Saltar al contingut principal

Memòria 2013

Presentem un any més el recull de la feina desenvolupada per l'Institut al llarg de l'any que ha vençut, que és tant com dir el recull de la feina desenvolupada pel seu l'equip humà.

Un tret destacat de l'any 2013 ha estat la celebració de l'Any Internacional de l'Estadística. Convocada pels principals organismes internacionals del nostre àmbit, l'Idescat es va sumar des de bon començament a la celebració i va impulsar, en col·laboració amb la Societat Catalana d'Estadística, la presència de l'estadística a la societat, amb el punt culminant de la declaració institucional del Parlament de Catalunya i la jornada de celebració al Parlament mateix presidida per la seva presidenta, M. Hble. Sra. Núria de Gispert, i amb la cloenda presidida pel conseller d'Economia i Coneixement i president de l'Idescat, Hble. Sr. Andreu Mas-Colell.

Però els aspectes més visibles o mediàtics no desllueixen pas la feina de fons, la que malgrat els temps d'escassetat de recursos es continua fent dia a dia, acumulant xifra rere xifra la informació sobre l'activitat social i econòmica del país, i les característiques de la població. I també hem de comentar la feina més oculta, la de replantejar-nos els models de producció, organització de dades i difusió estadística per encarar els reptes d'un futur que, de fet, ja és present. Un món on la informació estadística és necessària en cada racó de l'activitat econòmica, social i política, i on ha de circular tant de pressa com els canvis socials i tecnològics que ha de reflectir.

Us convidem a conèixer tot el que hem fet l'any 2013 amb els recursos que la societat ens ha confiat. Creiem que n'hem tret profit i hem respost a les demandes que ens pertoquen. La informació produïda la podreu trobar al nostre web i en altres canals de difusió. Pel que fa a peticions més específiques, també les procurem atendre si ens arriben. En tot cas, el retorn de la informació dels ciutadans o actors socials i econòmics sempre serà ben rebut, ja que ens ajudarà a detectar millor les necessitats a atendre.

fotografia del director de l'Idescat
Frederic Udina
Director