Saltar al contingut principal

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. 03/2024. Dades provisionals

El nombre d’afiliacions al Règim general de la Seguretat Social amb ubicació del compte de cotització a Catalunya augmenta un 3,6% interanual al març del 2024 i se situa en 3.094.055 afiliacions, segons dades provisionals. Per comarques, les que han registrat els increments relatius més elevats són el Pallars Jussà (31,4%), el Baix Penedès (26,7%) i el Solsonès (16,0%). En sentit contrari, el Moianès (−11,9%) i la Segarra (−1,0%) són les úniques comarques que han registrat decrements. Els majors augments en termes absoluts s’han registrat al Barcelonès (29.930 afiliacions), al Vallès Occidental (20.350 afiliacions) i al Baix Llobregat (9.720 afiliacions), mentre que el Moianès (−345 afiliacions) i la Segarra (−100 afiliacions) han tingut pèrdua d’afiliacions. S’ha de tenir en compte que les taxes de variació estan influïdes per modificacions administratives realitzades el darrer trimestre del 2023 en els comptes de cotització que afecten els sectors de l’Administració Pública i l’Educació, i especialment a les comarques del Baix Penedès i el Pallars Jussà; a més, aquests canvis s’afegeixen als canvis territorials derivats de la creació del Lluçanès i del canvi d’adscripció comarcal de Biosca i Torà, que afecta les comarques del Solsonès i la Segarra.

El nombre d'autònoms amb ubicació de l'activitat a Catalunya puja un 1,4% interanual i se situa en 562.560 afiliacions. Les comarques que han registrat un major ascens en termes relatius són el Solsonès (12,1%, afectada pel canvi d'adscripció comarcal de Biosca i Torà), la Selva (4,0%) i l'Aran (3,6%). En nombres absoluts, el Barcelonès (3.470 afiliacions), el Vallès Occidental (515 afiliacions), la Selva (480 afiliacions) i el Maresme (450 afiliacions) han encapçalat el creixement. Per contra, la Segarra (−9,2%, afectada pel canvi d'adscripció comarcal de Biosca i Torà), l'Alta Ribagorça (−4,0%) i Osona (−4,0%, afectada per la creació del Lluçanès) són les comarques que han registrat majors decrements relatius, i Osona (−535 afiliacions), la Segarra (−185 afiliacions), el Bages i el Segrià (−125 afiliacions totes dues) ho han fet en termes absoluts.

El nombre de comptes de cotització al Règim general de la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 1,2% interanual (2.845 comptes de cotització) i se situa en 247.599 comptes. Les comarques que han liderat el creixement en nombres relatius són la Cerdanya (7,0%), l'Alta Ribagorça (5,1%) i el Priorat (4,7%). En nombres absoluts, el Barcelonès (1.030 comptes), l'Alt Empordà (240 comptes) i el Baix Llobregat (238 comptes) són les comarques que han registrat majors creixements. Per contra, Osona (−167 comptes, afectada per la creació del Lluçanès), el Bages (−41 comptes) el Vallès Oriental (−39 comptes) són les comarques que han registrat un major descens en termes absoluts.