Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 2023. Dades definitives

El nombre de turistes estrangers que van arribar a Catalunya l'any 2023 va augmentar un 22,4% respecte a l'any 2022 i es va situar en 18,2 milions segons les dades definitives, que actualitzen les dades provisionals. Segons el país de residència habitual, d'entre els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes, França, Regne Unit i els Estats Units van presentar taxes de variació interanuals positives (9,0%, 23,7% i 37,1%, respectivament).

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, de negocis i per altres motius (salut, estudis, família...) van augmentar un 23,6% i un 41,1%, respectivament, mentre que els viatges de negoci van disminuir un 1,5%. Segons el tipus d'allotjament principal, els hotels i similars van créixer un 16,4% i els habitatges de familiars o amics un 42,1%.