Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 01/2024

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2021=100) augmenta un 4,3% interanual al gener del 2024. Per grans sectors industrials, tots presentens increments els béns d’equipament un 8,6%, els de consum un 5,2%, l'energia un 2,8% i els béns intermedis un 1,9%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 8,3% respecte del mateix mes de l'any anterior i l'índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 7,7%%. Per grans sectors industrials, tots augmenten: els béns d'equipament (13,1%), els béns de consum (9,1%), els béns intermedis (4,7%) i l’energia (3,4%).

Finalment, per divisions industrials els increments més elevats es registren a la fabricació de material de transport (30,2%) i als materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (26,5%); en canvi, decreixen a les indústries tèxtils de la confecció, cuir i calçat (−6,9%) i a la fabricació de maquinària i equips mecànics (−6,5%).

Amb la publicació de les dades del gener de 2024 en la base 2021, es dona compliment al Reglament d’execució (UE) 2020/1197 de la Comissió Europea sobre les estadístiques empresarials conjunturals, que estableix un canvi de base en l’any 2021. Les sèries enllaçades dels índexs en base 2021 es publiquen a partir de gener de 2002.