Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social. 2023. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). En aquesta ocasió, d'un total de 52 indicadors s'incorporen els valors de 32 indicadors del 2023, corresponents als àmbits de condicions de vida i treball; educació, medi ambient; habitatge; inclusió, drets i participació, i oci i cultura. A més, es completen i s’actualitzen 5 indicadors del 2022.

Aquests indicadors, publicats per primer cop al setembre del 2017, van ser promoguts per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat, per donar compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.

Al juliol del 2024 hi haurà una altra actualització d'aquesta estadística.