Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 05/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2021=100) augmenta un 3,7% interanual a Catalunya al maig del 2024. Per grans sectors industrials, presenten increments els béns d'equipament (5,7%), els béns de consum (5,1%) i els béns intermedis (2,3%); en canvi, decreix l'energia un 0,9%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 4,2% respecte del mateix mes de l'any anterior, i l'índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 3,7%. Per grans sectors industrials, creixen els béns d'equipament (5,8%), els béns de consum (5,2%) i els béns intermedis (2,3%), i decreix l'energia (−0,9%).

Finalment, per divisions industrials els increments més elevats els registren la fabricació de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (16,7%), la fabricació de material de transport (11,1%), i la fabricació de productes farmacèutics (10,2%); en canvi, disminueixen la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (−6,4%), i la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (−6,1%).