Saltar al contingut principal

IPC Índex de preus de consum

L'índex de preus de consum (IPC) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població resident en habitatges familiars, en un període determinat.

La importància de cadascun del béns i serveis en el càlcul de l'IPC està determinada bàsicament pel consum de les famílies, i el conjunt conforma el cistell de consum.

L'Idescat publica els resultats mensuals i la mitjana anual de l'IPC general i per grups de la European Classification Of Individual Consumption by Purpose (ECOICOP). També publica els resultats mensuals de l'IPC pels principals grups especials, que elabora l'INE.