difusió de dades georeferenciades de població

Data: 13 de maig de 2016

Ponent:

 • Eduard Suñé

Sessió sobre la Plataforma Cerdà: pla mestre del sistema d'informació estadística integrada de l'Idescat

Data: 17 de juny de 2016

Ponent:

 • Josep Navarro, Hewlett Packard Enterprise

Sessió sobre un nou model de difusió

Data: 30 de setembre de 2016

Ponents:

 • Josep Sort
 • Estela Tonzán
 • Josep Jiménez

Sessió sobre InnoGent, la innovació a l'Administració

Data: 28 d'octubre de 2016

Ponents:

 • Mei Pararols (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge)
 • Cristina Fumadó (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge)

Sessió sobre la infraestructura per al càlcul de rutes i anàlisi espacial de resultats estadístics

Data: 4 de novembre de 2016

Ponent:

 • Eduard Suñé

Sessió sobre els recursos lingüístics en línia de la intranet de l'Idescat

Data: 11 de novembre de 2016

Ponent:

 • Mariona Ferret

Sessió sobre les matrius de mobilitat: transport públic

Data: 25 de novembre de 2016

Ponent:

 • Francesc Calvet (Autoritat del Transport Metropolità)

Sessió sobre el format JSON-stat per a la difusió de dades estadístiques

Data: 2 de desembre de 2016

Ponent:

 • Xavier Badosa

Sessió sobre la qualitat de l'aire i la població exposada

Data: 16 de desembre de 2016

Ponents:

 • Meritxell Margarit (Departament de Territori i Sostenibilitat)
 • Eva Pérez (Departament de Territori i Sostenibilitat)

8.2. Participació en activitats externes

Activitats de foment de l'estadística

VII Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Col·laboració: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (3 de juny de 2016)

Objectiu: Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

XIV Concurs Student d'Estadística Aplicada

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (7 d'octubre de 2016)

Objectiu: Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística i Universitat Autònoma de Madrid

Objectiu: Fomentar la col·laboració editorial amb la revista des de l'any 2003 per part de l'Idescat. Enguany s'han publicat quatre monografies sobre fonts estadístiques oficials.

Col·laboracions de l'Idescat en l'edició d'Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Any 2016
Títol Mes Número
Ètica i solidaritat Gener 66
Estadístiques d'assegurances Abril 67
Dades massives (big data) Juliol 68
Estadístiques d'R+D+I Octubre 69

Ponències i presentacions

"Twenty Years of P-splines", de la revista SORT

Data: 21 de gener de 2016

Esdeveniment: La revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions) fa la presentació de l'article "Twenty Years of P-splines", del Dr. Paul H. C. Eilers

Lloc: Institut d'Estudis Catalans. Carme, 47. Barcelona

Assistent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: anglès

Presentació de l'Idescat per a professors e investigadors

Data: 25 de gener de 2016

Esdeveniment: Jornada sobre l'Ensenyament Universitari de l'Estadística Aplicada 2016

Lloc: IQS. Universitat Ramon Llull. Via Augusta, 390. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Jornada de debat sobre l'oferta docent

Data: 28 de gener de 2016

Esdeveniment: Jornada de reflexió sobre l'oferta d'estudis de la Facultat

Lloc: Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Av. de l'Eix Central. Cerdanyola del Vallès

Participació en els grups de treball:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

L'evolució de la població de Catalunya

Data: 18 de febrer de 2016

Esdeveniment: Acte organitzat per la Regidoria de la Gent Gran

Lloc: L'Escorxador, Espai per l'activitat cultural i associativa. Escorxador, 21. Vilafranca del Penedès

Ponent:

 • Mireia Farré

Llengua: català

Grup de treball de dades massives: economia de dades, privacitat de dades i ètica

Data: 2 de març de 2016

Esdeveniment: Big Data Working Group: Data Economy & Data Privacy and Ethics

Lloc: Edifici Imagina. Av. Diagonal, 177. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: anglès

Accés públic a les dades per a la Recerca

Data: 12 d'abril de 2016

Esdeveniment: Jornada dedicada a la recerca i la innovació responsable (RRI)

Lloc: Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Plaça Cívica Campus de Bellaterra

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Com pot la universitat fer front a les amenaces del mercat laboral a mig termini?

Data: 13 d'abril de 2016

Esdeveniment: AQU Jornada: L'impacte de la crisi entre els universitaris

Lloc: IQS. Via Augusta, 390. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Taula rodona: Projeccions de població activa de Catalunya 2015–2021, anàlisi i reflexió per al futur

Data: 9 de maig de 2016

Esdeveniment: Programa "Economia i Empresa"

Lloc: Catalunya Ràdio. Barcelona

Participants:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat
 • Sergi Jiménez, professor d'economia de la UPF
 • Dolors Llobet, CCOO
 • Modest Guinjoan, Pimec

Moderadora: Nati Adell

Llengua: català

Consideracions sobre la utilització de quadtrees en la difusió de dades geocodificades i la preservació del secret estadístic

Data: 24 de maig de 2016

Esdeveniment: 10es Jornades SIG Lliure

Lloc: Universitat de Girona. Plaça Josep Ferrater i Móra, 1. Girona

Ponent:

 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

Estadística de Catalunya: cap a la integració total de la producció d'estadística

Data: 1 de juny de 2016

Esdeveniment: Conferència Europea sobre Qualitat en les Estadístiques Oficials (Q2016)

Organitzadors: INE i Eurostat

Assistent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Lloc: Círculo de Bellas Artes de Madrid. Alcalá, 42. Madrid

Llengua: anglès

Eurostat, el proveïdor líder d'estadística d'alta qualitat a Europa

Data: 3 de juny de 2016

Assistent: Tim Allen, responsable de l'Oficina de Premsa d'Eurostat

Lloc: Idescat. Via Laietana, 58. Barcelona

Taula rodona: Quin model de país tenim? La desigualtat social a anàlisi

Data: 14 de juny de 2016

Esdeveniment: El matí de Catalunya Ràdio

Lloc: Catalunya Ràdio. Barcelona

Participants:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat
 • Salvador Busquets, Càritas Diocesana de Barcelona
 • Francesc Mateu, Intermón Oxfam
 • Ramon Pascual, Coop57

Moderadora: Mònica Terribas

Llengua: català

Sistemes de mesura de les entitats de caire social

Data: 15 de juny de 2016

Esdeveniment: Els Cafès de l'àmbit social

Organitzador: Coordinadora Catalana de Fundacions

Lloc: Coordinadora Catalana de Fundacions. Pau Claris, 167. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Sessions de treball sobre seguretat i anonimització de les dades; aspectes ètics i legals; governança, transparència i sostenibilitat; i recerca pública responsable

Data: 5 de juliol de 2016

Esdeveniment: Programa públic d'analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut a Catalunya

Organitzador: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Lloc: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Roc Boronat, 81. Barcelona

Participant a la sessió de treball:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Exposició de les aportacions a les sessions de treball

Data: 12 de juliol de 2016

Esdeveniment: Programa públic d'analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut a Catalunya

Organitzador: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Lloc: Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Casanova, 143. Barcelona

Assistent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Consum de dades de les bases de dades estadístiques dels països nòrdics amb JSON-stat

Data: 22–24 d'agost de 2016

Esdeveniment: Nordiskt statistikermöte (Congrés d'estadístics dels països nòrdics)

Lloc: Estocolm

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: anglès

Identificació i diagnosi de graons estacionals en l'ajust d'indicadors de conjuntura econòmica

Data: 5 i 6 de setembre de 2016

Esdeveniment: XXXVI Congrés Nacional de la SEIO i les X Jornades d'Estadística Pública 2016

Organitzador: Societat d'Estadística i Investigació Operativa (SEIO)

Lloc: Campus de Toledo de la Universitat de Castella-la Manxa. Avda. Carlos III. Toledo

Ponent:

 • Mònica Gasulla

Llengua: castellà

Consideracions sobre la utilització de quadtrees en la difusió de dades geocodificades i la preservació del secret estadístic

Data: 5 i 6 de setembre de 2016

Esdeveniment: XXXVI Congrés Nacional de la SEIO i les X Jornades d'Estadística Pública 2016

Lloc: Campus de Toledo de la Universitat de Castella-la Manxa. Avda. Carlos III. Toledo

Organitzador: Societat d'Estadística i Investigació Operativa (SEIO)

Ponent:

 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

El nou model de difusió estadística de l'Idescat

Data: 5 i 6 de setembre de 2016

Esdeveniment: XXXVI Congrés Nacional de la SEIO i les X Jornades d'Estadística Pública 2016

Organitzador: Societat d'Estadística i Investigació Operativa (SEIO)

Lloc: Campus de Toledo de la Universitat de Castella-la Manxa. Avda. Carlos III. Toledo

Ponent:

 • Josep Sort

Llengua: castellà

XXXVI Congrés Nacional de la SEIO i les X Jornades d'Estadística Pública 2016

Data: 5 i 6 de setembre de 2016

Esdeveniment: XXXVI Congrés Nacional de la SEIO i les X Jornades d'Estadística Pública 2016

Organitzador: Societat d'Estadística i Investigació Operativa (SEIO)

Lloc: Campus de Toledo de la Universitat de Castella-la Manxa. Avda. Carlos III. Toledo

Assistents:

 • Frederic Udina
 • Cristina Rovira
 • Josep Sort
 • Mireia Farré
 • Eduard Suñé
 • Mònica Gasulla

Llengua: català

Diagnòstic i identificació de graons estacionals en l'ajust d'indicadors de conjuntura econòmica

Data: 22 i 23 de setembre de 2016

Esdeveniment: XIX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Conselleria d'Economia, Ocupació i Hisenda. Carrera de San Jerónimo, 13. Madrid

Ponent:

 • Mònica Gasulla

Llengua: castellà

La taula simètrica de l'economia catalana en el Marc input-output de Catalunya 2011

Data: 22 i 23 de setembre de 2016

Esdeveniment: XIX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. Madrid

Ponents:

 • Jesús Muñoz
 • Jonatan Jorba
 • Sergio Plaza

Llengua: castellà

Consideracions sobre la utilització de quadtrees en la difusió de dades geocodificades i la preservació del secret estadístic

Data: 22 i 23 de setembre de 2016

Esdeveniment: XIX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. Madrid

Ponent:

 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

El Projecte Qualitas: integració i anàlisi de processos estadístics

Data: 22 i 23 de setembre de 2016

Esdeveniment: XIX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. Madrid

Ponents:

 • Frederic Udina
 • Cristina Rovira
 • Josep Maria Martínez
 • Carme Saborit

Llengua: castellà

Projeccions de població activa de Catalunya 2015–2051

Data: 22 i 23 de setembre de 2016

Esdeveniment: XIX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. Madrid

Ponents:

 • Mireia Farré
 • Josep Anton Sánchez

Llengua: castellà

El nou model de difusió estadística de l'Idescat

Data: 22 i 23 de setembre de 2016

Esdeveniment: XIX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7. Madrid

Ponents:

 • Josep Sort
 • Josep Jiménez
 • Estela Tonzán

Llengua: castellà

L'estadística i les ciències socials

Data: 26 de setembre de 2016

Esdeveniment: Jornada d'Actualització Estadística

Organitzadors: Idescat i Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Lloc: Idescat. Via Laietana, 58. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Anàlisi quantitativa: les claus i els reptes a la llum de l'experiència

Data: 26 de setembre de 2016

Esdeveniment: Jornada d'Actualització Estadística

Organitzadors: Idescat i Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Lloc: Idescat. Via Laietana, 58. Barcelona

Ponent:

 • Montserrat Martínez. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Llengua: català

El Big Data: per què ens hauria d'interessar a politòlegs i sociòlegs?

Data: 26 de setembre de 2016

Esdeveniment: Jornada d'Actualització Estadística

Organitzadors: Idescat i Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Lloc: Idescat. Via Laietana, 58. Barcelona

Ponent:

 • Pau Agulló. Consultor de dades massives (big data)

Llengua: català

XVI Dia de l'Estadística de Catalunya

Data: 7 d'octubre de 2016

Organitzador: Institut de Salut Global

Lloc: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Dr. Aiguader, 88. Barcelona

Assistent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: Català

Grup de treball de dades massives: societat de dades i percepció social

Data: 13 d'octubre de 2016

Lloc: Edifici Imagina. Av. Diagonal, 177. Barcelona

Assistent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: anglès

II International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification

Data: 20 d'octubre de 2016

Organitzadors: Idescat, Societat d'Estadística i Investigació Operativa (SEIO), Societat Catalana d'Estadística i Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona

Lloc: Idescat. Via Laietana, 58. Barcelona

Assistents:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat
 • Cristina Rovira, sub-directora general de Producció i Coordinació de l'Idescat

Llengua: anglès

Models de factors dinàmics per a la predicció immediata del PIB: aplicació a l'economia catalana

Data: 21 d'octubre de 2016

Esdeveniment: II International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification

Lloc: Idescat. Via Laietana, 58. Barcelona

Ponent:

 • Mònica Gasulla

Llengua: català

8.3. Web educatiu

Visita d'un centre escolar a l'Idescat (26 de novembre de 2016)

Durant l'any 2016 s'ha seguit divulgant el web educatiu aprenestadistica, tant l'apartat adreçat al cicle de primària com el de secundària.

A banda del web de l'Idescat, l'eina de divulgació principal han estat les visites que han fet els centres educatius, de secundària i universitaris, a l'Idescat.

En aquestes visites s'explica què és l'Idescat i quines estadístiques publica, i es presenta el web aprenestadistica i les activitats didàctiques que s'hi proposen.

Al 2016 s'han realitzat 28 sessions de l'aprenestadistica adreçades a alumnes de centres escolars i 1 a un grup de professors de secundària i primària. En total hi ha hagut 1.137 assistents.

S'han fet piulades a Twitter de cada sessió per promocionar i incentivar l'ús del web aprenestadistica entre els professors.

Un any més, l'Idescat ha participat en el Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica del Departament d'Ensenyament per a professors de secundària (2 de febrer de 2016).

Indicadors d'ús del web aprenestadistica. 2014–2016
2016 2015 2014
Visites 30.954 28.876 29.184
Usuaris registrats (a 31 de desembre) 11.026 9.680 8.475
Activitats realitzades per usuaris registrats 2.306 1.624 1.969
Activitats promocionals del web educatiu
Data
Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica 2 de febrer de 2016