Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2023

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) va augmentar un 2,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2023. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un increment de l'1,9% respecte a un any enrere, atès que el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) va créixer un 6,2%, malgrat que el sector comerç va disminuir un 0,7%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es van donar a les activitats professionals, científiques i tècniques (14,8%) i a l’hostaleria (8,7%).