Saltar al contingut principal

Diades internacionals. API RSS

Aquesta API acompanya el servei Diades internacionals, una iniciativa de l'Idescat amb motiu de l'Any Internacional de l'Estadística 2013. Aquesta API proporciona la mateixa informació que el giny de Diades internacionals. La vigència d'aquesta API està lligada a l'existència de l'esmentat servei.

Per aquesta raó, aquesta API no forma part de la infraestructura d'APIs de l'Idescat ni segueix els criteris generals de la resta d'APIs.

La utilització d'aquest servei comporta l'acceptació de les condicions d'ús de les APIs de l'Idescat.

Aquesta API només va estar activa el 2013.

Resum
URI base http://www.idescat.cat/diades.{format}
Mètode HTTP GET
Formats de la resposta json, php
Versió 1.00 (15/02/2013)

1. Petició

Les peticions no inclouen la versió ni admeten operacions. Aquesta API només suporta dos formats (JSON i PHP serialitzat) i un paràmetre general (lang —idioma—) amb dos possibles valors (ca —català, valor per defecte— i es —castellà—). Quan el format és JSON, també admet un paràmetre callback.

Ex. 1: Petició d'informació en català i en format JSON
http://www.idescat.cat/diades.json
Ex. 2: Petició d'informació en castellà i en format PHP serialitzat
http://www.idescat.cat/diades.php?lang=es

2. Resposta

Aquesta API retorna respostes codificades en UTF-8 en dos possibles formats: JSON i PHP serialitzat.

Els elements de la resposta són els següents:

 • dist: Distància en dies fins a la propera diada internacional. Es computa tenint en compte l'hora local del servidor de l'Idescat (zona horària CET). És sempre un valor positiu o zero.
 • date: Data en format AAAA-MM-DD de la diada internacional a la qual fa referència dist.
 • event:
  • full: Versió completa de la denominació de la diada internacional a la qual fa referència dist, en l'idioma sol·licitat.
  • short: Versió breu de la denominació de la diada internacional a la qual fa referència dist, en l'idioma sol·licitat.
 • day: Literal (dia i mes) del dia de celebració de la diada internacional a la qual fa referència dist, en l'idioma sol·licitat.
 • text: Breu comentari estadístic relacionat amb la diada internacional a la qual fa referència dist, en l'idioma sol·licitat.
 • link: Adreça de la pàgina dedicada a la diada internacional a la qual fa referència dist, en l'idioma sol·licitat.
 • img:
  • 160x160: Adreça d'una imatge petita (160x160) per il·lustrar la diada internacional a la qual fa referència dist.
  • 740x500: Adreça d'una imatge gran (740x500) per il·lustrar la diada internacional a la qual fa referència dist, en l'idioma sol·licitat.
Ex. 3: Exemple de sortida en format JSON
{
  "dist": 10,
  "date": "2013-02-21",
  "event": {
   "full": "Dia Internacional de la Llengua Materna",
   "short": "Dia de la Llengua Materna"
  },
  "day": "21 de febrer",
  "text": "El català és la llengua d'identificació majoritària en cinc dels set àmbits territorials de Catalunya.",
  "link": "http://www.idescat.cat/diades/?id=20130221",
  "img": {
   "160x160": "http://www.idescat.cat/diades/img/p20130221.png",
   "740x500": "http://www.idescat.cat/diades/img/g20130221ca.png"
  }
}