Saltar al contingut principal

Metodologia

El registre de rectificacions és una llista ordenada de les modificacions imprevistes sobre resultats estadístics que s'han publicat al web de l'Idescat.

A efectes d'aquest registre, s'entenen com a rectificacions els casos següents:

  • Els errors difosos al web.
  • Les millores dels resultats estadístics, que són canvis no previstos sobrevinguts en disposar d'informació nova i que, per tant, enriqueixen les estimacions inicials. Les millores s'indiquen al codi d'una rectificació, amb la lletra m.

Per tant, no s'hi inclouen les modificacions de les dades que són fruit d'una revisió periòdica i anunciada, com és propi de moltes estadístiques.

Aquest registre es va posar en funcionament el 20 d'octubre del 2010 i documenta les rectificacions fetes a partir de l'1 de gener del 2010. Cada rectificació consta de les dades bàsiques següents: el codi de l'estadística, la informació afectada, el tema, la data de publicació de la informació i la data de la rectificació. També hi ha una breu descripció de la rectificació i l'enllaç a la taula afectada.

A més, tant a la pàgina de l'estadística com al peu de la taula s'informa que hi ha una rectificació, que serà visible durant sis mesos si l'estadística és conjuntural i dos anys si és estructural.

L'Idescat treballa per minimitzar les rectificacions difoses al web, però si n'hi ha, també es compromet a comunicar-les públicament, amb l'objectiu de garantir la qualitat i fiabilitat de les dades, que és una característica de l'estadística oficial.