Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T4/2023. Avanç del PIB

Infografia

InfografiaPIBT

El producte interior brut de Catalunya va augmentar un 2,8% interanual al quart trimestre del 2023, segons l'estimació avançada. En termes intertrimestrals, la taxa de variació va ser del 0,7%.

Per sectors, la indústria és el que va registrar una evolució més positiva, amb un creixement del 3,7%, set dècimes superior al trimestre anterior (3,0%). Els serveis van mostrar una variació interanual del 2,6% i la construcció va créixer un 2,1%. En canvi, l'agricultura va presentar una reducció del 18,3% i va mantenir així la variació negativa dels trimestres anteriors.

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del quart trimestre del 2023 té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 20 de març.