Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 11/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 2,6% a Catalunya al novembre del 2023. Per grans sectors industrials, van augmentar l'energia un 14,4% i els béns d'equipament un 7,3%, es van mantenir estables els béns de consum (variació interanual del 0,0%), però van disminuir els béns intermedis un 1,1%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) va augmentar un 1,5% respecte del mateix mes de l'any anterior, i l'índex de producció industrial (que inclou l'energia) va augmentar un 2,6%. Per grans sectors industrials, van créixer els sectors de l'energia (14,5%) i els béns d’equipament (7,4%), es van mantenir estables els béns de consum (0,0%), i van disminuir els béns intermedis (−1,0%).

Finalment, per divisions industrials, els increments més elevats es van registrar a la fabricació de material de transport (13,5%) i a la fabricació de maquinària i equips mecànics (10,4%); en canvi, els sectors que més van decréixer van ser les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−10,8%), i la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (−10,0%).