Saltar al contingut principal

Darrers indicadors actualitzats

Del 28/07/2020 al 07/08/2020
Darrers indicadors actualitzats
Període Valor
Producció industrial. 06/2020 06/2020 −15,9 % Mostrar gràfics
Variació interanual de l'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari
Incidència de la COVID-19. 06/08/2020 06/08/2020 104.291 Mostrar gràfics
Total casos confirmats
Deutors concursats. T2/2020 T2/2020 −48,1 % Mostrar gràfics
Variació interanual
Ús del sòl. 2019 2019 6,8 % Mostrar gràfics
% de sòl urbà sobre la superfície total
Mercaderies als ports. 06/2020 06/2020 −28,1 % Mostrar gràfics
Variació interanual
Atur registrat. 07/2020 07/2020 30,8 % Mostrar gràfics
Variació interanual dels desocupats registrats
Societats mercantils. 07/2020 07/2020 −14,4 % Mostrar gràfics
Variació interanual de societats mercantils creades
Turistes estrangers. 06/2020 06/2020 −96,5 % Mostrar gràfics
Variació interanual
Despesa dels turistes estrangers. 06/2020 06/2020 −98,5 % Mostrar gràfics
Variació interanual
PIB (avanç). T2/2020 T2/2020 −20,1 % Mostrar gràfics
Variació interanual en volum corregit d'estacionalitat
Habitatges en construcció. 05/2020 05/2020 −43,1 % Mostrar gràfics
Variació interanual dels visats d'obra
Pernoctacions en càmpings. T2/2020 T2/2020 −90,5 % Mostrar gràfics
Variació interanual
Vendes en grans superfícies. 06/2020 06/2020 −6,7 % Mostrar gràfics
Variació interanual de l'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents
Pernoctacions en turisme rural. T2/2020 T2/2020 −83,0 % Mostrar gràfics
Variació interanual
PIB harmonitzat (UE-28=100). 2019 2019 106,2 Mostrar gràfics
Índex PIBH per habitant en paritat de poder de compra
Comerç al detall. 06/2020 06/2020 −5,8 % Mostrar gràfics
Variació interanual de l'índex del comerç al detall (ICD) a preus corrents
Consum de ciment. 06/2020 06/2020 −1,9 % Mostrar gràfics
Variació interanual
Despesa en activitats innovadores. 2018 2018 4.958.187 Mostrar gràfics
Milers d'euros
Ocupats. T2/2020 T2/2020 −5,9 % Mostrar gràfics
Variació interanual
Taxa d'atur. T2/2020 T2/2020 12,78 % Mostrar gràfics
Població desocupada sobre la població activa

En aquesta pàgina podeu veure els indicadors actualitzats en els darrers quinze dies del conjunt d'Indicadors de conjuntura econòmica i d'Indicadors anuals de l'Idescat.

Vegeu també