Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral

El producte interior brut (PIB) trimestral de l'economia catalana és un producte estadístic que té com a principal objectiu presentar el resultat final de l'activitat de producció dels agents econòmics en el territori des d'una perspectiva temporal.

El PIB es pot avaluar des de l'òptica de l'oferta i de la demanda. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar l'aportació de les diferents branques productives (agricultura, indústria, construcció i serveis) al conjunt de l'economia. En el cas dels serveis, la informació es presenta detallada en tres agrupacions de branques:

  1. Comerç, transport i hostaleria
  2. Activitats immobiliàries, professionals i altres
  3. Administració pública, educació, sanitat i serveis socials

Des del punt de vista de la demanda, el PIB analitza l'ús final dels béns i serveis produïts en l'economia catalana, en funció de si van adreçats a consum final, inversió o al comerç exterior.

L'Idescat elabora trimestralment les dades del PIB de Catalunya des de l'òptica de l'oferta i de la demanda i difon els resultats a preus corrents, en índexs en volum, i les corresponents variacions trimestrals i anuals.

En altres seccions