Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Abril del 2024 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 119,2 0,9 5,7 5,8
Alimentació 117,5 -4,3 1,6 4,5
Resta de productes 120,7 5,6 9,4 7,0
Índex general amb estacions de servei 120,0 0,9 5,6 5,5
Índex general (preus constants) (1) 99,1 0,0 2,7 2,3
Alimentació 92,9 -4,9 -2,4 -0,3
Resta de productes 108,2 4,3 8,3 5,8
Índex general amb estacions de servei 99,7 -0,1 2,4 2,2
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Abril del 2024 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 121,9 2,5 5,7 5,4
Alimentació 125,0 -0,9 5,9 7,2
Resta de productes 119,4 5,6 5,6 4,0
Índex general amb estacions de servei 123,0 2,4 5,8 5,1
Índex general (preus constants) (1) 100,9 1,4 2,8 2,0
Alimentació 96,9 -1,5 1,1 1,9
Resta de productes 108,4 3,7 5,2 3,3
Índex general amb estacions de servei 101,7 1,2 2,7 2,0
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 29 de maig de 2024. Propera actualització: 27 de juny de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses del sector del comerç al detall a Catalunya a través de la variable volum de negoci.

El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns, sense incloure-hi els impostos indirectes, en l'exercici tant de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que faci l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

La població de referència són les empreses amb activitat a Catalunya l'activitat principal de les quals està inclosa en la divisió 47 "Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes" de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

L'ICD té periodicitat mensual i el període base és l'any 2021. Es calcula com un índex de Laspeyres encadenat, amb informació d'una enquesta contínua mensual a empreses i ponderacions referenciades al desembre de l'any immediatament anterior, procedents de la mateixa enquesta.

D'acord amb les normes europees, l'índex del gener del 2024 és el primer que es publica en aquesta base. S'han calculat de nou els indicadors dels anys 2021, 2022 i 2023 a partir de mostres actualitzades, i s'ha enllaçat la sèrie retrospectiva des del desembre del 2020 fins a l'inici per mantenir les taxes de variació.

L'Idescat publica l'ICD de Catalunya, a preus corrents i a preus constants, pels àmbits següents, segons activitat de la CCAE-2009:

  • Índex general (divisió 47).

  • Índex general sense estacions de servei (divisió 47, excepte el grup 473).

    Alimentació (classe 4711 i grup 472).

    Resta (classe 4719 i grups 474, 475, 476, 477, 478 i 479).

Els índexs corresponents als 3 últims mesos són provisionals.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.