Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials

Matriculació de vehicles industrials Catalunya. Maig del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 2.079 -126 -5,7 13,0
Total de vehicles 19.445 -987 -4,8 5,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de vehicles industrials Espanya. Maig del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Vehicles industrials 19.656 2.393 13,9 16,4
Total de vehicles 148.977 8.561 6,1 9,0
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 19 de juny de 2024. Propera actualització: 15 de juliol de 2024

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió tradicional, molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de la Direcció General de Transit. Es consideren vehicles industrials els camions i els tractors. Per camió, s'entén qualsevol automòbil concebut i construït per transportar coses (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg). Per tractor, s'entén l'automòbil concebut i construït principalment per arrossegar un semiremolc.

Les dades mensuals són provisionals.