Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya

Els Comptes econòmics anuals de Catalunya són un producte estadístic que té com a principal objectiu conèixer amb detall l'economia catalana des d'una triple òptica: oferta, demanda i rendes.

L'Idescat presenta els Comptes econòmics anuals de Catalunya en la base comptable vigent, 2010, i en les bases anteriors 2008 i 2000, d'acord amb la metodologia del Sistema europeu de comptes i articulats a l'entorn de les diverses estimacions input-output de Catalunya.

En el context de les estadístiques de comptes econòmics de Catalunya, aquesta és una operació rellevant, ja que ofereix estimacions de les principals variables macroeconòmiques (valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, remuneració d'assalariats, excedent brut d'explotació i llocs de treball) desagregades a quaranta-quatre branques d'activitat per les bases 2010 i 2008 i a quaranta-vuit, per la base 2000. També es presenten els índexs en volum i les seves variacions.

En altres seccions