Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2024

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 0,4% a l'abril del 2024 respecte al mateix mes del 2023. Per grups de productes, l'augment es deu a l'increment de les vendes dels productes no alimentaris (2,1%), ja que les d’alimentació han disminuït (−1,1%).

A preus constants (és a dir, eliminant l'efecte dels preus), l'índex registra un decreixement interanual del 2,9%. Les vendes de productes d'alimentació disminueixen un 5,0% i les de la resta de productes un 0,4%.