Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2023

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va disminuir un 5,2% interanual a Catalunya al novembre del 2023. Per grans sectors industrials, van decréixer els béns intermedis un 9,9%; d'altra banda, van créixer els béns d'equipament un 11,4% i els béns de consum un 2,6%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI va disminuir un 0,3% interanual a Catalunya.