Índex de volum de negoci a la indústria

L'índex de volum de negoci a la indústria és un indicador conjuntural que té com a objectiu reflectir l'evolució de l'activitat de les empreses industrials catalanes a partir de la facturació. En ser un índex de valor mesura l'evolució conjunta de les quantitats, les qualitats i els preus.

L'Idescat elabora mensualment l'índex de volum de negoci a la indústria. També calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya, que desagrega per grans sectors industrials (definits en el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001, referent a la definició dels grans sectors industrials).

La font primària d'informació és una enquesta contínua de periodicitat mensual que realitza l'INE.

Seccions que contenen taules bàsiques d'aquesta estadística

Indicadors de conjuntura econòmica

Sou aquí: