Saltar al contingut principal

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2022

La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda va ser del 29,0% l'any 2022, amb un augment d'1 punt respecte de l'any anterior, i 44,1 punts inferior a la de les persones sense discapacitat (73,1%). El nombre d'ocupats amb discapacitat és de 93.800 persones, xifra que representa un augment del 2,6% l'any 2022, mentre que el nombre de persones sense discapacitat va augmentar un 2,1%.

La taxa d'atur de les persones amb discapacitat va ser del 17,6% (3,0 punts menys que el 2021 i 8,1 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat). El nombre d'aturats amb discapacitat era de 20.000 persones i es va reduir un 15,3% l'any 2022, mentre que la reducció del nombre d'aturats sense discapacitat és del 16,5%.

La taxa d'activitat de les persones amb reconeixement legal de discapacitat va ser del 35,1% l'any 2022 a Catalunya, 0,2 punts menys que el 2021 i 45,7 punts més baixa que la de la població sense discapacitat (80,8%). El nombre d'actius amb discapacitat era de 113.800 persones i va disminuir un 1,0% respecte d'un any enrere, i el d'actius sense discapacitat es va mantenir estable (−0,02%).

Per sexe, la presència d'homes en la població activa amb discapacitat (un 54,9% dels actius) va ser més elevada que en la població activa sense discapacitat (un 51,9%). Pel que fa a la taxa d'activitat, la taxa de les dones amb discapacitat és més baixa que la dels homes en 2,5 punts, mentre que entre la població sense discapacitat la diferència entre sexes és de 7,5 punts.

Per edats, la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat va disminuir amb l'edat i va passar del 44,2% en el grup de 16 a 44 anys al 31,5% en el grup de 45 a 64 anys.

D'altra banda, el nivell de formació assolit era més baix entre la població activa amb discapacitat: el 72,3% de la població activa amb discapacitat tenia com a màxim estudis secundaris, enfront del 53,0% dels actius sense discapacitat.

En relació amb les característiques de l'ocupació, el 91,9% de la població ocupada de 16 a 64 anys amb discapacitat era assalariada i, d'aquesta, el 76,1% tenia contracte indefinit. D'altra banda, el 81,9% de la població ocupada amb discapacitat treballava a jornada completa i el 77,7% treballava en el sector serveis.