Saltar al contingut principal

TURUR Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

L'Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural és una estadística trimestral que ofereix informació de l'activitat turística a Catalunya en aquests tipus d'allotjaments.

L'Idescat proporciona dades del nombre de viatgers i pernoctacions i del grau d'ocupació dels establiments de turisme rural. També desagrega aquestes variables segons l'origen dels viatgers i les marques turístiques de destinació.

La font primària d'informació és l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural que realitza l'INE mensualment.