Darrers indicadors actualitzats

  Del 04/04/2019 a l'16/04/2019
  Darrers indicadors actualitzats
  Període Valor
  Taxa d'escolarització de 3 anys Curs 2017-2018 94,1 % Mostrar gràfics
  Població escolaritzada de 3 anys sobre la població de 3 anys
  Clima empresarial T1/2019 5,1 Mostrar gràfics
  Saldo de respostes de la marxa de negoci en el trimestre actual
  Vehicles industrials matriculats 03/2019 −13,8 % Mostrar gràfics
  Variació interanual
  Turismes matriculats 03/2019 3,6 % Mostrar gràfics
  Variació interanual
  Mossos d'esquadra 2018 −1,0 % Mostrar gràfics
  Variació anual
  Participants en vagues 2018 −87,8 % Mostrar gràfics
  Variació anual
  Confiança empresarial T2/2019 −0,2 % Mostrar gràfics
  Variació trimestral de l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)
  Preus de consum (IPC) 03/2019 1,4 % Mostrar gràfics
  Variació interanual de l'índex de preus de consum
  Licitació oficial d'obres (data obertura) 03/2019 31,4 % Mostrar gràfics
  Variació interanual
  Població estrangera 2019 7,0 % Mostrar gràfics
  Variació anual (dades prov.)
  Passatgers als aeroports 03/2019 2,4 % Mostrar gràfics
  Variació interanual
  Espais naturals protegits 2018 31,9 % Mostrar gràfics
  Superfície terrestre protegida sobre la superfície total
  Afiliacions a la Seguretat Social 03/2019 2,4 % Mostrar gràfics
  Variació interanual
  Mercaderies als ports 02/2019 6,3 % Mostrar gràfics
  Variació interanual
  Producció industrial 02/2019 −1,8 % Mostrar gràfics
  Variació interanual de l'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari
  Prestacions per atur 2018 −5,3 % Mostrar gràfics
  Variació anual
  Viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat T4/2018 −15,0 % Mostrar gràfics
  Variació interanual
  Viatges dels residents de Catalunya T4/2018 2,3 % Mostrar gràfics
  Variació interanual

  En aquesta pàgina podeu veure els indicadors actualitzats en els darrers quinze dies del conjunt d'Indicadors de conjuntura econòmica i d'Indicadors anuals de l'Idescat.

  Vegeu també