Saltar al contingut principal

IPC Índex de preus de consum

L'índex de preus de consum (IPC) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució en el temps dels preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població resident en habitatges familiars.

La importància de cadascun del béns i serveis en el càlcul de l'IPC està determinada bàsicament pel consum de les famílies, i el conjunt conforma el cistell de consum.

L'Idescat publica els resultats mensuals i la mitjana anual de l'IPC general i per grups ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose) que elabora l'INE.