Saltar al contingut principal

IVGS Índex de vendes en grans superfícies

L'índex de vendes en grans superfícies permet conèixer l'evolució mensual del volum de vendes en els establiments comercials al detall no especialitzats amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats.

L'Idescat calcula els índexs generals, per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, a preus corrents i a preus constants, per a Catalunya.

L'Idescat elabora els resultats a partir de la informació que li faciliten totes les grans superfícies no especialitzades a Catalunya. Pel que fa a les dades d'Espanya, l'INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Taules bàsiques

Indicadors bàsics de Catalunya